Tidligere tildelinger af Danske Fysioterapeuters fondsmilder til forskning og uddannelse

Se hvem der har modtaget midler fra Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling.

Forskning

2. Uddeling

Gitte Frydenlund
Modtager 190.000 kr. til projektet: Hold fast i dit job - Styrket tværsektorielt sundhedssamarbejde og patientcentreret erhvervsrettet rehabilitering for patienter med kroniske lænderygsmerter.

Katrine Storm Piper
Modtager 147.500 kr. til projektet : The SaVe project: Sarcopenia and Vertigo in Aging Patients with Colorectal Cancer.

Mette Merete Pedersen
Modtager 100.000 kr. til projektet: Gennemførbarhed og effekt på livskvalitet af en tidligt igangsat fysioterapeutisk intervention blandt patienter med dyb venetrombose.

Merete Nørgaard Madsen
Modtager 60.000 kr. til projektet: Kan man undvære genoptræning efter total hoftealloplastik? - et feasibilitystudie.

Rasmus Hoxer Brødsgaard
Modtager 60.000 kr. til projektet: GLP-1 and Exercise for Obesity and Multimorbidity: Co-designing healthy health care.

Josefine Beck Larsen
Modtager 39.000 kr. til projektet: The better shoulder cohort –treatment before and after surgery with a shoulder replacement.

Mathias Høgsholt
Modtager 39.000 kr. til projektet: 3 måneders semi-superviseret træningsintervention til patienter med laterale hoftesmerter: Et klinisk prospektivt kohorte studie.

Amalie Wiben
Modtager 39.000 kr. til projektet: Ulighed i sundhed - genoptræning efter rygsygdom i Danmark. Analyser af hårdt fysisk arbejde, adgang til genoptræning, efterfølgende sygefravær og betydningen af arbejdsgiverbetalt sundhedsforsikring.

1. uddeling

Chris Djurtoft
Modtager 55.000 kr. til projekt: Outcome domains for chronic musculoskeletal pain that matter to patients, informal caregivers, and healthcare professionals: The development of a Core Outcome Set.

Iris Brunner
Modtager 50.000 kr.,under det prioriterede område : implementeringsforskning, til projektet: Flere skridt mod et aktivt liv - Tværsektorielt implementering af Højintensiv gangtræning efter stroke (HIGT).

Steffan Sjørslev Bodilsen
Modtager 37.000 kr., til projektet: Flere skridt mod et aktivt liv - Tværsektorielt implementering af Højintensiv gangtræning efter stroke (HIGT).

Gitte Frydenlund
Modtager 70.000 kr., under det prioriterede område: Individualiseret patient/borgercentret praksis, til projektet: Hold fast i dit job - Styrket tværsektorielt sundhedssamarbejde og patientcentreret erhvervsrettet rehabilitering for patienter med kroniske lænderygsmerter.

Maria Swennerg Hansen
Modtager 55.000 kr. til projektet: Hvordan kan vi forstå og forklare klinisk praksis vedrørende basismobilitet, fysisk aktivitet og træning for patienter efter en hoftefraktur? HIP-ME-UP Forskningsprogrammet.

Mathias Fabricius Nielsen
Modtager 37.000 kr. til projektet: Hvorfor gør min lyske ondt? Nye perspektiver og kliniske karakteristika af langvarige lyskesmerter.

Charlotte Nørregaard Grønset
Modtager 37.000 kr. til projektet: The effectiveness of resistance training during chemotherapy in patients with malignant lymphoma – STAY STRONG TRIAL - a prospective randomized controlled trial.

Janne Hastrup Jensen
Modtager 50.000 kr. under det prioriterede område: Individualiseret patient/borgercentret praksis, til projektet: OXYWILD - Automated oxygen titration with O2matic during walking in patients with fibrotic interstitial lung diseases (F-ILD): A randomized study.

Mette Johansen
Modtager 90.000 kr. under det prioriterede område: Individualiseret patient/borgercentret praksis, til projektet: Early family-centered intervention for infants with high-risk of CP: the CP-EDIT randomized controlled trial GO-PLAY.

Anna Lei Stoustrup
Modtager 37.000 kr. til projektet: Vedligeholdende og forebyggende holdbaseret hjemmetræning: KOL-patienter cykler til Paris.

 

2. uddeling

Bettina Eiger
Modtager 100.000 kr. under det prioriterede område: Mental Sundhed, Individualiserede patient/borgercentret praksis og Implementeringsforskning til projektet: Keeping It Simple Study (KISS) – Pain science education for patients with chronic muskuloskeletal pain undergoing community based rehabilitation.

Elisabeth Marie Ginnerup Læbo
Modtager 67.000 kr. under det prioriterede område: Mental Sundhed til projektet: Sweet dreams with ball blankets? A qualitative study among children with ADHD and their parents.

Jakob Leth Matthiesen
Modtager 100.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning til projektet: Muligheder for implementering af fysioterapeuter i dansk almen praksis målrettet patienter med symptomer fra bevægeapparatet.

Justina Petersen
Modtager 67.000 kr. under det prioriterede område: Mental Sundhed til projektet: Effectiveness of Dialectical Behavior Therapy Inpatient Treatment (EDIT trial.

Katrine Storm Piper
Modtager 67.000 kr. under det prioriterede område: Individualiserede patient/borgercentret praksis til projektet: The SaVe project Sarcopenia and Vertigo in Aging Patients with Cancer.

Chris Djurtoft
Modtager 75.000 kr. til projektet: Personalized Process-based Intervention for Patients with Complex Chronic Musculoskeletal Pain.

Morten Tange Kristensen
Modtager 62.500 kr. til projektet: Cross-sectorial rehabilitation of older high-risk patients treated for a fragility fracture of the hip - The HipFracture - Rehab1 project.

Mette Merete Pedersen
Modtager 62.500 kr. til projektet: Gennemførbarhed og effekt på livskvalitet af en tidligt igangsat fysioterapeutisk intervention blandt patienter med dyb venetrombose.

1. uddeling

Anne-Sofie Agergaard
Modtager 52.000 kr. til projektet: The role of restitution time in exercise- based treatment of patellar tendinopathy: How low can we go in treatment frequency?

Charlotte Anker-Petersen
Modtager 52.000 kr. til projektet: Sund og glad med gymnastik fra ung til voksen – Skader og risikofaktorer hos TeamGym gymnaster i alderen 10-30 år (JumpSmile-projektet).

Stian Ingemann-Molden
Modtager 52.000 kr. til projektet: Tilbage til hverdagslivet efter en blodprop i lungen – hvad er vigtigt for patienterne og hvordan måler vi det?

Linette Marie Kofod
Modtager 80.000 kr. under det prioriterede område: Individualiseret patient/borgercenteret praksis, til projektet: Fysioterapi til personer med lungesvigt / The effect of optimizing oxygenation in hypoxemic respiratory failure.

Troels Mark-Christensen
Modtager 52.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning, til projektet: Does Rehabilitation following Arthroplasty Work? (The DRAW Bornholm project).

Peter Schmidt-Andersen
Modtager 52.000 kr., til projektet: Effects of Integrative Neuromuscular Training in Children and Adolescents with Cancer During Intense Treatment – a Randomized Controlled Trial.

Peter Thinggaard
Modtager 80.000 kr. under det prioriterede område: Individualiseret patient/borgercenteret praksis til projektet: Hold-Fast-I-Dit-Job - Styrket tværsektorielt sundhedssamarbejde for patienter med funktionsbegrænsende rygsmerter.

Lene Weber
Modtager 80.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning til projektet: Multicenter set-up for early diagnosis of CP – Impact on General Movement Assessment and parental perspectives on early diagnosis.

2. uddeling

Jeanette Hansen
Modtager 98.000 kr., under det prioriterede område: Individualiserede patient/borgercentret praksis, til projektet: Social ulighed og fysisk aktivitet – perspektivet på fysisk aktivitet og eHealth hos mennesker i en sårbar socioøkonomisk position.

Rikke Larsen Rasmussen
Modtager 125.000 kr., under det prioriterede område : Individualiserede patient/borgercentret praksis, til projektet: Insights in mechanisms and factors of importance when targeting consequences of frailty in hospitalized older patients after discharge - what makes an intervention meaningful, coherent and long-term sustainable?

Mille Nabsen Marwaa
Modtager 90.760 kr., under det prioriterede område: Individualiserede patient/borgercentret praksis, til projektet: Et phd projekt: Empowerment in stroke rehabilitation and everyday life – development, test and evaluation of an ICT-solution supporting coherent person-centred rehabilitation.

Stian Langgård Jørgensen
Modtager 95.000 kr., til projektet: The efficacy of preoperative as well as postoperative low-load blood flow restricted exercise to enhance recovery after total knee replacement.

Bodil Wiberg Larsson
Modtager 95.000 kr. til projektet; Rehabilitation in Post-Concussion Syndrome (REPCon).

Peter Schmidt-Andersen
Modtager 95.000 kr. til projektet; Effects of Integrative Neuromuscular Training in Children and Adolescents with Cancer During Intense Treatment – a Randomized Controlled Trial.

Kim Michèle Feder
Modtager 71.000 kr. til projektet: Kan senfølger efter brystkræftkirurgi minimeres hvis vi kan prædiktere hvilke kvinder der er i særlig risiko? En tværsnitsundersøgelse af skuldergener 3-5 år efter primær brystkræftoperation.

Jonas Ammundsen Ipsen
Modtager 71.000 kr. til projektet: Economic impact of implementing a new evidence and empowerment oriented course of physical rehabilitation for older adults after hip fracture.

Kathrine Piper
Modtager 71.000 kr., til projektet: The SaVe project: Sarcopenia and Vertigo in Aging Patients with Cancer.

