Verdenskongressen i fysioterapi er flyttet online

Med beslutningen om at afholde verdenskongressen for fysioterapi online, har du nu mulighed for at deltage hjemme fra stuen eller fra arbejdspladsen. Fristen for indsendelse af abstrakt er forlænget til den 24. september.
4.500 fysioterapeuter fra 131 lande deltog i verdenskongressen i Genève i 2019. Foto: © World Physiotherapy / StephenC Photography

Da hele verden er ramt af corona og epidemien ser ud til at vare ved, er det besluttet at afholde den kommende verdenskongres i fysioterapi i april 2021 online i stedet for den planlagte traditionelle kongres, der næste år skulle foregå i Dubai.

Programmet vil blive revideret, så det passer til de ændrede rammer for afholdelsen, og WCPT arbejder på nuværende tidspunkt på sagen. Det kan formentlig også blive nødvendigt at finde på nye typer af fremlæggelsesformer.

Dansk bidrag

Indtil videre er der offentliggjort et program for de fokuserede symposier. På symposierne samler forskere et ”hold” af internationale kolleger, der giver hver deres forskningsvinkel på et specifikt emne.

Her kan du blandt høre om: om typiske fejl inden for statisk, evidensbaserede diagnoser, sundhedsøkonomi, patientcentreret behandling, teknologi inden for undervisning.

Et af symposierne er tilrettelagt af den danske fysioterapeut og forsker David Christiansen, som har samlet en gruppe forskere, der hver især vil byde ind med viden om håndteringen af muskuloskeletale sygdomme. Udgangspunktet for symposiet er, at fysioterapeuter og forskere ofte forholder sig til håndtering og behandling af specifikke muskuloskeletale lidelser i specifikke kropsdele fremfor at se på, hvad der kendetegner alle lidelser, der rammer bevægeapparatet.

På dette symposium vil forskerne argumentere for, at den overordnede tilgang til behandling af muskuloskeletale lidelser bør være ens, uanset hvilken lidelse det drejer sig om, og at det derfor er relevant at se på problematikkerne generelt fremfor at fokusere på enten knæ, hofte skulder etc.

Ud over David Christiansen holder følgende forskere oplæg på symposiet: Francois Desmeules og Jean Sebastien Roy fra Canada, Gisela Sole fra New Zealand, og Karen McCreesh fra Irland.

Læs om David Christiansens symposium