Praksis: Fortsat nødberedskab - juni ud

Parterne i praksissektoren mødtes onsdag morgen. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er stadig gældende, og den nuværende horisont for nødberedskab er juni måned ud.

Klinikkerne skal fortsat kunne behandle patienter med risiko for kritisk funktionstab i fysiske konsultationer, og klinikkerne kan behandle alle de patientgrupper, der har behov for fysioterapi via video- og telefonkonsultationer både under overenskomsten og som privatpatienter.

Den vurdering vil hele tiden være en balance mellem risiko for smitte og behov/nødvendighed af behandling. Vægtningen vil naturligvis løbende ændres i begge retninger.

Når den fysiske konsultation vælges, skal man som autoriseret sundhedsprofessionel være opmærksom på en skærpet hygiejne og brug af værnemidler.

Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og Praktiserende Fysioterapeuter, sektionen for arbejdsgivere og sektionen for arbejdstagere samt repræsentanter for FysioDanmark, Benefit og Fit&Sund og Danske Fysioterapeuter opfordrer til, at fysioterapeuterne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og at fysioterapeuterne holder sig orienteret løbende.

Deltagerne i mødet understregede en helt grundlæggende anerkendelse af de udfordringer, som kollegerne i praksissektoren står overfor. Der blev udtrykt en stærk tro på, at fysioterapeuterne kan håndtere det faglige ansvar, som alle autoriserede – også fysioterapeuter – står med.

Derudover opfordrer parterne til, at fysioterapeuterne har et særligt fokus på journalisering, både når man afviser patienter, og når man vælger behandling, uanset om det er fysisk eller som video- eller telefonkonsultation.

Sundhedsstyrelsens temaside om corona-virus

Nyhed: Revisorhjælp til trængte fysioterapeuter

Nyhed: Aftale om telemedicin i fysioterapipraksis

Se FAQ 'Hvordan skal jeg agere som fysioterapeut?' (nederst på siden)

Del eller udskriv siden
23 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Ann Sofie Orth

  Kære Anders

  Gode tanker! Vi har desværre fortsat ikke afklaring på det gap, der er mellem kompensation og Sundhedsstyrelsens udmelding om fristen til udgangen af juni. Vi jagter den, men har intet hørt om ændringer i tidshorisonten heller. Den seneste retningslinje går også til udgangen af juni.

  Mht udstyr ved telekommunikation, så vil jeg foreslå dig at læse nærmere på https://www.fysio.dk/coronavirus/kom-godt-i-gang-med-videokonsultation-i-fysioterapipraksis

  Venlig hilsen
  Ann Sofie Orth, politisk chef
 • Anders Christoffersen

  Hej DF

  Hvad er status på Corona situationen - forventes det fortsat at nødberedskabet fortsætter juni ud?

  Er der tilkommet nogen positive nyheder ifht. praksis?

  Er der fortsat uoverensstemmelse mellem hjælpepakkernes slutdato og retningslinjerne for nødberedskab juni ud?

  Nyhederne i radioen melder at regionerne yder hjælp til lægepraksis i form af udstyr og systemer til tele/video behandling - er vi / DF i dialog med regionerne.

  Bare nogle tanker :-)
 • Lisbeth Rasmussen

  Det forventes uden tvivl at vi som fysioterapeuter lever op til et vist ansvar fordi vi er autoriseret, men min mening er nu at den forventning burde vendes rundt, forstået således at fordi vi er autoriseret så kan vi forvente en ordentlig økonomisk kompensation. Det mener jeg ikke vi får.
  Som ridefysioterapeut og dermed som sædvanlig, en lille en faggruppe falder vi meget nemt ned imellem to stole, vi kan for eksempel ikke tilbyde videokons. Desuden er vi i vores arbejde dybt afhængig af vores faste samarbejdspartner, nemlig ridestedet, de har udgifter til lønninger, foder o.s.v som bare ikke kan stilles på stand by, og hvis denne look down kommer til at vare alt for længe kan jeg godt frygte de ikke er klar til at genoptage samarbejdet når det bliver muligt.
  Når vi kommer der til at vi skal i gang igen så håber jeg at det for en gangs skyld kan være en fordel at være ridefysioterapeut, vi har dog mulighed for at tage vores forholdsregler og kan f.eks lave en inddeling af ptt, set ud fra hvilken risikogruppe de kommer fra.
  Desuden kunne jeg ønske mig at der var hjælp til efteruddannelse som fjernundervisning, både praktisk og økonomisk.
 • Thomas Paulsen

  @Birgith Nielsen

  Jvf. Sundhedsstyrelsens retningslinjer skal klinikker netop IKKE lukke helt, men derimod praktisere med et nødberedskab sådan at man kan hjælpe de borgere der har brug for det.
  Selvfølgelig med de retningslinjer der er givet og med stor fokus på journalføring og hygiejne selvsagt !
  Se evt hvordan Fysiodanmark griber nødberedskabet an i deres små videoer
 • Sille Frydendal

  Kære Alice Heilesen
  Det er ikke muligt at svare entydigt på, hvilke behandlinger der skal opretholdes. Det afhænger af konteksten, den faglige problematik hos patienten/borgeren og ikke mindst af risikoen for smittespredning kontra risikoen forbundet med at ophøre med/udskyde behandlingen.

  Du kan læse mere i vores FAQ - i afsnittet ”Hvordan skal jeg agere som fysioterapeut?”:
  https://www.fysio.dk/coronavirus-faq

  Med venlig hilsen
  Sille Frydendal, chef for Profession og Karriere
 • Birgith Nielsen

  Husk i disse tider må og skal vi stå sammen og ja hver for sig og ja praksissektoren bløder, men jo mere vi står sammen jo hurtigere kommer vi til at undgå smitte og dermed lang nedlukning. Derfor græder og bløder mit praksishjerte endnu mere når jeg læser i diverse interessegrupper på Facebook at fysioterapeuter bare holder åbne alligevel.
  Som faggruppe står vi ikke stærkt af at nogen bare holder klinikken åben på trods af anbefalinger. Som samfund går der længere tid før vi får bugt med smitten. Tænk nu på de svage som vi plejer også at værre talerør for. Tænk på andre end dig selv. Luk klinikken i den her periode jo før kommer vi igang igen og jo stærkere står vi i forhandlingerne om yderligere kompensation. Stå nu sammen !
 • Alice Heilesen

  Er det muligt at I laver nogle eksempler på cases som er kritiske patienter og som ikke er.
 • Stefan Kragh

  https://politiken.dk/forbrugogliv/sundhedogmotion/art7728369/Ny-test-kan-vise-om-du-har-haft-corona

  Håber perspektiverne ved en sådan test indgår dialogen med sundhedsmyndighederne. Og at der lægges pres på at få testet, ikke bare i det offentlige, men også i praksis, så nødberedskabet kan skaleres op hurtigst muligt.
 • Frank Jacobsen

  Var det ikke en ide at arbejde på , at vi kan benytte sundhed.dk som platform for e- konsultationer på lige fod med , hvad psykologer kan pr. d.d .

 • Lars Kristensen

  Kære Tina
  Jeg kan kun opfordre danske fysioterapeuter til at arbejde for yderligere kompensation til praksissektoren. Autorisationen betaler desværre ikke vores regninger og som det er lige nu, bløder praksissektoren økonomisk:-(
  Hjælpe pakkerne er desværre kun en dråbe i havet.
Se flere
Indsend kommentar