1. uddeling

Rasmus Skov Husted
Modtager 100.000 kr., under det prioriterede område: Individualiserede patient/borgercentret praksis og Implementeringsforskning, til projektet: Optimized care of patients with knee osteoarthritis: A large-scale collaborative effort between primary and secondary health care in Denmark.

Søren Mose
Modtager 70.000 kr., under det prioriterede område: Individualiserede patient/borgercentret praksis, til projektet: Chronic pain and physiotherapy - A mixed methods study of patient experiences.

Mikkel Bek Clausen
Modtager 70.000 kr., under det prioriterede område: Individualiserede patient/borgercentret praksis, til projektet: OPTIMIZED FRAMEWORK FOR DELIVERY OF EXERCISE-INTERVENTIONS IN PRIMARY AND SECONDARY CARE FOR SUBACROMIAL PAIN SYNDROME – A MIXED METHODS STUDY.

Susan Demant Carlsson
Modtager 50.000 kr., under det prioriterede område: Mental Sundhed til projektet: Functional capacity, muscle strength and exercise therapy in patients with severe Anorexia Nervosa.

Josefine Beck Larsen
Modtager 75.000 kr. til projektet: Prosthesis vs Active exercise program in patients with glenohumeral osteoarthritis eligible for shoulder arthroplasty: the ProAct multicenter, randomized controlled trial.

Troels Mark-Christensen
Modtager 50.000 kr. til projektet: Virker genoptræning efter indsættelse af kunstige hofte- eller knæ? (DRAW Bornholm projektet).

Charlotte Anker-Petersen
Modtager 50.000 kr. til projektet: Sund og glad med gymnastik fra ung til voksen – Skader og risikofaktorer hos TeamGym gymnaster i alderen 10-30 år (JumpSmile-projektet).

Signe Kierkegaard
Modtager 35.000 kr. til projektet: Evaluation of an exercise program in patients with femoroacetabular impingement syndrome.

2. uddeling

Gunn Ammitzbøll
Tildelt 70.000 kr., under det prioriterede område: Psykiatrisk fysioterapi, herunder mental sundhed, til projektet: Fysioterapeutisk intervention for et bedre liv efter kræft i livmoderhalsen.

Kim Michéle Feder
Tildelt 40.000 kr., under det prioriterede område onkologisk fysioterapi, til projektet: Specifik eller generel behandling af vedvarende senfølger i skulderregionen efter brystkræftoperation – Hvad virker bedst? (Lodtrækningsforsøg).

Camilla Rosendal Lindekilde
Tildelt 40.000 kr., under det prioriterede område psykiatrisk fysioterapi, herunder mental sundhed, til projektet: Fysioterapi til retspsykiatriske patienter med misbrugs problematik.

Peter Schmidt-Andersen
Tildelt 100.000 kr., under det prioriterede område onkologisk fysioterapi til projektet: Effects of Integrative Neuromuscular Training in Children and Adolescents with Cancer During Intense Treatment – a Randomized Controlled Trial.

Stian Langgård Jørgensen
Tildelt 36.600 kr., til projektet: The efficacy of low-load blood flow restricted resistance EXercise in patients with Knee osteoarthritis scheduled for total knee replacement (EXKnee).

Josefine Beck Larsen
Tildelt 70.000 kr., til projektet: Prosthesis vs Active exercise program in patients with glenohumeral osteoarthritis or rotator cuff arhtropathy eligible for shoulder arthroplasty: the ProAct multicenter, randomized controlled trial.

Kasper Krommes
Tildelt 36.600 kr. til projektet: Fastholdelse af unge i sport og fysisk aktivitet – håndtering af vækstsmerter.

Inger Mechlenburg
Tildelt 36.600 kr. til projektet: Progressive resistance training compared to neuromuscular exercise in patients with hip osteoarthritis, and the additive effect of booster sessions: A multicenter randomized controlled trial.

Kasper Ussing
Tildelt 70.000 kr., til projektet: Kognitiv funktionel terapi sammenlignet med vanlig kommunal genoptræning til patienter med vedvarende lændesmerter - et multi-center RCT.

1. uddeling

Lene Nyboe
Tildelt 40.000 kr. under det prioriterede område: Psykiatrisk fysioterapi, herunder mental sundhed, til projektet: Effekt af BBAT i tillæg til Kognitiv Adfærdsterapi til mennesker med angst.

Laurine Nilsson
Tildelt 100.000 kr. under det prioriterede område: Geriatrisk og gerontologisk fysioterapi, til projektet: Forebyggelse af funktionsevnetab og genindlæggelser hos skrøbelige ældre medicinske patienter – udvikling og evaluering af en kompleks intervention.

Theresa Bieler 
Tildelt 70.000 kr. under det prioriterede område: Geriatrisk og gerontologisk fysioterapi, til projektet: The IPPAHS feasibility trial - Intensified Physiotherapy for Patients After Hip fracture Surgery.

Birgitte Hougs Kjær
Tildelt 35.000 kr. til projektet: Allowing pain versus avoiding pain during shoulder exercises: does pain matter in the effectiveness of an exercise program in patients with rotator cuff tendinopathy?

Camilla Rosendal Lindekilde
Tildelt 40.000 kr. under det prioriterede område: Psykiatrisk fysioterapi, herunder mental sundhed, til projektet: Fysioterapeutisk behandling til Patienter med Alkohol og Stofmisbrug i en Retspsykiatrisk kontekst.

Tine Detlefsen Hell
Tildelt 80.000 kr. til projektet: Effekten af fysioterapeutisk vejledt vejrtrækningsøvelser på livskvalitet og kontrol af astma hos børn og unge med astma og/eller dysfunktionel vejrtrækning.

Julie Sandell Jacobsen 
Tildelt 80.000 kr. til projektet: MovetheHip-forsøget: Effekt af progressiv træning sammenlignet med nuværende praksismålt på selvrapporteret hoftefunktion hos patienter med hoftedysplasi som ikke er kandidater til operation: en protokol til et randomiseret kontrolleret studie.

Linette Marie Kofod
Tildelt 55.000 kr. til projektet: Dyspnea Management during Activity in Patients with COPD.

2. uddeling

Inge Hansen Bruun
Tildelt: 50.000 kr. under det prioriterede område geriatri, til projektet: Træning for livet.

Kasper Søndergaard
Tildelt: 50.000 kr. under det prioriterede område geriatri, til projektet: Domain specific balance assessment and rehabilitation (DBAR).

Lærke Winther
Tildelt: 75.000 kr. under det prioriterede område onkologi, til projektet: Functional capacity in patients with lung cancer.

Morten Quist
Tildelt: 75.000 kr. under det prioriterede område onkologi, til projektet: PRIME – Præ strålebehandling daglig træning i ikke-småcellet lungecancer.

Julie Sandell
Tildelt: 50.000 kr. til projektet: MoveTheHip-forsøget: Effekt af progressiv træning sammenlignet med nuværende praksis målt på selvrapporteret hoftefunktion hos patienter med hoftedysplasi som ikke er kandidater til operation: en protokol til et randomiseret kontrolleret studie.

Kasper Ussing
Tildelt: 75.000 kr. til projektet: Cognitive functional therapy versus exercise rehabilitation for patients with persistent disabling low back pain – A Two-Group, multi-site, Randomized Controlled Trial.

Lisa Cecilie Reimer
Tildelt: 50.000 kr. til projektet: The effect of PAO followed by progressive resistance training versus progressive resistance training in patients with HIP dysplasia. A randomized controlled trial.

Merete Nørgaard Madsen
Tildelt: 75.000 kr. til projektet: Hjemmetræning efter total hoftealloplastik: udfører patienterne den anbefalede træning og forbedrer træningen patienternes funktionsevne?

1. uddeling

Anja Ussing
Ja man kan ”knibe” sig tæt – men holder effekten?
Langtidseffekt af superviseret bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.
Tildelt 43.333 kr

Charlotte Nørregaard Grønset
Counteracting Sarcopenia in patients with MalIgnant Lymphoma under-going chemotherapy treatment – the SMILEY project.
Tildelt 90.000 kr

Christian Have Dall
Replace: kan træning reducere behovet for inhaleret kortikosteroid hos patienter med astma: Et randomiseret, klinisk forsøg.
Tildelt: 43.333

Elisabeth Bandak
Sammenligning af saltvandsindsprøjtning i knæleddet med et undervisnings- og træningsprogram til behandling af symptomer ved slidgigt i knæ (knæartrose).
Tildelt: 60.000 kr.

Jonna Anne Jensen
Beroligende behandling til adfærdsforstyrrede og urolige plejehjemsbeboere med demens. (BBAUM) – et pilotprojekt.
Tildelt: 70.000 kr

Sanel Teljigovic
Individualized Physical Exercise Training and Enhanced Protein Intake During Rehabilitationof Elderly Citizens.
Tildelt: 90.000 kr.

Søren Thorgaard Skou
Improving health in people with multimorbidity through personalized exercise therapy and self-management.
Tildelt: 60.000 kr.

Thomas Frydendal
Progressive Resistance Training Versus Total Hip Arthroplasty in patients with end-stage hip osteoarthritis.
Tildelt: 43.333 kr.

2. uddeling

Christian Gunge Riberholt
Early rehabilitation of patients with severe acquired brain injury – A randomized
Tildelt 65.000 kr.

Heidi Tegner
The effect of early intervention of neurophysiological Pain-education and graded exposure therapy targeting motor function, and behavior after lumbar spinal fusion
Tildelt: 36.666 kr.

