Træning skal være en naturlig del af hverdagen

Træning som behandling til en lang række kroniske sygdomme var emnet for professor Søren Thorgaard Skous tiltrædelsesforelæsning som ny professor. Træning skal være en naturlig del af hverdagen på lige fod med tandbørstning, var budskabet, og det skal læres i de unge år.
Søren Thorgaard Skou havde inviteret professor Bente Klarlund (tv.) og professor Susan Smith til at holde oplæg i forbindelse med sin tiltrædelsesforelæsning. Foto: privat.

Træning bør ofte være førstevalget i behandling af kroniske sygdomme og det gælder især for ældre, der ofte lider af flere kroniske sygdomme. Men for at patienterne skal kunne tage ansvaret selv og holde fast i træningen, er det nødvendigt, at de har de rette forudsætninger og vaner. Disse vaner kan med fordel grundlægges tidligt i livet, allerhelst i barndommen, og fastholdes hele livet.

Det var det overordnede budskab fra Søren Thorgaard Skou og to andre forskere, der holdt oplæg om træning i forhold til kronisk sygdom og multimorbiditet i forbindelse hans tiltrædelsesseminar fredag i sidste uge som ny professor ved Syddansk Universitet og Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus.

Ortopædkirurgi var begyndelsen

Søren Thorgaard Skou holdt sin tiltrædelsesforelæsning for et fyldt auditorium på Slagelse Sygehus. Han havde inviteret Susan Smith, en irsk praktiserende læge og professor i multimorbiditet og professor Bente Klarlund til også at holde oplæg om træning til behandling af kroniske sygdomme.

Søren Thorgaard Skous første forskning omhandlede træning og kirurgi som behandlingsstrategier til knæartrose. Siden hen startede han i samarbejde med professor Ewa Roos GLA:D-tilgangen.

”På det tidspunkt vidste vi, at træning virkede til målgruppen, men det kneb med implementeringen”, sagde Søren Thorgaard Skou.

Træning bliver i høj grad også omdrejningspunktet for Søren Thorgaard Skous kommende forskning, selvom han samtidig understregede, at træning ikke nødvendigvis kan stå alene, men ofte vil være en vigtig del af behandlingen.

"Det handler også om, at vi som fysioterapeuter er kritiske over for en af vores største kernekompetencer, træning, ved at teste dens effekt til forskellige målgrupper på videnskabelig vis", sagde Søren Thorgaard Skou.

Aktuelt er han hovedansvarlig for flere større forskningsprojekter . I DREAM-studiet vil forskerne sammenligne effekten af tidlig meniskkirurgi med træning og patientuddannelse. MOBILIZE-projektet har som mål at gøre patienter med flere konkurrerende kroniske sygdomme i stand til i højere grad selv at tage hånd om deres sygdom ved at tilbyde dem superviseret, individualiseret træning og uddannelse. På den måde kan de øge livskvalitet og fysisk funktion, reducere symptomerne på de individuelle sygdomme, og forebygge at flere kroniske sygdomme udvikler sig. 

Det seneste projekt, Exercise First, skal han gennemføre sammen med fysioterapeut, ph.d. Lars Tang fra Næstved, Slagelse, Ringsted Sygehus.

Projektet har til formål at udvikle, teste og implementere initiativer som understøtter, at den enkelte patient modtager den rette forebyggelse og behandling på det rette tidspunkt og samtidig gøre det lettere for patienter med skader og kroniske sygdomme selv at håndtere deres sygdom vha. e-løsninger.

International forskning i multimorbiditet

Professor Susan Smith er læge og hendes oplæg havde bl.a. fokus på betydningen af at reducere det høje medicinforbrug, som er helt almindelig hos ældre patienter med multimorbiditet.

Hun understregede, at anbefalingerne til denne patientgruppe i dag er at mindske medicinforbruget og i stedet satse på en mere aktiv tilgang i behandlingen. Behandlingen skal være patientcentreret og med fokus på at mindske komplikationerne ved multimorbiditet.

Den sidste oplægsholder var professor Bente Klarlund, der igennem mange år har forsket i effekten af træning på kronisk sygdom og blandt andet er forfatter bag Sundhedsstyrelsens Håndbog i fysisk aktivitet og Gåbogen.

Træning har positiv effekt på de fleste kroniske sygdomme, og hendes budskab var, at det er vigtigt at stimulere til mere fysisk aktivitet i befolkningen generelt.

Men hvordan får man patienterne til at tage hånd om deres sygdom og fastholder dem i træningen, spurgte en af tilhørerne de tre oplægsholdere.

”Vi skal have træning til at blive en lige så fast del af hverdagen som tandbørstning. Så forebyggelse af af multimorbiditet starter allerede i børnehaven”, sagde Bente Klarlund.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar