Unik mulighed for at overvære ph.d.-forsvar om hoftedysplasi

Patienter, der opereres for hoftedysplasi, får færre ledsmerter efter operationen, men over en tredjedel er stadig påvirkede af smerter fra muskler og sener omkring hoften efter operationen, viser Julie Sandell Jacobsens ph.d.-studier. Se hende præsentere sine resultater i en optagelse fra ph.d.-forsvaret.
Julie Sandell Jacobsens ph.d.-forsvar om hoftedysplasi foregik virtuelt. Mere end 100 personer overværede forsvaret på Zoom – nogle i storrum sammen med andre.

Unge mænd og kvinder med smerter som følge af hoftedysplasi kan få tilbudt en ledbevarende operation (periacetabulær osteotomi; PAO). Selvom prævalensen af hoftedysplasi er lige stor hos mænd og kvinder, er 80 procent af alle, der behandles for hoftedysplasi, kvinder.

Operationen afhjælper smerter hos de fleste af patienterne, men over en tredjedel af dem har fortsat smerter fra hoftemuskler og -sener efter operationen. De muskler der primært påvirkes ved hoftedysplasi, er m. iliopsoas og hofteabduktorerne, både før og efter operationen. Det viser fysioterapeut Julie Sandell Jacobsens ph.d., hvor hun har undersøgt resultat af den ledbevarende operation og muskel-sene-smerter hos patienter med hoftedysplasi.

”Patienterne er virkelig påvirkede af disse smerter, og der er rigtig mange af dem, der kommer til behandling hos fysioterapeuter i primærsektoren. Her ser vi også alle dem, der fravælger operationen. De har også muskel-sene-smerter”, siger Julie Sandell Jacobsen.

Det er primært de yngre mænd og kvinder med udtalte smerter, der får tilbudt operation. Patienter over 45 år, overvægtige (BMI over 25) patienter, patienter med artrose i hofteleddet, og patienter med lavt smerteniveau får ikke tilbudt operation, og der findes på nuværende tidspunkt ikke et behandlingstilbud til dem.

Bliver ikke mere aktive efter operationen

Julie Sandell Jacobsen fandt også, at patienterne ikke ændrede deres aktivitetsniveau efter operationen, hvilket man ville forvente.

”Selvom kvinderne oplyser, at de har fået færre smerter, afspejler det sig ikke i, hvad de reelt dyrker af fysisk aktivitet efter operationen. Det er ikke godt, for vi ved, hvad det betyder på sigt for disse patienters sundhed, hvis de forbliver inaktive. Vi bliver nødt til som fysioterapeuter at blive bedre til at få disse patienter i gang med mere fysisk aktivitet”, siger Julie Sandell Jacobsen.

Genoptræning

Julie Sandell Jacobsen har selv årelang erfaring med at behandle kvinder efter PAO og har gennem årene drøftet med ortopædkirurgerne i hvor høj grad hoftedysplasi ud over at være en ledsygdom også var en sygdom, der påvirkede bløddelene.

At så mange patienter også efter operationen har smerter fra muskler og sener og ikke øger deres aktivitetsniveau, øger behovet for at finde ud af, hvordan den fysiske genoptræning skal være efter operationen.

Julie Sandell Jacobsen er lige nu i gang med et pilotstudie, hvor der afprøves et hjemmetræningsprogram til en gruppe patienter, der ikke er kandidater til PAO. Programmet består af øvelser og anbefalinger om, at patienterne øger deres aktivitetsniveau.

”Selvom mange af patienterne i pilotprojektet oplyser, at de får færre smerter efter fysisk aktivitet, så er de overraskede over, at vi råder dem til generel fysisk aktivitet. Vi fortæller dem: ”at du skal gøre så meget, du overhovedet kan og kun undgå det, der provokerer smerterne”, siger Julie Sandell Jacobsen.

Alternativt forsvar

På grund af corona-krisen foregik Julie Sandelle Jacobsens ph.d.-forsvar virtuelt på Zoom. Mere end 80 brugere havde tilmeldt sig. Flere kolleger fra Aarhus Universitetshospital var samlet i større rum for at følge Julie Sandell Jacobsens fremlæggelse af resultaterne fra studierne, og den efterfølgende diskussion med opponenterne.

”Det var en noget anderledes ph.d.-forsvar, men jeg synes, det gik godt. Jeg kunne se både mine vejledere, formanden for bedømmelsesudvalget og opponenterne på skærmen foran mig”, fortæller Julie Sandell Jacobsen.

Da Julie Sandell Jacobsens ph.d. både har fokus på operationen for hoftedysplasi og forhold der har betydning genoptræningen, hvilket afspejler sig i bedømmelsesudvalget, der bestod af to fysioterapeuter og en ortopædkirurg.

”Bedømmerne var virkelig forberedte til fingerspidserne, og det var tydeligt at mærke, at de havde læst hver og en detalje. Det var virkelig fedt. Joanne Kemp fra Australien stillede virkelig interessante spørgsmål til den kliniske implikation af vores resultater og mulighed for anbefalinger vedr. genoptræningen, mens den engelske ortopædkirurg Damien Griffin havde et lidt mere kritisk syn på de kliniske undersøgelser, som vi benyttede, i relation til symptomer efter operation ”, fortæller hun.

Fysioterapeut og ph.d. Julie Sandell Jacobsen er tilknyttet Forskningsenheden for Almen Praksis på Aarhus Universitet og Professionshøjskolen VIA i Aarhus.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar