Repræsentantskabsmøde 2020

Der er repræsentantskabsmøde i november. Alle medlemmer er velkomne til at overvære mødet.
Repræsentantskabets møde i 2018. Foto: Jens Wognsen

Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 5. november, fredag den 6. november og lørdag den 7. november på Hotel Storebælt i Nyborg.

Hovedbestyrelsen har besluttet at udvide repræsentantskabsmødet til tre dage, da der forventes at være mange forslag denne gang. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og består af 65 medlemmer.

Valg til repræsentantskabet

Valget til repræsentantskabet foregår i maj/juni, hvor du får mulighed for at stemme på de kandidater, der opstiller fra din regionsbestyrelse og fra de faglige selskaber og fraktioner. Der skal derudover vælges fem repræsentanter blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Alle medlemmer er velkomne til at overvære repræsentantskabsmødet.

Forslag til repræsentantskabsmødet

Enhver repræsentant kan indsende forslag til ændring af love og vedtægter samt forslag til beslutning og diskussion på repræsentantskabsmødet.

Forslag skal være modtaget i sekretariatet senest 1. september 2020 klokken 12.00.

Del eller udskriv siden
30 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Peter Lehn Petersen

  Tine H Madsen

  Professoren nævner en aftsand på 1 m som nok, og hvis du så også bruger mundbind eller tørklæde har du sikret dig bedst muligt.

  De bedste hilsner og god dag

  Peter
 • Peter Lehn Petersen

  Kære formand

  Med din udmelding om at I ikke kan udstede påbud, og det kun er Sundhedstyrelsen, der kan, fortæller mig også klart, at Sundhedstyrelsen ikke har udstedt påbud.
  Det skulle I have haft kommunikeret ud, og at der var/er divergerende udmeldinger til forskellige sundhedspersonalet.
  På den måde vil klinikkerne have haft et fuldt oplyst grundlag for at træffe beslutning om lukning eller ej. Det er at forholde os oplysninger, hvilket ikke er ok
  I skulle have bedt Sundhedstyrelsen udstede et sådant, før I meldte Jeres anbefaling ud.
  Nu risikerer både indlejere og ejere at stå med klart ringere mulighed for at få erstatning/hjælp for omsætningstab.

  Denne besked skal ikke opfattes som jeg er imod lukning:

  Men jeg tror desværre ikke på, som det ser ud nu, og eftersom der heller ikke er kommet nogen udmelding, at indlejere og ejere får ret megen økonomisk hjælp. De forslag, som er nævnt forskellige steder, rækker ikke meget.

  I øvrigt virker det ikke til at nogen gider forholde sig til de udmeldinger som overlægen og professoren kommer med(se andetsteds)

  Jeg har også mistet tilliden til at Dfys kan varetage den private branche interesser bedst mulig.

  De bedste hilsner
  Peter
 • Tine Hasselbrinck Madsen

  Hej Peter

  Hvordan vil du helt teknisk holde 2 meters afstand i al din behandling ?

  Efter sundhedsministerens udmeldning igår tror jeg personligt, at Danmark er 2 sekunder i udgangsforbud, så kan patienterne ikke komme til os.

  Situationen i Danmark er helt kaotisk. Jeg tror alle myndigheder arbejder så hurtigt de overhovedet kan.

  Vi kommer alle til at bidrage med et eller andet fra praksissektoren. Klinikejere, ansatte indlejere, men hvis vi ikke står sammen, så vil det gøre endnu mere ondt.


  tålmodighed er en dyd lige nu....

  Mvh Tine Hasselbrinck Madsen

 • Peter Lehn Petersen

  Hej Brian Errebo

  Tak for svar; men det du skriver er jeg slet ikke uenig i, at vi skal holde lukket og MIN KLINK er OGSÅ LUKKET.
  Men læs ordenligt igennem hvad jeg skriver - indlejer og ejere ender med hele regningen og alle ansatte går stort set fuldstændigt fri - det er for mig ikke at løfte i flok; som både Dfys og regeringen snakker om . Jeg tror ikke du får ret mange ansatte til at betale 10 -20 % af deres løn for at være med til at dække de store tab ,der sker for indlejere og ejere.

  Sundhedstyrelsen skal sende os klinikker et skriftlig pålæg om, at vi skal holde lukket og især når både tandlæger og andre sundhedspersoner må holde åbent - det er helt sort for mig.
  I øvrigt vil vi også bedre have noget at holde Sundhedstyrelen op på med hensyn til erstatning for tab, når de nu med deres anbefaling smadre vores forretning

  MVH Peter
 • Brian Errebo-Jensen

  Kære Peter Lehn Petersen
  Langt de fleste klinikker for fysioterapi er lukket, idet man har vurderet at smitterisikoen er alt for stor ved at holde åben. Det er ikke kommet som et pålæg fra Sundhedsstyrelsen, men forhåbentlig vil dette ske snarest. Kan læse at det norske Helsedirektorat har lukket ned for praksissektoren.
  Som jeg vurderer det bør fysioterapeuter indstille behandling. Der er alt for stor risiko for at smitte patienterne, hvilket kan få fatale følger for patienterne. Hvis man undtagelsesvis vil behandle, så må man udførligt kunne begrunde det i journalføringen. Jeg har svært ved at se hvorfor fysioterapi ikke kan udsættes i langt de fleste tilfælde.
  Tal med patienterne telefonisk eller via skype. Der er uden tvivl forståelse for situationen og taknemmelighed over, at vi handler ansvarligt. Vi ønsker jo ikke at smitte dem.
  Patienterne kommer i første række.
  En mulig økonomisk kompensation til selvstændige fysioterapeuter arbejdes der naturligvis på i Danske Fysioterapeuter.
  Mvh
  Brian Errebo-Jensen, Regionsformand i Syddanmark og medlem af Hovedbestyrelsen
 • Peter Lehn Petersen

  Kære alle
  Jeg mangler, at se eller få tilsendt Sundhedstyrelses påbud om, at vi skal lukke vores klinikker.
  Det eneste jeg har set er opslaget på Dfys hjemmeside, at Sundhedstyrelsen på det kraftigeste anbefalet, at al unødvendig behandling udskydes i 14 dage; men det er ikke det samme som et påbud - at det mellem linierne kan læses sådan er jeg med på.

  At Sundhedstyrelsen ikke udsteder et decideret skriftligt påbud til den enkelte klinik/ indlejer om ovennævnte, handler måske mere om at Sundhedstyrelsen vil undgå et erstatningsmæssigt krav/ ansvar.

  Det er ikke rimeligt, og en ordentlig måde at agere på.

  Når tandlæger og øvrige sundhedspersoner i flg overlæge og professor Thomas Benfield sagtens kan tage de nødvendige forholdsregler for at undgå smitte og holde åbent, så kan vi også.

  Det her skal ikke forståes, at jeg ikke vil være med til at undgå smittespredning og holde min klinik lukket; men når vi nu skal holde vores klinikker lukket med 100% omsætningstab til følge og stadigvæk have de samme udgifter, så vil jeg også gerne have dokumentation fra Sundhedstyrelsen at de har pålagt at lukke vores klinikker.

  Desuden står overlægens udsagn i kontrast til Sundhedstyrelsen opfattelse af hvordan smittespredning kan nedsættes kraftigt.

  De bedste hilsner
  Peter
 • Peter Lehn Petersen

  4. mail:

  Kære Tina

  Jeg er dybt forundret over den mangel på kommunikation der sker fra Dfys til Jeres medlemmer i den private sektor, hvad der sker og hvor vi er på vej henad i den her krise?

  Det som jeg skriver i mailen nedenfor er dybt foruroligende, og der er nogle helt grundlæggende misopfattelse af, at de private fysioterapiklinikker er offentlige.

  Vi er Private virksomheder på lige fod med alle andre private virksomheder og har egen økonomi. De fleste klinikker har en aftale md sygesikringen, hvor kunderne kan få tilskud til deres behandling fra det offentlige og hvor tilskuddet udbetales direkte til os; men vi er stadigvæk 100 % private.

  Den misopfattelse skal der rettes op.

  I øvrigt så kan mailen bruges som rigtig god argumentation for, at vi enten for fuld og 100% dækning af omsætningstab eller også kan vi fortsætte med at arbejde; men skaden er sket: kunderne er væk


  Kom nu i gang med arbejde for os. Den private sektor(branche) er dårlig repræsenteret i Dfys. Vi kommer til at tabe terræn overfor andre lignende sundhedsaktører fremover, hvis der ikke sker en mere og samlet koordinering indsats for branchen “de private fysioterapeuter"

  "Vi er en fagforening, hvor vi alle står sammen og alles interesser kan varetages”, som Dfys gerne vil slå sig op på, har jeg noget svært ved at få øje på

  De bedste hilsner
  Peter
 • Peter Lehn Petersen

  3 mail sendt:

  Hej Tina

  Jeg ved ikke om du ser TV her til aften, men på TV news udtaler professor og overlæge Thomas Benfield på Hvidovre hospital, at
  private virksomheder som massører, tandlæger, frisører godt må praktisere og forsat kan holde åben, når de tager de rette forholdregler.

  I modsætning hertil nævner han fysioterapiklinikker, som ikke er private virksomheder, og som sundhedsstyrelsen har beordret lukket.

  Hvornår er fysioterapiklinikker blevet offentlige arbejdspladser og ikke private arbejdspladser?

  Her er da noget som overhovedet ikke stemmer.

  Hvordan får vi rettet den misforståelse?????????????

  Enten er vi offentlige og sender vores medarbejder hjem med fuld løn og fuld kompensation for alle vores udgifter (husleje, lønudgifter etc incl. overskud), eller også er vi private virksomheder, der på lige fod med tandlæger, frisører , massører og andre kan holde åbent.

  Det må vi have en fuldstændig klar afklaring på i morgen.

  Peter
 • Peter Lehn Petersen

  2: mail jeg sendt:
  Kære Tina

  Tak for svar.

