Repræsentantskabsmøde 2020

Der er repræsentantskabsmøde i november. Alle medlemmer er velkomne til at overvære mødet.
Repræsentantskabets møde i 2018. Foto: Jens Wognsen

Danske Fysioterapeuters Repræsentantskabsmøde afholdes torsdag den 5. november, fredag den 6. november og lørdag den 7. november på Hotel Storebælt i Nyborg.

Hovedbestyrelsen har besluttet at udvide repræsentantskabsmødet til tre dage, da der forventes at være mange forslag denne gang. Repræsentantskabet er foreningens højeste myndighed og består af 65 medlemmer.

Valg til repræsentantskabet

Valget til repræsentantskabet foregår i maj/juni, hvor du får mulighed for at stemme på de kandidater, der opstiller fra din regionsbestyrelse og fra de faglige selskaber og fraktioner. Der skal derudover vælges fem repræsentanter blandt samtlige stemmeberettigede medlemmer af Danske Fysioterapeuter.

Alle medlemmer er velkomne til at overvære repræsentantskabsmødet.

Forslag til repræsentantskabsmødet

Enhver repræsentant kan indsende forslag til ændring af love og vedtægter samt forslag til beslutning og diskussion på repræsentantskabsmødet.

Forslag skal være modtaget i sekretariatet senest 1. september 2020 klokken 12.00.

Del eller udskriv artiklen
0 kommentarer til artiklen
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar