1.800.000 kr. til uddannelse, forskning og praksisudvikling

15 projekter får støtte af Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og praksisudvikling. Henrik Hansen modtager Danske Fysioterapeuters postdoc-stipendie til et lodtrækningsstudie med tre interventionsgrupper inden for KOL-forskning.
Foto: iStock.

Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse har på sit seneste møde besluttet at bevilge 1.800.000 kroner til 15 projekter inden for hovedområderne uddannelse, forskning og praksisudvikling.

Ved deadline den 1. oktober 2021 var der indsendt 71 ansøgninger til den halvårlige tildeling af forskningsstøtte fra Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og kvalitetsudvikling.

Postdoc. stipendie til KOL-forskning

Henrik-Hansen.jpgFondens postdoc-stipendiat tilfalder ph.d. Henrik Hansen fra Hvidovre Hospitals Lungemedicinsk Forskningsenhed, hvis projekt vil bibringe hidtil manglende evidens for nye træningsmodeller til fordel for udsatte personer med KOL.

Derudover vil projektet tilvejebringe gratis tilgængelige, evidens- og procesevaluerede materialer, træningsprogrammer og videoer, e- og lyd bøger, der kan benyttes af offentlige og private organisationer og personer med det formål at gøre effektiv lungerehabilitering og fastholdende træning tilgængeligt for alle.  

Bevillingen bidrager til at realisere vores kommende ambitiøse lodtrækningsforsøg. Vi forudser, at forskningsprojektet vil skabe ny viden og stor værdi for klinisk fysioterapi, viden om nye rehabiliteringsmetoder og ikke mindst gavne målgruppen med kronisk lungesygdom - samt mange andre med kronisk medicinske sygdomme,” siger Henrik Hansen.

Ny forskning til gavn for smertepatienter

Mads-Norre-Christensen.jpgPh.d.-stipendiatet går til Mads Norre Christensen som i sin ph.d. vil udvikle og undersøge effekten af et nyt, forbedret og patientinddragende behandlingstilbud, som har til formål at styrke kroniske smertepatienters evne til at håndtere deres smertetilstand, samt de følelsesmæssige- og personlige udfordringer, som smerterne kan medføre.

Indenfor hovedområdet forskning fordelte hovedbestyrelsen 811.760 kr. til bl.a. projekter om social ulighed og fysisk aktivitet, vurdering af app-løsninger til empowerment af stroke-patienter og de økonomiske fordele ved rehabiliteringsforløb for ældre.

Indenfor praksisudvikling uddeles 150.000 kr. til projekter vedrørende idræt i skolen til børn med ADHD, behovsvurdering af patienter med ny-diagnosticeret kræft og implementering af PRO-skema (Patient Reported Outcomes) til måling af funktionsniveau hos borgere med kræft før og efter kommunal genoptræning. 

Læs om de øvrige tildelte projekter fra Danske Fysioterapeuters Fond for uddannelse, forskning og praksisudvikling

Del eller udskriv siden
0 kommentarer