  Går ud fra at du har læst/set regeringens udspil/ aftale; så er vi klinikker stort glemt i denne aftale og de ansatte går fuldstændigt fri - det eneste skal kun betale med 5 dage fri, stort set ingenting.

  Vi får en lønkompensation, som rækker til skrædder i helvede.


  For os er omsætningen faldet 100 %. Får vi den lønkompensation, som regeringen har lagt op til, så svarer det til en omsætning på ca. 20 -25 %; men udgifterne er stadigvæk uændret, altså et kæmpe underskud.
  Og vi har ingen mulighed for at korttidstilpasse os ved at afskedige ansatte. De ansatte vil stadigvæk koster os et anseligt beløb - og med max kompensation på kr 23.000 vil det kun betyde dækning på mellem 55 og 60 % af lønudgifterne

  Og der er slet ingen dækning til at de andre faste udgifter.

  Jeg vil gerne som klinikejer være med til at dække en del af udgifterne ved denne krise; men at at stort set alle i den offentlige sektor og funktionæransatte holdes næsten 100 % fri, det er ikke i orden.


  Byrden må og skal fordeles langt mere jævnt.  MVH Peter
 • Peter Lehn Petersen

  Jeg vil i det flg 3-4 indlæg indsætte de mails jeg har sendt til formanden:
  1. mail:
  Kære Trine

  Jeg tillader mig at skrive til dig i forbindelse med Sundhedsstyrelsens påbud om at lukke landets klinikker.
  Umiddelbart virker det ikke på mig til, at ud fra det jeg læser på Dfys’s hjemmeside, at DF er klar over, hvor alvorlig situationen er.
  Klinikkernes omsætning er faldet til 100% fredag, og det gælder på alle områder, både patientkonsultationer, samt levering af ydelser til eksterne samarbejdspartnere (i vores tilfælde kommunen, i øvrigt har de selv aflyst aftalen
  for de næste 14 dage – kommunen er vel ikke forpligtet til at betale?).
  Dette betyder ingen omsætning og indtjening de næste 14 dage; men samtidig er klinikkerne forpligtet til at betale husleje, vand, varme, etc., samt løbende administrationsaftaler såsom patient administrationssystemer,
  betalingstjenester, hjemmeside mm. Desuden er vi også forpligtet til at betale fuld løn til alle ansatte både fastlønnet og provisionslønnet fysioterapeuter(dvs. provision af omsætning de ikke har haft) , sekretærer mm.
  Indlejerne er vi ikke forpligtet til at betale kompensation til; men de er også hårdt ramt uden nogen form for omsætning og hermed løn til dem selv.

  De klinikker, som kun har indlejere, er dem, som bliver mindst hårdt ramt, hvorimod klinikker med alt personale som ansatte bliver rigtig hårdt ramt.
  Jeg tror ikke, at situationen er løst om 14 dage, og at der så er fuld omsætning på klinikkerne. Påbuddet om lukning risikerer nemt at fortsætte mange uger fremover og hvad så???
  Denne her situation vil betyde meget stram økonomi for en del klinikker årene fremover og fyring af personale, evt. konkurser for nylig købte klinikker med store økonomiske og personlige konsekvenser til følge.
  Desuden vil vi til efteråret risikere endnu en nedlukning af klinikker.

  I flg. flere jurister, samt af forsikringsselskaber er landet ramt af force majeure. Klinikkerne er ramt som følge af denne tilstand og fuldstændig uden skyld i dette.
  Det er således ikke rimeligt, at vi i denne situationer er forpligtet af vores kontrakter med de ansatte.
  De bør og skal være mulig at opsige de ansatte med dags varsel uden kompensation – til gengæld skal de ansatte kan modtage højeste understøttelse, samt have krav på genansættelse når situationen normaliserer sig.
  Alternativ kan klinikkerne udbetale løn svarende til højeste understøttelse, som klinikkerne så bliver fuldt kompenseret for.

  Det er rimeligt, at byrden bliver fordelt på alle ansatte i både den offentlige og private sektor, samt selvstændige erhvervsdrivende og ikke som nu kun selvstændige og ansatte i visse erhverv (restaurantionsbranchen etc).
  Kommer der ingen reelle tiltag som fratager/ kompenserer os nogle af udgifter, så kunne en fair løsning være af alle offentlige ansatte går 10-20 % ned i løn, som så bruges til kompensation.

  I øvrigt vil jeg gerne bede Dfys om at nedtone arbejdstagekasketten både i sprog og på hjemmesiden, samt i rådgivning.

  Desuden har jeg brug for at høre, hvor I sidder med til bords for at repræsentere branchens problemer.
  Jeg endnu hverken set eller hørt nogen nævne denne her branchen, som én der er rigtig hårdt ramt i denne her situation – du må huske på der er er nul omsætning i klinikkerne.
  Og går det hårdt ud over klinikkerne, går det i sidde ende ud over alle Jeres medlemmer i den private sektor.
  Jeg ser stor risiko for at vi bliver overset i den her situation.

  De bedste hilsner
  Peter Lehn Petersen

Se flere
Indsend kommentar