Ny analyse: Udsatte grupper hårdt ramt af mangel på træning

Kommunale fysioterapeuter frygter for de mest udsatte patientgrupper. Corona-krisen betyder nemlig, at mange borgeres træningsbehov er steget, og særligt de udsatte patientgrupper er truet af funktionstab.
Mere end halvdelen af de kommunalt ansatte fysioterapeuter i undersøgelsen svarer, at borgernes træningsbehov er steget. Derfor vil det kræve en ekstraordinær indsats at få patienterne op på samme funktionsniveau som inden corona-krisen. Foto: iStock

De særligt udsatte patientgrupper kommer til at lide under eftervirkningerne af corona-krisen i lang tid fremover. Sådan lyder advarslen fra kommunalt ansatte fysioterapeuter. Coronakrisen har nemlig betydet omlægning af træningsindsatsen i landets kommuner, og selvom der er store variationer fra kommune til kommune, så står det klart, at arbejdspuklen efter corona-nedlukningen er stor.

Over halvdelen af de kommunalt ansatte fysioterapeuter i undersøgelsen svarer, at borgernes træningsbehov er steget. Det er især de i forvejen udsatte grupper, der er rammes med problematiske funktionstab.

”Vi skal være opmærksomme på de grupper af borgere, der har haft det svært, og som måske ikke selv er i stand til at råbe op om manglende træning. Det er også tydeligt, at der skal noget ekstra til for, at vi får alle patienter op på samme niveau som inden nedlukningen”, siger Danske Fysioterapeuters formand, Tina Lambrecht.

To tredjedele af de adspurgte fysioterapeuter forventer en pukkel af opgaver, når træningsindsatsen igen kører normalt. Der er en gruppe af borgere, der er kommet bagud i deres træningsforløb eller har oplevet funktionsnedsættelser som følge af reduceret eller afbrudt træningsforløb. Det er en opgave for kommunerne nu, og når sygehusene skruer op for operationerne, kommer der en pukkel af opgaver oveni, som kan belaste den kommunale genoptræning.

Store forskelle på kommuner og indsatsområder

Undersøgelsen viser, at man i nogle kommuner og inden for nogle områder har kunnet nøjes med at omlægge træningsindsatsen. Her har man blandt andet benyttet sig af video- og telefonkonsultationer som erstatning for de fysiske konsultationer. I andre kommuner har man måttet lukke ned. I Danske Fysioterapeuters rundspørge blandt fysioterapeuter, der er ledere og TR’ere i kommunerne, svarer 8 pct., at træningen er omstillet men ikke lukket ned. Næsten en tredjedel svarer dog, at mindst 90 pct. af træningsindsatsen er lukket ned.

”Det må aldring være postnummeret, der afgør, om man som patient får den træning og de behandlinger, man har brug for. Derfor er det særdeles vigtigt, at de forskelle, der måtte være fra kommune til kommune, er fagligt velbegrundede. Som samfund må vi sikre, at kommunerne har de nødvendige ressourcer til at prioritere træningen”, siger Tina Lambrecht.

Arbejdspukkel kan koste patienter og samfund dyrt

Den kommunale træningsindsats bevæger sig hen imod normal tilstand. Stort set over hele landet arbejdes nu med en gradvis genåbning af træningen.

Det vil kræve en ekstraordinær indsats at få patienterne op på samme funktionsniveau som inden corona-krisen. Men det er en nødvendig indsats, understreger Tina Lambrecht.

”Som ansvarlige sundhedsprofessionelle vil vi gøre alt, hvad vi kan for at få patienterne op på deres hidtidige funktionsniveau – mindst! Helt overordnet er vi også nødt til at spørge os selv, om vi som samfund har råd til at lade være? Mange patienter bliver jo langt mere plejekrævende, hvis de ikke får de behandlinger og den træning, der skal til for at, de kan klare sig selv”, siger Tina Lambrecht.   

Se også: "Vi står over for en kæmpe arbejdspukkel"

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar