Praksis: Fortsat nødberedskab - juni ud

Parterne i praksissektoren mødtes onsdag morgen. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er stadig gældende, og den nuværende horisont for nødberedskab er juni måned ud.

Klinikkerne skal fortsat kunne behandle patienter med risiko for kritisk funktionstab i fysiske konsultationer, og klinikkerne kan behandle alle de patientgrupper, der har behov for fysioterapi via video- og telefonkonsultationer både under overenskomsten og som privatpatienter.

Den vurdering vil hele tiden være en balance mellem risiko for smitte og behov/nødvendighed af behandling. Vægtningen vil naturligvis løbende ændres i begge retninger.

Når den fysiske konsultation vælges, skal man som autoriseret sundhedsprofessionel være opmærksom på en skærpet hygiejne og brug af værnemidler.

Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og Praktiserende Fysioterapeuter, sektionen for arbejdsgivere og sektionen for arbejdstagere samt repræsentanter for FysioDanmark, Benefit og Fit&Sund og Danske Fysioterapeuter opfordrer til, at fysioterapeuterne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og at fysioterapeuterne holder sig orienteret løbende.

Deltagerne i mødet understregede en helt grundlæggende anerkendelse af de udfordringer, som kollegerne i praksissektoren står overfor. Der blev udtrykt en stærk tro på, at fysioterapeuterne kan håndtere det faglige ansvar, som alle autoriserede – også fysioterapeuter – står med.

Derudover opfordrer parterne til, at fysioterapeuterne har et særligt fokus på journalisering, både når man afviser patienter, og når man vælger behandling, uanset om det er fysisk eller som video- eller telefonkonsultation.

Sundhedsstyrelsens temaside om corona-virus

Nyhed: Revisorhjælp til trængte fysioterapeuter

Nyhed: Aftale om telemedicin i fysioterapipraksis

Se FAQ 'Hvordan skal jeg agere som fysioterapeut?' (nederst på siden)

Del eller udskriv artiklen
18 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
 • Birgith Nielsen

  Husk i disse tider må og skal vi stå sammen og ja hver for sig og ja praksissektoren bløder, men jo mere vi står sammen jo hurtigere kommer vi til at undgå smitte og dermed lang nedlukning. Derfor græder og bløder mit praksishjerte endnu mere når jeg læser i diverse interessegrupper på Facebook at fysioterapeuter bare holder åbne alligevel.
  Som faggruppe står vi ikke stærkt af at nogen bare holder klinikken åben på trods af anbefalinger. Som samfund går der længere tid før vi får bugt med smitten. Tænk nu på de svage som vi plejer også at værre talerør for. Tænk på andre end dig selv. Luk klinikken i den her periode jo før kommer vi igang igen og jo stærkere står vi i forhandlingerne om yderligere kompensation. Stå nu sammen !
 • Alice Heilesen

  Er det muligt at I laver nogle eksempler på cases som er kritiske patienter og som ikke er.
 • Stefan Kragh

  https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7728369/Ny-test-kan-vise-om-du-har-haft-corona

  Håber perspektiverne ved en sådan test indgår dialogen med sundhedsmyndighederne. Og at der lægges pres på at få testet, ikke bare i det offentlige, men også i praksis, så nødberedskabet kan skaleres op hurtigst muligt.
 • Frank Jacobsen

  Var det ikke en ide at arbejde på , at vi kan benytte sundhed.dk som platform for e- konsultationer på lige fod med , hvad psykologer kan pr. d.d .

 • Lars Kristensen

  Kære Tina
  Jeg kan kun opfordre danske fysioterapeuter til at arbejde for yderligere kompensation til praksissektoren. Autorisationen betaler desværre ikke vores regninger og som det er lige nu, bløder praksissektoren økonomisk:-(
  Hjælpe pakkerne er desværre kun en dråbe i havet.
 • Tina Lambrecht

  Kære Alle
  En kommentar til nogle af de mange gode spørgsmål og refleksioner, som I kommer med her.
  Jeg kan godt forstå forvirringen omkring udmeldingerne om skoler, massører m.v. over for udmeldinger fra Sundhedsstyrelsen. Den helt store forskel er autorisationen. Det er den, der giver os fysioterapeuter en særlig rolle i samfundet. Vi er betroet at behandle og passe på patienterne, og det ansvar skal vi leve op til – for det forventer samfundet af os. Derfor er Sundhedsstyrelsens udmeldinger, dem vi skal følge.
  Autorisationen indebærer også, at en fysioterapeut skal vurdere, hvad der er kritisk funktion i det nødberedskab, som Sundhedsstyrelsen forventer af fysioterapeuterne her og nu. Det er derfor, at den faglige vurdering og kliniske ræsonering er så vigtig.
  Mht. tidshorisonten: Som autoriserede sundhedspersoner er det vigtigt, at I holder jer ajour med styrelsens udmeldinger, der er målrettet autoriserede sundhedspersoner. Styrelsens retningslinjer gælder indtil udgangen af juni måned. Det er muligt, at de bliver ændret i takt med udviklingen af smitterisiko/spredning - men indtil de bliver det, så gælder tidshorisonten udgangen af juni.
  Reglerne om kompensation er gældende til den 9. juni, men det er naturligvis helt forkert at sætte fysioterapeuter i den situation, at Sundhedsstyrelsen kræver ét af os, og reglerne for støtte siger noget andet. Dén problemstilling rejser vi naturligvis over for Christiansborg. Ingen tvivl om det.
  Er patienterne overhovedet interesseret i telekonsultationer? Ja, det er vores klare overbevisning efter at have talt med såvel fysioterapeuter som f.eks. PFA og Nordic Netcare. Vi ville ikke have brugt tid på at få denne ydelse på plads, medmindre det var på baggrund af fysioterapeuternes patientoplevelser. Det er Danske Fysioterapeuters opfattelse, at muligheden for telekonsultationer løfter et behov blandt patienterne.
  Mvh Tina Lambrecht
 • Søren Qvist

  Jeg læser her en opblødning fra Danske Fysioterapeuters side: "Kritisk behandling" indgår ikke længere i det der skrives. Men man er nu opmærksom på, at vi er en kritisk funktion, hvilket betyder, at det er vigtigt vi varetager vores opgaver i samfundet.

  Med hensyn til værnemidler i forhold til patienter, som ikke mistænkes for eller har COVID-19, kan man jo skele til, hvordan man gør andre steder. F.eks. hjemmeplejen, andre praksisområder, sygehusene osv. Det kunne være fint, hvis man indsamlede lidt data på området.

  I forhold "juni ud", så står der jo blot, at det er den nuværende tidshorisont. Intet endeligt i det, og det er der heller ingen der vil sige noget om endnu.
 • Lars Kristensen

  Efter min mening en overreaktion af dimensioner, det her har katastrofale følger for praksissektoren og ikke mindst patienterne:-( Definitionen af kritisk behandling svæver stadig, så kom da med en melding om vi skal lukke eller ej, det her er at tage praksissektoren som gidsel i en fuldstændig sindssyg situation.
 • Emil Nedergaard Hansen

  Læser man definitionen af en kritisk funktion, lyder den som følger:

  "En kritisk funktion er en aktivitet, der er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af et konkret individs sundhed, funktionsniveau, livskvalitet eller arbejdsevne ved aktiviteter forbundet med undersøgelse, diagnosticering, sygdomsbehandling, fødselshjælp, genoptræning, sundhedsfaglig pleje samt forebyggelse og sundhedsfremme. Fravær af disse kritiske funktioner vil være kendetegnet ved i betydelig grad tab af ovennævnte.

  Der er ikke kun tale om funktioner rettet mod sygdom men også mod fx funktionsniveau og -evne. Eksempelvis kan genoptræning være en kritisk funktion, da fravær af genoptræning hos fx en ældre person med et hoftebrud kan betyde, at et personen får et uopretteligt funktionsevnetab.

  Begrebet kritisk funktion skal ikke ligestilles med ’akut’ eller ’livskritisk’"
  (https://www.fysio.dk/nyheder/nyheder-2020/pligtlasning-for-alle-fysioterapeuter)

  I praksis dækker 'kritisk funktion' derfor stort set alle almindelige fysioterapeutiske opgaver: En fysioterapeut vil aldrig skulle udføre en behandling, hvis der ikke forventes et 'betydeligt' resultat; enten på kort eller på lang sigt.

  Endvidere er den dokumenterede prævalens af COVID-19 lige nu 0.03%. Hvilket vil sige at for en given patient er der 0.03% sandsynlighed for at de er smittet med COVID-19. Til sammenligning er den estimerede prævalens for HIV-smitte omkring 0.1%, eller tre gange højere.

  Selv hvis vi antager at antallet af smittede er 10 gange højere end antallet af registrerede tilfælde af COVID-19, vil der stadig for en given patient være 0.3% sandsynlighed for at de er smittebærere. Og - forudsat en rask terapeut - da risikoen for smitte aldrig kan være højere end risikoen for at patienten er smittebærer, vil den, som situationen er nu, for den gennemsnitlige fysioterapeut aldrig overstige 0.3% - med maske og forsigtighedsregler vil den oven i købet være væsentligt lavere.

  Kald risikoen for overførsel af smitte med beskyttelsesforanstaltninger 0.15%, hvilket vil sige at fysioterapeuten i gennemsnit skal behandle omkring 700 patienter, før de bliver smittet. Med 16 patienter om dagen, og 21 arbejdsdage om måneden, vil fx klinikterapeuten skulle arbejde lidt over 2 måneder på fuldt tryk, før i gennemsnit vil være tale om én overførsel af COVID-19 smitte.

  Så en risikovurdering baseret på de nuværende retningslinier vil næsten utvetydigt byde fysioterapeuten at udføre størstedelen af alle opgaver som normalt, medmindre de har særlig grund til at tro, patienten er smittet med COVID-19; hvilket vil sige at de skal kunne begrunde, hvorfor de vurderer at patienten har højere end normal risiko for at være blandt de smittede.

  Og det er tydeligvis ikke meningen med reglerne. Så jeg vil hermed på det kraftigste opfordre Danske Fysioterapeuter til - i samarbejde med Sundhedsstyrelsen - at udarbejde nogle klarere om mere entydige retninglinier for fysioterapeuter; herunder formulere en ny definition for 'kritisk funktion'.
 • Christina Lillelund

  Jeg forstår heller ikke baggrunden for at sætte "horisonten for nødberedskab til juni måned ud"?
Se flere
Indsend kommentar