Kim Michéle Feder
Late-term shoulder function and shoulder pain after breast cancer surgery.
Clinicoepidemiological and socioeconomic aspects of rehabilitation, and the effect of specialized diagnosing and physiotherapeutic intervention.
Tildelt: 150.000 kr.

Søren Thorgaard Skou
Benefits and harms from surgical compared to non-surgical treatments for painful musculoskeletal conditions: a systematic review and meta-analysis
Tildelt 83.334 kr.

Thomas Frydendal
Effect of total hip arthroplasty in direct comparison to progressive resistance training in
patients with hip osteoarthritis (The PROHip-study)
Tildelt 65.000 kr.

Trine Holt Clemmensen
Udvikling af et spørgeskema til at vurdere behov for støttende tiltag blandt pårørende til personer med demens
Tildelt 100.000 kr.

1. uddeling

Christian Have Dall
REPLACE: Kan træning reducere behovet for inhaleret kortikosteroid hos patienter med astma: Et randomiseret, klinisk forsøg.
Tildelt 30.000 kr.

Helle Gerbild
Håndtering af urininkontinens hos kvinder - lægers og fysioterapeuters implementering af ny National Klinisk Retningslinje.
Tildelt 30.000 kr.

Lasse Ishøi
Fysioterapeutisk behandling og optimering af patientforløb hos fysisk aktive patienter med langvarige intra-artikulære hoftesmerter.
Tildelt  30.000 kr.

Lise Walther Jørgensen
The influence of respiratory strength training on pulmonary function and health-related quality of life in patients with Parkinson’s disease.
Tildelt 30.000 kr.

Søren Thorgaard Skou
A randomized controlled trial of meniscal tears in young adults.
Tildelt 30.000 kr.

Thomas Frydendal
Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty (The ProHip-study).
Tildelt 50.000 kr.

Sanel Teljigovic
Individualized Physical Exercise Training and Enhanced Protein Intake During Rehabilitation of Elderly Citizens.
Tildelt 200.000 kr.

2. uddeling

Merete Nørgaard Madsen
Fysioterapeuter i diagnostisk funktion – en kvalitetsundersøgelse af opgavedeling mellem ortopædkirurger og fysioterapeuter, der varetager forundersøgelse af skulderpatienter i hospitalsregi.
Tildelt 83.640 kr.

Henriette Bahrt
The effect of early specific pelvic floor rehabilitation in patients receiving temporary diverting stoma after rectal cancer surgery on minimizing late term effects: A Randomized Controlled Trial
Tildelt 200.000 kr.

Brian Clausen
EDFI-Kohorten: Et kohortestudie om udviklingen af afføringsinkontinens og ende-tarmens lukkemuskelsfunktion, hos personer opereret for endetarmskræft.
Tildelt 82.000 kr.

Jane Andreasen
Forebyggelse af funktionsevnetab og genindlæggelser hos skrøbelige ældre medi-cinske patienter – udvikling og evaluering af en kompleks intervention.
Tildelt 117.864 kr.

Karen Hjerrild Andreasson
BEAT DB-study; Breathing Exercises in Asthma Targeting Dysfunctional Breathing – a randomized controlled trial with a nested qualitative study.
Tildelt 50.000 kr.

Michael Skovdal Rathleff
Understanding and preventing musculoskeletal pain in youth – a prospective cohort study among 630 children between 9 and 11 years of age.
Tildelt 37.500 kr.

Merete Nørgaard Madsen
Hjemmetræning efter total hoftealloplastik: udfører patienterne den anbefalede træning og forbedrer træningen patienternes funktionsevne?
Tildelt 37.500 kr.

Christian Gunge Riberholt
Early rehabilitation of patients with severe acquired brain injury – A randomised clinical feasibility study.
Tildelt 37.500 kr.

Helle Gerbild
Håndtering af urininkontinens hos kvinder - lægers og fysioterapeuters implementering af ny National Klinisk Retningslinje.
Tildelt 37.500 kr.

1. uddeling

Thomas Frydendal
Effect of surgical and non-surgical treatment in patients with hip osteoarthritis eligible for total hip arthroplasty: A cohort study and randomized controlled trial.
Tildelt 50.000 kr.

Helle Gerbild
Håndtering af kvinder med urininkontinens, lægers og fysioterapeuters implementering af national klinisk retningslinje
Tildelt 50.000 kr.

Heidi Tegner
The effect of an early intervention of neurophysiologic pain-education and graded exposure therapy targeting motor function, cognition and behavior after lumbar spinal fusion
Tildelt 50.000 kr.

Morten Tange Kristensen
Effekt af fysioterapi med styrketræning og proteintilskud kombineret med anabolske steroider i genoptræningen af patienter med hoftefraktur
Tildelt 50.000 kr.

Merete Nørgaard Madsen
Fysioterapeuter i diagnostisk funktion – en kvalitetsundersøgelse af opgavedeling mellem ortopædkirurger og fysioterapeuter, der varetager forundersøgelse af skulderpatienter i hospitalsregi
Tildelt 112.184 kr.

Christian Have Dall
Kan brug af ny teknologi reducere inaktiviteten hos ældre lungepatienter under hospitalsindlæggelse – et kvalitetsudviklingsprojekt
Tildelt 141.000 kr.

Camilla Biering Lundquist
Fysioterapeutisk udredning og behandling af inkontinens hos patienter med erhvervet hjerneskade
Tildelt 91.250 kr.

2. uddeling

Bente Holm Andersen
Screening af præmature børns fin- og grov motoriske udvikling mhp. opsporing og forebyggelse af senkomplikationer
Tildelt 40.000 kr.

Katrine Lyders Johansen
Reliabiliteten af modificeret ’Functional Reach’-test til hospitalsindlagte patienter med apopleksi
Tildelt 40.000 kr.

Rikke Steen Krawcyk
Betydningen af tidlig iværksat træning til patienter med lakunært infarkt
Tildelt 40.000 kr.

Michelle Stahlhut
Health-enhancing participation in a rare disorder – a balancing act. Focusing on the physical activity continuum and everyday participation in girls and women with Rett syndrome in Denmark
Tildelt 40.000 kr.

Bodil Wiberg Larsson
Udvikling af måleredskab til vurdering af kroniske apopleksipatienters engagement i rehabilitering
Tildelt 40.000 kr.

Anja Ussing
Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens
Tildelt 50.000 kr.

Helle Gerbild
Håndtering af urininkontinens hos kvinder – lægers og fysioterapeuters implementering af ny National Klinisk Retningslinje
Tildelt 50.000 kr.

Inge Hansen Bruun
Effekten af en funktionsvurdering af akut indlagte ældre medicinske patienters fysiske funktionsniveau – fra indlæggelse til opfølgning i kommunalt regi, og et randomiseret klinisk forsøg
Tildelt 25.000 kr.

Katrine Astrup Sørensen
Undersøgelse af inter-testerreliabilitet samt responsiveness af måleredskabet ”Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool” til vurdering af funktionsevne blandt kritisk syge patienter på intensivt afsnit
Tildelt 25.000 kr.

Signe Kierkegaard
HIPARTI-studiet: kikkertoperation af hoften vs. placebo kirurgi for patienter med indeklemning i hoften – Et internationalt, dobbeltblindet, randomiseret studie
Tildelt 25.000 kr.

1. uddeling

Michelle Stahlhut: Parents’ and care providers’ experiences of participation in physical and everyday activities for girls and women with Rett syndrome
Tildelt 22.000 kr.

Rikke Steen Krawcyk: Effekt af høj-intensiv træning til patienter med lakunært stroke – et RCT studie
Tildelt 50.000 kr.

Christian Gunge Riberholt: Early rehabilitation of patients with severe acquired brain injury
Tildelt 128.000 kr.

Cecilie Rødgaard Bartholdy: Is physical activity affected by current treatments of osteoarthritis?
Tildelt 40.000 kr.

Helle Gerbild: Behandling af urininkontinens hos kvinder – lægers og fysioterapeuters implementering af ny national klinisk retningslinje
Tildelt 40.000 kr.

Søren Thorgaard Schou: A randomized controlled trial of meniscal tears in young adults
Tildelt 40.000 kr.

Karen Hjerrild Andreasson: Breathing exercises in asthma and dysfunctional breathing – a randomised controlled trial
TIldelt 40.000 kr.

Claus Riber Petersen: En mere tryg og tilfredsstillende hverdag med KOL – Personlig støtte via telerehabilitering
Tildelt 225.000 kr.

Marianne Christensen: Use of exercises in early functional rehabilitation for treatment of achilles tendon rupture. A systematic review and a “state of the art” guideline to functional rehabilitation
Tildelt 69.148 kr.

Inge Ris Hansen: Stay Active: Volitional competencies of low back pain patients in adherence to physical activity facilitators and barriers – Som del af projektet: GLA:D Ryg; en evidensbaseret behandling for rygpatienter
Tildelt 69.440 kr.

Mikas Bjørn Merrild: Følges de kliniske retningslinjer for den fysioterapeutiske behandling af patienter med subacromialt impingement syndrom? En national kortlægning af klinisk praksis
Tildelt 46.292 kr.

Ulla Torp Hansen: Neurorehabiliteringen Skive – en del af Hammel neurocenter
Tildelt 40.120 kr.

Linette Kofod: Respirationsfysioterapi – en regional klinisk retningslinje
Tildelt 143.040 kr.

Lukasz Waniarski: Fysioterapi til hånd-kirurgiske-patienter – et projekt om praksisudvikling af fysioterapi
Tildelt 310.00 kr.

2. uddeling

Rikke Steen Krawcyk: Betydningen af tidlig iværksat træning til patienter med lakunært infarkt.

Tildelt kr. 50.000 

Michelle Stahlhut: Living an active life with Rett syndrome Focusing on daily physical activity, sedentary behavior and everyday participation in girls and women with Rett syndrome in Denmark”

Tildelt kr. 46.410 

Katrine Lyders Johansen: Skaber web-baseret træning værdi for patienter med apopleksi? Et kvalitativt forskningsprojekt

Tildelt kr. 50.000 

Kirsten Nordbye-Nielsen: Superviseret træning af børn med spastisk lammelse Formål at forbedre fysisk selvstændighed og livskvalitet.

Tildelt kr. 50.000 

Anja Ussing: Kan man ”knibe” sig tæt? En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt kr. 62.000 

Ann Christine Bodilsen: Identifikation af ældre medicinske patienter med risiko for uønskede hændelser efter akut hospitalsindlæggelse

Tildelt kr. 50.000 

Cecilie Rødgaard Barholdy: IS PHYSICAL ACTIVITY AFECTED BY CURRENT TREATMENTS OF OSTEPARTHRITIS?

Tildelt kr. 30.000 

Henrik Eshøj: Effekten af et neuromuskulært træningsprogram til patienter med skulderinstabilitet Et randomiseret kontrolleret forsøg (the SINEX-study) Tildelt kr. 30.000 

Katrine Astrup Sørensen: Vurdering af funktionsevne blandt kritisk syge patienter indlagt på intensiv afsnit: Oversættelse og reliabilitet af "Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool"

Tildelt kr. 30.000

1. uddeling

Rikke Steen Krawcyk: Måling af fysisk aktivitet og sundhedsprofil hos personer med en lille blodprop i hjernen.

Tildelt kr. 42.000

Christina Nielsen: Coping med motoriske symptomer hos parkinsons patienter - et mixed method studie

Tildelt kr. 42.000

Christian Hederlund Arens: Neuromuskulær Elektrisk Stimulering  (NMES) af den paretiske underekstemitet, motorisk funktion og neuronal plasticitet efter iskæmisk apoleksi.

Tildelt kr. 42.000

Michael Skovdal Rathleff: Effect of activity modification in young adolescents with Patellofemoral Pain.

tildelt kr. 42.000

Kirsten Nordbye-Nielsen: Cerebal Parese, Evaluering af avancerede grovmotoriske funktioner til gående børn med brug af måleredskaberne: Challenge Module og Gait Outcome Assessment List.

Tildelt kr. 42.000

Lars Tang: Træningsdosering og helbredseffekter i hjerterehabilitering.

Tildelt kr. 30.000

Lars Morsø: Effekt ved anvendelse af stratificeret behandling i primær sektor til rygpatienter med uspecifikke lænderrygsmerter - en radomiseret klinisk undersøgelse.

Tildelt kr. 50.000

Karen Ellegaard: Billeddiagnostisk ultralyd i osteoartrose - udvikling og evaluering af ultralydscore til vurdering af ostreoartrose i håndens led.

Tildelt kr. 30.000

Anja Ussing: Kan "knibe" sig tæt? - en udersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælping af afføringskontinens.

Tildelt kr. 50.000

Birgitte Hougs Kjær: Postoperative physiotherapy treatment for surgical rotator cuff repair: A prospective randomized controlled trial with one-year follow-up.

Tildelt kr. 30.000

2. uddeling

Cecilie Bartholdy: Explaining the clinical benefits of muscle strength training in knee osteoarthritis: a systematic review and meta-analysis of randomized trials.

Tildelt kr. 27.500

Steffan Wittrup Christensen: Nakkesmerters påvirkning af de axioscapulære muskler 

Tildelt kr. 15.000

Barbara Brocki: Respirationsmusklernes styrke, fysisk formåen og livskvalitet efter lungeoperation

Tildelt kr. 27.500

Thomas Bandholm: Centralnervesystemets hæmning af quadriceps muskel efter indsættelse af total knæalloplastik: mekanismer og behandlingsperspektiv

Tildelt kr. 15.000

Camilla Larsen: Skuldersmerter neuromuskulær funktion og kortlægning af eksisterende trænings-foreskrifter - En undersøgelse af vigtige forhold for manuelle kørestolsbrugere, såvel atleter som ikke atleter, med rygmarvsskade.  

Tildelt kr. 50.000

Lasse Østengaard: Prevalence of generalised joint Hypermobility and the relation to musculoskeletal symptoms and health-related quality of life - a survey of the general danish adult population.

Tildelt kr. 15.000

Michelle Stahlhut: Living an active life with Rett syndrome Focusing on daily physical activity, sedentary behavior and everyday participation in girls and women with Rett syndrome in Denmark”

Tildelt kr. 50.000

Inge Hansen Bruun: Effekten af en funktionsevnevurdering i det akutte patientforløb: Fra indlæggelse til opfølgning i kommunalt regi, et randomiseret klinisk forsøg.

Tildelt kr. 15.000

Anja Ussing:Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse, der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt kr. 27.500

Christian Gunge Riberholt: Regulering af cerebral blodgennemstrømning hos patienter med svær hjerneskade.

Tildelt kr. 50.000

Micheal Skovdal Rathleff: Effect of activity modification in young adolescents with Patellofemoral Pain  

Tildelt kr. 50.000

Rikke Faebo Larsen: Early initiated individualized training i newly diagnosed multiple myeloma patients; effects om physical funktion, physical activity, quality of lift, pain and bone disease.

Tildelt kr. 15.000

Jan Arnholtz Overgaard: Inter-rater reliability and agreement of six outcome measures in patients with hip fracture in outpatient setting.

Tildelt kr. 27.500

Jan Christensen: Oversætning samt validering af Prostesis Evaluation Qustionnaire (PEQ) diagnose specifikt patient rapporteret outcome for patienter med ben amputation.

Tildelt kr. 15.000

1. udeling

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Struktureret basisbehandling af knæartrose med eller uden indsættelse af kunstigt knæled. Et randomiseret kontrolleret studie af smerte, funktion og livskvalitet med 12 måneders follow-up.

Tildelt kr. 16.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

Apopleksiforløb i Danmark og Norge – et kvalitativt studie om patientens læring under rehabilitering.

Tildelt kr. 74.320

Louise Klokker Madsen: Knæartrose

Ph.d. projekt: Udvikling af en funktionstest med integreret smerteevaluering til patienter med knæartose.

Tildelt kr. 28.500

Camilla Marie Larsen: Skulderlidelser

Skuldersmerter, neuromuskulær funktion, samt evidens af trænings- og forebyggeelsestiltag rettet mod skulderlidelser blandt kørestolsbrugere og -atleter med rygmarvsskade.

Tildelt kr. 62.840

Lina Holm Ingelsrud: Korsbåndsskade

Improving interpretation of treatment outcome following an anterior cruciate ligament injury of the knee. Defining cut-points for patient-reported outcome scores.

Tildelt: kr. 28.500

Laura Staun Valentiner: Type 2 Diabetes

InterWalk – En træningsapplikation til Smartphone til patienter med Type 2 Diabetes, som går intervalgang i Danske Kommuner.

Tildelt kr. 28.500

Thomas Linding Jakobsen: Quadriceps

Centralnervesystemets hæmning af quadricepsmusklen efter indsættelse af total knæalloplastik: mekanismer og behandlingsperspektiver.

Tildelt kr. 28.500

Anja Ussing: Bækkenbundstræning

Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse, der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt kr. 28.500

Steffan Wittrup Christensen: Axioscapulære muskler

Nakkesmerters påvirkning af de axioscapulære muskler.

Tildelt kr. 28.500

Michael Skovdal Rathleff: Patellofemoralt Smertesyndrom

Compliance hos unge patienter med Patellofemoralt Smertesyndrom.

Tildelt kr. 62.840

2. uddeling

Annette Fisker: Psykisk helbred (rygpatienter)

Sammenligning af psykisk helbred hos rygpatienter og dansk baggrundsbefolkning.

Tildelt: kr. 34.000

Birgitte Hede Christensen: Skulder (rotatorcuff ruptur)

Fysioterapeutisk træning til patienter med irreparabel rotatorcuff ruptur.

Tildelt: kr. 25.000

Jan Overgaard: Hofte

Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi, et kliniske randomiseret studie.

Tildelt: kr. 25.000

Louise Klokker Madsen: Knæartrose

Ph.d. projekt: Udvikling af en funktionstest med integreret smerteevaluering til patienter med knæartose.

Tildelt: kr. 34.000

Susanne Kirk Baagøe: Hjerneskade

Udvikling af spasticitet, dystoni og kontrakturer hos patienter med traumatisk hjerneskade.

Tildelt: kr. 25.000

Hanne Rasmussen: Nakkesmerter

Teknologiunderstøttet hjemmetræning for pateinter med nakkesmerter og udstråling til arm: et randomiseret kliniske kontrolleret forsøg.

Tildelt: kr. 25.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Træning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 50.000

Morten Quist: Lungecancer

Prospective Observational Cohort Study of the Value of the Six Minute Walk Test and Handgrip Strength in Lung Cancer Patients Undergoing Chemotherapy.

Tildelt: kr. 62.860

Søren Skou: Knæartrose

Struktureret basisbehandling af knæartrose med eller uden indsættelse af kunstigt knæled. Et randomiseret kontrolleret studie af smerte, funktion og livskvalitet med 12-måneders follow-up.

Tildelt: kr. 34.000

Lene Lochte: Astma

Cardiorespiratory fitness and associations of low physical activity with childhood asthma – longitudinal clinical and population health studies.

Tildelt: kr. 34.000

Anja Ussing: Bækkenbundstræning

Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt: kr. 50.000

1. uddeling

Helle Mätzke Rasmussen: Cerebral parese hos børn

Individuelt tilrettelagte tværfaglige interventioner til børn med cerebral parese. Betydningen af klinisk ganganalyse på gang og funktionel mobilitet.

Tildelt: kr. 16.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose.

Tildelt: kr. 16.000

Elisabeth Bandak: Knæartrose

Muskelinflammation og fysioterapi ved knæartrose.

Tildelt: kr. 40.000

Lotte Nygaard Andersen: Kroniske smerter

Tilbagevenden til arbejde – ”Tilpasset fysisk” og ”Lær at tackle kroniske smerter” i en hverdag med kroniske smerter.

Tildelt: kr. 15.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit i behandling med inflammationsdæmpende lægemiddel.

Tildelt: kr. 16.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Ph.D.: Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik.

Tildelt: kr. 38.750

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Træning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 40.000

Anja Ussing: Bækkenbundstræning

Kan man ”knibe” sig tæt? – En undersøgelse der evaluerer effekten af bækkenbundstræning til afhjælpning af afføringsinkontinens.

Tildelt: kr. 16.000

Lise Kronborg Poulsen: Hoftebrud

Tidlig og intensiv styrketræning på hospital og kommunal genoptræning i Danmark efter operation for akut hoftebrud.

Tildelt: kr. 38.750

Anders Vinther: Apopleksi

Reliabiliteten af ”Timed Up and Go”-test og ”30s rejse sætte sig”-test til patienter med akut apopleksi.

Tildelt: kr. 16.000

Michael Skovdal Rathleff: Knæsmerter

Langtidsprognosen for unge med knæsmerter.

Tildelt: kr. 38.750

Lars Tang: Hjerte

Fysisk træning, fysisk kapacitet og livskvalitet for en heterogen hjertepopulation.

Tildelt: kr. 40.000

René Jørgensen: Kroniske nakkepatienter

Responsiveness af seks kliniske nakketests og to funktionstests for cervikal neuromuskulær kontrol hos kroniske nakkepatienter.

Tildelt: kr. 15.000

Linda Fernandes: Preoperative øvelser til hofte og knæ

Cost-effectiveness of pre-operative exercise in 165 patients undergoing total hip or knee replacement based on a one-year follow-up on a randomized controlled trial performed at Svendborg OUH 2010-2012.

Tildelt: kr. 38.750

Louise Klokker Madsen: Knæartrose

En konceptuel model for en funktionstest til effektmåling af fysioterapeutisk træning ved knæartrose.

Tildelt: kr. 15.000

2. uddeling

Lise Kronborg: Hoftebrud

Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning opstartet tidligt efter operation for hoftebrud i Danmark.

Tildelt: kr. 18.000

Anja Ussing: Fækal inkontinens

Effekten af fysioterapi til behandling af fækal inkontinens – et randomiseret, kontrolleret studie.

Tildelt: kr. 18.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Non-operativ basisbehandling af artrose i knæet. Et randomiseret kontrolleret studie af smerte, fysisk funktion og livskvalitet med 12-måneders follow-up.

Tildelt: kr. 18.000

Inge Ris Hansen: Kroniske nakkesmerter

Fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering for patienter med kroniske nakkesmerter – et randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning.

Tildelt: kr. 18.000

Kristian Thorborg: Styrketræningsinterventioner

Udvikling af simple og effektive styrketræningsinterventioner til anvendelse i forskning og klinisk praksis.

Tildelt: kr. 50.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Træning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 18.000

Camilla Marie Larsen: Skulder (impingement)

Skapula dyskinese og selektiv aktivering af skapula stabiliserende muskulatur hos individer med subacromial impingement syndrom sammenlignet med en rask kontrol gruppe.

Tildelt: kr. 18.000

Hanne Pallesen: Genvinding af armfunktion

Virtual reality træning – en motiverende og effektiv måde at genvinde armfunktion? Et randomiseret kontrolleret multicenter-studie.

Tildelt: kr. 18.000

Hanne Pallesen: Kondition og udholdenhed

Konditionstræning, udholdenhed i hverdagen og mentale processer.

Tildelt: kr. 50.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit, som starter behandling med et biologisk lægemiddel. Et 3-måneders randomiseret, studie med blindet observatør.

Tildelt: kr. 50.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: hvor tidligt, hvilke øvelser og hvilken effekt?

Tildelt: kr. 50.000

Elisabeth Bandak: Bevægeapparatet

Effekten af en 16-ugers individualiseret fysioterapeutisk intervention med fokus på øget fysisk aktivitet, på funktionsevne i dagligdagen og helbredsbetinget livskvalitet hos kvinder med kroniske smerter i bevægeapparatet: En randomiseret, klinisk kontrolleret undersøgelse.

Tildelt: kr. 18.000

Annette Fisker: Rygpatienter

Tidlig tværsektoriel Koordineret Indsats til arbejdsfastholdelse af rygpatienter.

Tildelt: kr. 18.000

Birgit Skoffer: Quadriceps

Effekten af præoperativ styrketræning vurderet på quadricepsstyrke og funktionsniveau.

Tildelt: kr. 18.000

Mette Krintel Petersen: Quadriceps

Effekten af præoperativ styrketræning vurderet på quadricepsstyrke og funktionsniveau.

Tildelt: kr. 18.000

1. uddeling

Hanne Pallesen: Svære skader

Den svært skadede patient - hvad fremmer aktivitet og deltagelse.

Tildelt: kr. 25.000

Tom Petersen: Lænderyg

Projekt "Hvorledes er langtidsresultaterne efter kirurgisk bahandling af lænderyglidelser".

Tildelt: kr. 25.000

Rudi Hansen: Akillestendinopati

Projekt "Platelet-Rich Plasma (PRP) og High Volume Injection (HVI) til behandling af kronisk akillestendinopati".

Tildelt: kr. 25.000

Jan Overgaard: Hofte

Projekt "Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi - et klinisk randomiseret studie".

Tildelt: kr. 25.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Projekt "Styrke og udholdenhedstræning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelsen".

Tildelt: kr. 50.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Projekt "Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose - translationelle studier af involverede mekanismer og effekt".

Tildelt: kr. 25.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Projekt "Non-operativ basisbehandling af artrose i knæet" - et randomiseret kontrolleret studie af smerte, fysisk funktion og livskvalitet med 12-måneders follow-up.

Tildelt: kr. 25.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Projekt " Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit, som starter  behandling med et biologisk lægemiddel" - et 3 måneders randomiseret studie med blindet observatør.

Tildelt: kr. 25.000

Annette Fisker: Rygpatienter

Projekt "Tidlig tværsektoriel koordineret indsats til arbejdsfastholdelse af rygpatienter. En randomiseret undersøgelse".

Tildelt: kr. 25.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Projekt "Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: hvor tidligt, hvilke øvelser og hvilken effekt?"

Tildelt: kr. 25.000

Christian Couppé: Diabetes

Projekt "Glycering af achillessenen ved diabetes - betydning for sene- og gangfunktion".

Tildelt: kr. 25.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Projekt "Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på oprettelse af siddende stilling, hovedkontrol og grovmotorisk funktion hos børn med cerebral parese".

Tildelt: kr. 50.000

Elisabeth Bandak: Bevægeapparatet

Projekt "Effekten af en 16-ugers individualiseret fysioterapeutisk intervention med fokus på øget fysisk aktivitet, på funktionsevne i dagligdagen og helbredsbetinget livskvalitet hos kvinder med kroniske smerter i bevægeapparatet"- en randomiseret, klinisk kontrolleret undersøgelse.

Tildelt: kr. 50.000

Jan Overgaard: Hofte

Projekt "Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi – et klinisk randomiseret studie".

Tildelt: kr. 40.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Projekt "Struktureret basisbehandling af knæartrose med eller uden indsættelse af kunstigt knæled".

Tildelt: kr. 40.000

Thomas Linding Jakobsen: Knæalloplastik

Projekt "Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik".

Tildelt: kr. 40.000

Elisabeth Bandak: Bevægeapparatet

Projekt "Fysioterapeutisk intervention til patienter med kroniske smerter i bevægeapparatet".

Tildelt: kr. 40.000

Loise Klokker Madsen: Reumatologi

Projekt "Funktionel smertemåling i reumatologien".

Tildelt: kr. 40.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Projekt "Effekten af øvelsesterapi på håndfunktion hos patienter med reumatoid artrit, som starter behandling med et biologisk lægemiddel. Et 3 måneders randomiseret, studie med blindet observatør".

Tildelt: kr. 40.000

Mette Merete Pedersen: Muskelstyrke og funktionsevne hos ældre

Projekt "Styrke- og udholdenhedstræning til ældre medicinske patienter med henblik på at modvirke tab af muskelstyrke og funktionsevne under og efter indlæggelse".

Tildelt: kr. 40.000

Caroline Lund: Apopleksi

Projekt "Styrke- og gangbåndstræning til patienter med motoriske følger efter en apopleksi – en blindet randomiseret 1-årig undersøgelse af effekten af kombinationsbehandling i hjemkommunen".

Tildelt: kr. 40.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Projekt "Interaktioner mellem træning og smerter ved knæartrose – translationelle studier af involverede mekanismer og effekt".

Tildelt: kr. 40.000

Brian Clausen: Knæ (neuromuskulær træning)

Projekt "Neuromuscular exercise as treatment for knee osteoarthritis in middle aged patients".

Tildelt: kr. 40.000

Uddannelse

Maria Swennergren Hansen
Modtager et Post doc. Stipendiat på 500.000 kr. til projektet: Hvordan kan vi forstå og forklare klinisk praksis vedrørende basismobilitet, fysisk aktivitet og træning for patienter med en hoftefraktur? HIP-ME-UP Forskningsprogrammet.

Signe de Place Knudsen
Modtager et Post doc. Stipendiat på 500.000 kr. til projektet: Cross-sectoral research: a co-produced collaboration to improve patients’ rehabilitation.

Durita Viderø Gunnarsson
Modtager et ph.d-stipendiat 450.000 kr. til projektet: Increasing physical activity among medical inpatients by digital nudging of patients and staff – A stepped wedge cluster randomised multicentre study: The IPAMINA trial.

Rikke Bækgaard Nielsen
Modtager et ph.d-stipendiat på 450.000kr til projektet: The INTEGRATE Project: integrating physiotherapy and mental health care in a municipality setting.

Troels Mark-Christensen
Modtager et ph.d.-stipendiat på 450.000 kr. til projektet: Virker genoptræning efter indsættelse af kunstige hofte- og knæled? (DRAW Bornholm projektet)

Henrik Hansen
Modtager et Post doc. stipendiat på 450.000 kr., til projektet: Rethink Pulmonary Rehabilitation – REPORT Study.

Mads Norr Christainsen
Modtager et ph.d.-stipendiat på 400.000 kr., til projektet: Development and Evaluation of an Individualized, Theory-driven and Evidence-based Self-Management Intervention for People with Chronic Musculoskeletal Pain.

Birk Mygind Grønfeldt
Tildelt: Et ph.d. stipendiat på 400.000 kr. til projektet: DRAW TKA, Does rehabilitation after knee arthroplasty work? På dansk: Virker rehabilitering efter knæalloplastik?

Jesper Bie Larsen
Tildelt: Et post. doc. stipendiat på 450.000 kr. til projektet: The Musculoskeletal Health unit: Improving the management of patients with chronic musculoskeletal pain.

2. uddeling

Birgitte Hede Ebbesen

Tildelt: Et ph.d. stipendiat på 400.000 kr. til projektet: Development and preliminary of a patient-centered and evidence-based intervention for patients with Transient Ischemic Attack.

Cecilie Bartholdy

Tildelt: Et postdoc stipendiat af 450.000 kr. til projektet: Fysioterapi til kræftoverlevere med aromatase-hæmmer-inducerede muskuloskeletale smerter.

Elisabeth Bandak
Effekt og skadevirkning af træning til knæartose
Jubilæumsstipendie: Tildelt 450.000 kr.

Mette Merete Pedersen
Fysisk aktive ældre under hospitalsindlæggelse og i hjemet efter udskrivelse: et implementeringstilpasset, tværsektorielt studie af muligheder og effekt (Walk-Copenhagen)
Jubilæumsstipendie: Tildelt 450.000 kr.

Cecilie Rud Budtz
Røde flag som screeningsmetode til opsporing af alvorlig sygdom i fysioterapipraksis
Ph.d: Tildelt 400.000 kr.

Merete Nørgaard Madsen
Virker genoptræning efter total hoftealloplastik?
Ph.d: Tildelt 400.000 kr.

Christian Lund Straszek
Low back pain during adolescence: highly prevalent, but understudied.
Tildelt 400.000 kr.

Trine Muckert
The use of physiotherapy interventions after surgery for breast cancer and the effect of a specialized therapeutic rehabilitation program in patients with late terms effects after treatment for breast cancer.
Tildelt 400.000 kr.

Helle Kvistgaard Østergaard
Prognostiske faktorer for fysisk funktion og helbredsrelateret livskvalitet efter pådragelse af proksimal humerusfraktur
Tildelt 400.000 kr.

Marianne Christensen
Early progressive exercise to improve outcome in patients with achilles tendon rupture
Tildelt 400.000 kr.

Jeanette Trøstrup
Skulderbelastende arbejde og skulderproblemer Cluster-randomiseret afprøvning af SKULDER-CAFÉ med arbejdsmiljøindsats og træning
Tildelt kr. 400.000

Birgitte Hougs Kjær
Physiotherapy with progressive active exercise training after surgical rotator cuff repair A randomized controlled trial with 3 and 12 months follow-up.
Tildelt kr. 400.000

Louise Klokke Madsen
Interaktion mellem smerte og aktivitet ved knæartrose – Udvikling af en funktionsbaseret smertetest
Tildelt kr 400.000

Laura Valentiner
InterWalk – En træningsapplikation til smartphone til borgere med type 2 diabetes som går intervalgang i Danske kommuner
Tildelt kr. 400.000

Elisabeth Bandak, ph.d.-studerende: Muskelinflammation hos patienter med knæartrose

Tildelt: kr. 400.000

Lise Kronborg Poulsen, ph.d.-studerende: Tidlig og intensiv styrketræning på hospital og kommunal genoptræning i Danmark efter operation for akut hoftebrud.

Tildelt: kr. 400.000

Lone Skytte Krøll, ph.d.-studerende: Effekten af et specifikt træningsprogram til patienter der lider af både migræne, spændings-hovedpine og nakkesmerter

Tildelt: kr. 400.000

Henrik Andersen, ph.d.-studerende: Objective evaluation and intervention of active and passive stiffness in muscles

Tildelt: kr. 400.000

Ann Christine Bodilsen, ph.d.-studerende: Akut indlæggelse af den ældre medicinske patient: risikopatient-identifikation og beslutningsprocesser relateret til vurdering af genoptræningsbehov.

Tildelt: kr. 400.000

Ulla Due, ph.d.-studerende: Kan man knibe sit underliv på plads? – Et randomiseret kontrolleret studie med bækkenbundstræning og rådgivning til afhjælpning af nedsynkning af underlivsorganerne.

Tildelt: kr. 400.000

Praksisudvikling

2. uddeling

Britt Stævnsbo
Modtager 100.000 kr. under det prioriteret område ”Nye arbejdsområder og arbejdsformer” til projektet: Fysioterapeuter kan medvirke til at sikre bedre behandling af patienter med Kronisk inflammatorisk demyeliniserende polyneuropati (CIDP).

Camilla Kampp Zilmer
Modtager 50.000 kr. under det prioriteret område ”Implementering af forskning og evidensbaseret praksis” til projektet: Systematisk måling af fysisk funktion hos voksne patienter på tværs af diagnoser - 1 års evaluering.

Mette Frank Fenger
Modtager 25.000 kr. til projektet: Implementering af et fysioterapeut-styret, liberalt behandlingsregime for patienter med konservativt behandlet akillesseneruptur. Et kvalitetsudviklingsprojekt.

1. uddeling

Karen Hjerrild Andreasson
Modtager 60.000 kr. under det prioriterede område: Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Vejrtrækningstræning til patienter med astma, et implementeringsprojekt, EmBRAiZ studiet. (Engelsk udgave: Implementation of evidence-based breathing retraining for patients with asthma in Region Zealand, Denmark; EmBRAiZ study).

Malene Kjær Bruun
Modtager 65.000 kr. under det prioriterede område: Nye Arbejdsområder for fysioterapeuter, til projektet: Fysioterapeuten som anker i patientens rejse igennem sundhedssystemet: Et Patient Journey Mapping studie.

Christina Nielsen
Modtager 80.000 kr. under det prioriterede område Anvendelse af ny teknologi i fysioterapien og Nye arbejdsområder for fysioterapeuter, til projektet: Expand Pulmonary Rehabilitation to other chronic respiratory disease than COPD! - The ExPuRe feasibility study.

2. uddeling

Pætur M. Holm
Modtager 50.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning til projektet: e-knee - exercise for knee Injuries.

Maja Husted Hubeishy
Modtager 55.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning til projektet: Implementering af evidensbaseret praksis hos fysioterapeuter og kiropraktorer - et brugerinddragende projekt.

Katrine Astrup Sørensen
Modtager 75.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning samt nye arbejdsområder til projektet: National certificering for måleredskabet ”The Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool” (CPAx).

Kasper Ussing
Modtager 55.000 kr. under det prioriterede område: Implementeringsforskning til projektet: Uddannelse af kommunale fysioterapeuter i håndteringen af borgere med længerevarende smerter i lænden.

1. uddeling

Karen Hjerrild Andreasson
Modtager 50.000 kr. under det prioriterede område Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Vejrtrækningsgenoptræning til patienter med astma, et implementeringsprojekt, EmBRAiZ studiet. 

Christian Have Dall
Modtager 60.000 kr. under det prioriterede område: Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Systematisk måling af fysisk funktion hos voksne patienter på tværs af diagnoser.

Katrine Astrup Sørensen
Modtager 40.000 kr. under det prioriterede område Implementering af forskning og evidensbaseret praksis til projektet: National certificering for måleredskabet ”The Chelsea Critical Care Physical Assessment Tool.”

 

2. uddeling

Jannie Rhod Bloch-Nielsen
Modtager 60.000 kr. under det prioriterede område: Nye arbejdsområder og arbejdsformer, til projektet: Keeping it simple - Implementing Pain education for all.

Mads Norr Christainsen
Modtager 30.000 kr. under det prioriterede område: Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Efficacy of an Individualized, Theory-driven and Evidence-based Self-management Intervention for People with Chronic Musculoskeletal Pain – A Single-Case Experimental Design Study.

Anette Lisbeth Bentholm
Modtager 30.000 kr. under det prioriterede område: Nye arbejdsområder og arbejdsformer samt Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Idræt for alle i skolen.

Camilla Keller
Modtager 30.000 kr. under det prioriterede område: Nye arbejdsområder og arbejdsformer samt Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Implementering af Patient Rapporteret Outcome (PRO) skema til måling af funktionsniveau hos borgere med kræft før og efter en kommunal genoptræningsindsats – et udviklingsprojekt.

1. uddeling

Bettina Eiger
Modtager 58.142 kr. under det prioriterede område: Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Keeping it simple - Implementing Pain education for all.

