Tal om sexisme

Danske Fysioterapeuters etiske råd har diskuteret den aktuelle debat om sexisme - og opfordrer til, at man taler om det på arbejdspladserne.
Foto: iStock

Den aktuelle diskussion om sexisme i blandt andet mediebranchen og blandt læger er en oplagt anledning til også at diskutere problemet blandt fysioterapeuter. Det mener Danske Fysioterapeuters etiske råd, der behandlede emnet på deres seneste møde.

”For det første skal vi have en åbenhed omkring det her. Det foregår alle steder, så hvorfor skulle vi gå fri?,” siger Brian Errebo-Jensen, der er formand for etisk råd og regionsformand i Region Syddanmark.

Patienter for tæt på

Samtidig understreger han, at især den del af sexisme, der handler om uønskede berøringer eller seksuelle kommentarer, ikke er noget nyt emne for fysioterapeuter.

”Der har alle dage været patienter, der går for tæt på. Der er heller ingen tvivl om, at fysioterapeuter er ekstra udsat, fordi vores fag er så fysisk. Derfor er det naturligt, at håndteringen af det er noget, vi taler om som fag,” siger han og fortsætter:

”Men vi må også overveje i lyset af diskussionen blandt andet hos lægerne, om der er nogen, der udnytter, at andre er i en svagere position end dem selv.”

Han opfordrer til, at man taler nuanceret og ærligt om problemerne.

”En ting er jo deciderede overgreb. Det skal der selvfølgelig være nultolerance overfor, men meget af diskussionen handler også om kultur, – og der har vi forskellige grænser,” siger Brian Errebo-Jensen og fortsætter:

”Derfor er det også vigtigt, at vi lytter til hinanden – og patienterne – og sammen finder en vej frem.”

Andre normer

En særlig overvejelse, som det etiske råd diskuterede en del, er, om der ligger noget i fysioterapeuters kultur, der kan få dem til at overse andre gruppers grænser.

”Vi er vant til at arbejde med kroppe og berøring. Det kan måske få os til at overse, at andre – både patienter og andre faggrupper – har andre normer, som de kan opleve, bliver overtrådt i mødet med fysioterapeuter,” siger Brian Errebo-Jensen.

Han peger på, at det er afgørende at optræde professionelt både, når det gælder patientens oplevelse og som svar på patienter, der ikke opfører sig ordentligt.

”På nogle klinikker er det fast praksis, at man overlader patienten til en mandlig fysioterapeut, hvis de er ubehagelige over for kvindelige fysioterapeuter. Det kan være en fornuftig løsning på et konkret problem, men der er også en grænse, hvor vi må sige, at den person kan vi ikke behandle her af hensyn til vores arbejdsmiljø,” siger Brian Errebo-Jensen.

Også mellem fysioterapeuter

Samtidig peger etisk råd i Danske Fysioterapeuter også på, at det også er vigtigt at være opmærksom på sexisme mellem fysioterapeuter.

”Vi kan se hos andre faggrupper, hvor den her diskussion fylder, at det blandt andet handler om ulige magtforhold. Derfor er der måske også grund til at være ekstra opmærksom nu, hvor flere af vores nyuddannede oplever, at det er svært at bide sig fast på arbejdsmarkedet,” siger Brian Errebo-Jensen og fortsætter:

”Erfaringerne fra andre brancher viser, at man finder sig i mere, hvis man for eksempel er løstansat eller på anden måde er i en udsat position.”

Endelig kan problemet også findes i situationer med lige magtforhold.

”Det kan være kollegaen, der har svært ved at se grænsen og derfor går over den. Det skal vi også turde snakke om og handle på,” siger Brian Errebo-Jensen.

Gamle tal

Den seneste undersøgelse, hvor fysioterapeuter er blevet spurgt til deres oplevelser med sexisme er fra 2017 – og dens hovedfokus var på vold på arbejdspladsen.

”Vi står der i dag, hvor vi mere tror, end kender omfanget af det her,” siger Brian Errebo-Jensen.

Derfor opfordrer han alle, der har erfaringer med problemstillingen til enten at skrive en kommentar her – eller hvis de ønsker at være anonyme at skrive til Brian Errebo-Jensen på bej@fysio.dk.

"Hvis du har oplevet noget, der kalder på, at vi handler som forening, så hører vi meget gerne fra dig. Vi har et fælles ansvar for, at vores fag kan udøves trygt,” siger Brian Errebo-Jensen.

Også hovedbestyrelsen har talt om problemet og har på deres næste møde en tilbagemelding fra etisk råd på dagsordenen.

Læs om Danske Fysioterapeuters etiske råd