Praksis: Fortsat nødberedskab - juni ud

Parterne i praksissektoren mødtes onsdag morgen. Retningslinjerne fra Sundhedsstyrelsen er stadig gældende, og den nuværende horisont for nødberedskab er juni måned ud.

Klinikkerne skal fortsat kunne behandle patienter med risiko for kritisk funktionstab i fysiske konsultationer, og klinikkerne kan behandle alle de patientgrupper, der har behov for fysioterapi via video- og telefonkonsultationer både under overenskomsten og som privatpatienter.

Den vurdering vil hele tiden være en balance mellem risiko for smitte og behov/nødvendighed af behandling. Vægtningen vil naturligvis løbende ændres i begge retninger.

Når den fysiske konsultation vælges, skal man som autoriseret sundhedsprofessionel være opmærksom på en skærpet hygiejne og brug af værnemidler.

Erhvervsnetværket for Frie Praktiserende Fysioterapeuter og Praktiserende Fysioterapeuter, sektionen for arbejdsgivere og sektionen for arbejdstagere samt repræsentanter for FysioDanmark, Benefit og Fit&Sund og Danske Fysioterapeuter opfordrer til, at fysioterapeuterne følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer og at fysioterapeuterne holder sig orienteret løbende.

Deltagerne i mødet understregede en helt grundlæggende anerkendelse af de udfordringer, som kollegerne i praksissektoren står overfor. Der blev udtrykt en stærk tro på, at fysioterapeuterne kan håndtere det faglige ansvar, som alle autoriserede – også fysioterapeuter – står med.

Derudover opfordrer parterne til, at fysioterapeuterne har et særligt fokus på journalisering, både når man afviser patienter, og når man vælger behandling, uanset om det er fysisk eller som video- eller telefonkonsultation.

Sundhedsstyrelsens temaside om corona-virus

Nyhed: Revisorhjælp til trængte fysioterapeuter

Nyhed: Aftale om telemedicin i fysioterapipraksis