Jannie Søndergaard Jacobsen
Modtager 50.000 kr. under det prioriterede område: Nye Arbejdsområder for fysioterapeuter, til projektet: Fysioterapi til patienter med dysfunktionel vejtrækning.

Trine Knudsen
Modtager 45.000 kr. under det prioriterede område Anvendelse af ny teknologi i fysioterapien og Nye arbejdsområder for fysioterapeuter, til projektet: Anvendelse af Icura Activity til genoptræning af ældre, alment svækkede borgere i kommunalt regi.

2. uddeling

Elisabeth Bandak
Tildelt 34.977 kr. under det prioriterede område Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Implementering af skadesforebyggende træning i fodbold. Evidensbasering og udvikling af fysioterapeutisk praksis.

Durita Viderø Gunnarsson
Tildelt 35.350 kr. under det prioriterede område Teknologi og implementering af forskning til projektet: Patientoplevelsen hos deltagere i specialiseret KOL rehabilitering, som kombineret tilbud bestående af både fysisk fremmøde på hospitalet og teletræning hjemmefra via tablet.

Michael Skovdal Rathleff
Tildelt 79.673 kr. under det prioriterede område Implementering af forskning og evidensbaseret praksis til projektet: Top-10 research priorities for management of chronic musculoskeletal pain in Denmark.

1. uddeling

Kristian Lyng 
Tildelt 60.000 kr. til projektet: Udviklingen af et simpelt støtteredskab til diagnosticeringen af skuldersmerter i praksissektoren.

Rikke Krægpøth 
Tildelt 45.000 kr. under det prioriterede område: Nye arbejdsområder for fysioterapeuter, til projektet: E-læring om respirationsfysioterapi – teknologi til evidensbaseret praksis.

Maja Husted Christensen
Tildelt 45.000 kr. under det prioriterede område: Implementering af forskning og evidensbaseret praksis, til projektet: Implementering af evidensbaseret praksis hos fysioterapeuter og kiropraktorer - et brugerinddragende projekt.

2. uddeling

Bibi Dige Heiberg
Kvalitet i patientuddannelse og træning til patienter med ondt i ryggen
Tildelt: 75.000

Maja Husted Christensen
Implementering af evidensbaseret praksis hos fysioterapeuter og kiropraktorer – et brugerinddragende projekt.
Tildelt: 75.000

1. uddeling

Bibi Dige Heiberg
Kvalitet i patientuddannelse og træning til patienter med ondt i ryggen
Tildelt: 50.000

Nanna Rolving
En tværfaglig, virksomhedsrettet indsats for borgere sygemeldt med rygbesvær i Aarhus kommune
Tildelt: 100.000 kr.

2. uddeling

Maja Husted Christensen
Kan en aktiv implementeringsstrategi af retningslinjer og anbefalinger for behandling af patienter med lænderygsmerter fremme evidensbaseret praksis hos fysioterapeuter i primærsektoren?
Tildet 150.000 kr.

2. uddeling

Merete Nørgaard Madsen: fysioterapeuter i diagnostisk funktion - En kvalitetsundersøgelse af opgavedeling mellem ortopædkirurger og fysioterapeuter, der varetager forundersøgelse af skulderpatienter i hospitalsregi.

Tildelt kr. 83.640

1. uddeling

Merete Nørgaard Madsen: fysioterapeuter i diagnostisk funktion - En kvalitetsundersøgelse af opgavedeling mellem ortopædkirurger og fysioterapeuter, der varetager forundersøgelse af skulderpatienter i hospitalsregi.

Tildelt kr. 112.184

Christian Have Dall: kan brug af ny teknologi reducere inaktiviteten hos ældre lungepatienter under hospitalsindlæggelse - Et kvalitetsudviklingsprojket.

Tildelt kr. 141.000

Camilla Biering Lundquist: Fysioterapeutisk udredning behandling af inkontiens hos patienter med erhvervet hjerneskade

Tildelt 91.250

1. uddeling

Linette Kofod: Respirationsfysioterapi - En regional klinisk retningslinje

Tildelt kr. 143.040

Lukasz Winiarski: Fysuiterapi til hånd-kirurgisk-patienter - Et projekt om paksisudvikling af fysioterapi

Tildelt kr. 310.000

2. uddeling

Jan Frandsen & Birgit Linnet Clemmensen: Fysioterapeutisk intervention i en psykiatrisk modtagelse

Tildelt: kr. 60.000

1. uddeling

Stig Mølsted: Effekten af fysisk træning på blodglukosekontrol og smerte fra bevægeapparatet hos patienter med type 2-diabetes med sendiabetiske konklusioner.

Tildelt kr. 42.000

2. uddeling

Camilla Biering Lundquist: Validering af "fugl-meyer" undersøgelse af armmotorisk"

Tildelt kr. 83.333

Jeanette Trøstrup: Fysioterapeuter i diagnostiske funktioner - opgaverflytning mellem fysioterapeuter og ortopædkirurger i forbindelse med skulderforundersøgelse.

Tildelt kr. 83.333

Jan Frandsen & Birgit Linnet Clemmensen: Fysioterapeutisk intervention i en psykiatrisk modtagelse

Tildelt kr. 83.333

1. uddeling

Maja Helbo Jensen: Journalføring

”Journalmodel” - Et pilotprojekt
Kvalitetsudvikling af journalføring i den fysioterapeutiske praksissektor.

Tildelt: kr. 250.000

2. uddeling

Birte Nørrelund: Fysioterapeutisk indsats ifm. brystcancer

Optimering og kvalificering af den fysioterapeutiske indsats til patienter, der opereres for brystkræft på Odense Universitetshospital.

Tildelt: kr. 33.500

Julie Sandell Jacobsen: Dansk oversættelse

Dansk oversættelse af "The Modified International Knee Commitee Subjective Knee Form" til børn og test af reliabilitet og responsiveness.

Tildelt: kr. 58.500

Søren Skou: Uddannelses- og træningsprogram i artrose

Godt Liv med Artrose i Danmark (GLA:D)

Tildelt: kr. 33.500

Dorte Drachmann: Klinisk retningslinje (R.A.)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til personer med reumatoid artrit.

Tildelt: kr. 90.000

Susanne Pia Skov Nielsen: Kompetencemodel (respiratorisk fysioterapi)

Udvikling af kompetencemodel inden for respiratorisk fysioterapi – samt implementering og formidling internt på Rigshospitalet og eksternt til specialegruppe på tværs af hospitaler.

Tildelt: kr. 33.500

1. uddeling

Birgit Linnet Clemmensen: Trænings-applikation (psykiatri)

Trænings-applikation til psykiatriske patienter.

Tildelt: kr. 120.000

Marius Henriksen: Træning ifm. artrose

Danskernes holdninger og overbevisninger om træning som behandling af artrose.

Tildelt: kr. 60.000

Michelle Stahlhut: Dansk oversættelse

Oversættelse af Pediatric Evaluation of Disability Inventory – Computer Adaptive Test (PEDI-CAT) til dansk.

Tildelt: kr. 10.000

Susanne Pia Skov Nielsen: Kompetenceprofil (respiratorisk fysioterapi)

Udvikling af kompetenceprofil indenfor respiratorisk fysioterapi.

Tildelt: kr. 60.000

Marius Henriksen: Behandling af knæartrose

Best practice for fysioterapeutisk behandling af knæartrose (BPF-KOA) – er måleredskaber nøglen?

Tildelt: kr. 75.000

Anne Marie Jensen: Fertilitet

Fertilitet og fysioterapi.

Tildelt: kr. 25.000

Signe Versterre: Klinisk retningslinje (ALS)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til patienter med ALS.

Tildelt: kr. 75.000

Peter Kloster Aalund: Fælles akutmodtagelse

Ergoterapi og fysioterapi i en fælles akutmodtagelse.

Tildelt: kr. 25.000

Inger Brændgaard Christensen: Vidensindsamling (neurorehabilitering)

Vidensindsamling af praksisbeskrivelser til nyt specialiseret arbejdsområde omhandlende intensiv neurorehabilitering af mennesker med svære kognitive udfald efter senhjerneskade.

Tildelt: kr. 25.000

Dorte Drachmann: Klinisk retningslinje (R.A.)

Klinisk retningslinje for fysioterapi til personer med reumatoid artrit.

Tildelt: kr. 25.000

Lisbeth Rosenbek Minet: Klinisk retningslinje (hæmatologisk cancer)

Projekt "Udvikling og implementering af klinisk retningslinje for fysioterapeutisk vurdering af rehabiliteringsbehov hos indlagte patienter med hæmatologisk kræft på Odense Universitetshospital".

Tildelt: kr. 125.000

Marius Henriksen: Behandling af knæartrose

Projekt "Best practice for fysioterapeutisk behandling af knæartrose (BPF-KOA) - er måleredskaber nøglen".

Tildelt: kr. 125.000

Heidi Eirikstoft:  Uspecifikke lændesmerter

Projekt "Klassifikation af patienter med uspecifikke lændesmereter; en undersøgelse i primær praksis".

Tildelt: kr. 25.000

Signe Vesterre: Indsats til ALS-patienter

Projekt "Danske hospitalers fysioterapeutiske indsats til patienter med ALS".

Tildelt: kr. 75.000

Søren Thorgaard Skou: Uddannelses- og træningsprogram i artrose

Projekt "Godt liv med artrose i Danmark".

Tildelt: kr. 25.000

Marius Henriksen: Behandling af knæartrose

Projekt "Best practice for fysioterapeutisk behandling af knæartrose (BPF-KOA) – er måleredskaber nøglen?"

Tildelt: kr. 75.000

Ulla Due: Klinisk retningslinje (inkontinens)

Projekt "Klinisk retningslinje for stress-inkontinens hos kvinder og mænd".

Tildelt: kr. 45.000

Tildelinger fra den tidligere Forskningsfond

I 2011 tildelte Danske Fysioterapeuter midler til forskning fra Forskningsfonden. Denne fond hører i dag under Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling. Tildelingerne fra den tidligere forskningsfond gik til:

Ulla Due: Bækkenbund

Studiets overordnede formål er:

 • at vurdere effekten af PFMT i kombination med et rådgivningsforløb sammenlignet med et rådgivningsforløb alene.
 • at undersøge om baggrundsdata fra populationen og fund fra objektive måleinstrumenter kan forudsige effekten af PFMT.
 • at afdække eventuelle gener ved PFMT.
 • at undersøge langtidseffekten af PFMT i kombination med et rådgivningsforløb sammenlignet med et rådgivningsforløb alene.

Tildelt: kr. 39.000

Karen Ellegaard: Skulder (impingement)

Hovedformålet:
Efter ultralydsvejledt injektionsbehandling testes effekten af øvelsesterapi

Delformål:

 • Sammenligning af kliniske impingementtests med ultralydsverificeret impingement (UL=guldstandard).
 • At undersøge den prædikative værdi af UL-patologi (impingement, fortykket bursa subacromialis, væske i leddet) for effekten af øvelsesterapi.

Tildelt: kr. 39.000

Maja Schick Sommer: Hofteartroskopi

Det overordnede formål er at undersøge, hvordan patienter med intra-artikulære hofteskader har det efter, de har fået foretaget en hofte-artroskopi.

Tildelt: kr. 60.000

Julie Sandell Jacobsen: Hoftedysplasi

Formålet med dette studie er at sammenligne bevægemønstret hos patienter med hoftedysplasi præoperativt, samt seks og 12 måneder postoperativt efter minimal invasiv adgang ved PAO. Sekundært er formålet at undersøge bevægemønstret for patienter med hoftedysplasi sammenlignet med raske matchede kontroller og historiske data fra den klassiske Bernese operationsmetode.

Tildelt: kr. 10.000

Marius Henriksen: Knæartrose

Dette projekt omfatter en række studier, hvis formål er at undersøge interaktionen mellem træning, smerter og inflammation hos patienter med knæ-artrose (KOA). Træning er en effektiv behandling af KOA-smerter, men der er stærke indikationer af at smerter og inflammation samtidigt modvirker træningseffekten. En afklaring af dette tilsyneladende paradoksale forhold er det primære formål med projektrækken, hvilket vil resultere i en dybere forståelse af, hvilke mekanismer der ligger til grund for effekten af træning på smerter. Projektets resultater vil danne en solid platform for fremtidige undersøgelser og optimering af træningsterapi til KOA.

Tildelt: kr. 60.000

Stig Mølsted: Styrketræning hos dialysepatienter

Formålet med denne undersøgelse er i et randomiseret design at undersøge effekten af 16 ugers styrketræning med og uden proteinindtag på muskelmorfologi, muskelstyrke og fysisk funktion hos patienter i dialysebehandling.

Tildelt: kr. 10.000

Lotte Skytte Krøll: Konditionstræning og hovedpine

Primære mål:
At studere effekten af et målrettet konditionstræningsprogram på patienter med hovedpine- og nakkesmerter, at analysere forekomsten af nakkesmerter, graden af fysisk aktivitet, livskvalitet og de dertil relaterede socio- og samfundsøkonomiske omkostninger, at undersøge hvordan fysisk aktivitet påvirker eksperimentelt induceret migræne, og hvilke faktorer der evt. er involveret heri.

Delmål:
At validere en nyudviklet nakkesmertedagbog og gennem en forbedret træningstilstand at opnå: Forbedret livskvalitet, bedring af smertens påvirkning på dagligdags funktioner, nedsat forbrug af smertestillende medicin, nedsat sygefravær, forbruget af sundhedsydelser, forbedrede risikofaktorer for hjertekarlidelser: kondition, blodtryk, BMI og livvidde.

Tildelt: kr. 39.000

Lene Løchte: Fysisk aktivitet og astma

Formål:
I longitudinelle data at undersøge om lavt fysisk aktivitetsniveau er en risikofaktor for udvikling af astma.

Tildelt: kr. 10.000

Hanne Søndergaard: Funktionsevne i hofte

Funktionsevne efter hofteprotese operation.

Tildelt: kr. 10.000

Peter Larsen: Følgevirkninger efter marvsømning

Det overordnede formål er derfor med udgangspunkt i en større dansk population at undersøge/beskrive de langsigtede konsekvenser efter marvsømning i de lange rørknogler i UE på både krops-, aktivitets- og deltagelsesniveau.
Desuden er formålet at afprøve/undersøge effekten af træning til patienter opereret med marvsøm i tibia mhp. at undgå langsigtede følgevirkninger og begrænsninger i aktivitet, deltagelse og livskvalitet.

Tildelt: kr. 10.000

Søren Thorgaard Skou: Knæartrose

Formålet med dette studie er at afprøve om operativ indsættelse af total knæalloplastik giver yderligere forbedring af livskvalitet, smerte og funktion i tillæg til en algoritme for systematisk non-operativ behandling bestående af stillingskorrigerende og stødabsorberende indlæg, neuromuskulær træning, vægttab, patientuddannelse samt medikamentel behandling hos patienter med knæ-OA, den såkaldte MEDIC-behandling (Medicin Exercise Diet Insoles Cogntive).

Tildelt: kr. 39.000

Henrik Bjarke Madsen: Smertelindring via fysisk aktivitet

Formålet med dette projekt er:

 • at belyse hvilken påvirkning forskellige træningsstimuli har på berørings- og smerteperceptionen hos kvinder og mænd i forskellige aldersgrupper uden smerter og med forskellige typer af kroniske smerter.
 • at undersøge sammenhængen mellem ændring i berørings- og smerteperception efter træning med ændringen i berørings- og smerteperception efter aktivering af ”diffuse noxious inhibitory controls (DNIC)” og 3) undersøge, om graden af EIA og DNIC ændres hos personer med kroniske smerter efter et multidisciplinært bio-psyko-socialt smertebehandlingsforløb samt undersøge, hvorvidt der er sammenhæng mellem en eventuel ændring og ændring i relevante parametre som smerteintensitet, depression, stress niveau og livskvalitet.

Tildelt: kr. 39.000

Jan Arnholtz Overgaard: Hoftenære frakturer

Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi - et klinisk randomiseret studie.

Delprojekt 1:
At undersøge sammenhæng mellem maksimal muskelstyrke i m. Quadriceps og funktionelle tests anvendt i projektet, for yderligere vurdering af disses anvendelighed ifht. patientgruppen.

Delprojekt 2:
At undersøge effekten af 6 versus 12 ugers ambulant fysioterapi indeholdende progressiv styrketræning i kommunalt regi.

Tildelt: kr. 39.000

Louise Klokker Madsen: Funktionel smertemåling i reumatologien

Formålet med projektet er at undersøge hvorvidt Funktionel Smertemåling som effektparameter kan leve op til kravene om validitet, gennemførlighed og sensitivitet, blandt patienter med reumatologiske sygdomme.

Tildelt: kr. 39.000

Rikke Beyer: Seneoverbelastningsskader

Følgende spørgsmål ønskes undersøgt:

 • Hvilken betydning har størrelsen af belastning for den kliniske, strukturelle biomekaniske og biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?
 • Hvilken betydning har restitutionsperiodens længde for den kliniske, strukturelle  biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?

Tildelt: kr. 60.000

Christian Have Dall: Styrketræning hos hjertetransplanterede

Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge effekten af kombineret tung styrketræning og høj intens interval kredsløbstræning (> 80 % VO2max) versus alene høj intens interval træning (> 80 % VO2max) hos hjertetransplanterede.

Tildelt: kr. 39.000

Carsten Bogh Juhl: Eksacerbation hos KOL-patienter

Formålet med studiet er i et randomiseret kontrolleret studie at undersøge effekten af en intensiv træningsindsats under hospitalsindlæggelse og en efterfølgende hjemmetrænings-intervention umiddelbart efter hospitalsindlæggelse til patienter efter KOL eksacerbation, målt på mortaliteten og genindlæggelseshyppigheden, livskvaliteten, fysiske funktionsniveau og antallet KOL patienter som opstarter ambulant KOL rehabilitering efter indlæggelse.

Tildelt: kr. 10.000

Carsten Bogh Juhl: Knæartrose

Projektet formål er at undersøge, hvilke træningsinterventioner (dosis, varighed, intensitet) der har størst effekt målt på smerte og fysisk funktion til patienter med knæartrose.

Tildelt: kr. 10.000

Kajsa Lindberg: Træning hos diabetespatienter med fodsår

Fase 1: Pilotprojekt, at afprøve konceptet i mindre skala. Efterfølgende at evaluere feasability, compliance og træningsintervention.

Fase 2: At afprøve konceptet i et randomiseret design i større skala (antal inkluderede vurderet efter powerberegning) – denne fase inkluderes ikke i denne ansøgning.
Formålet er at vurdere effekt af træningskonceptet på følgende parametre:

 • Kondition
 • Styrke
 • Ankel/tåtryk
 • Hudperfusion (Po2 og PCO2)
 • Sårareal
 • Balance

Tildelt: kr. 39.000

Michael Skovdal Rathleff: Knæsmerter hos børn og unge

Formålet med delprojekt 1 at bestemme forekomsten af PFPS hos børn og unge i alderen 12-19 år mens formålet med delprojekt 2 er at undersøge om McConnells træningsintervention giver en større smertereduktion og funktionsøgning end nuværende standardbehandling.

Tildelt: kr. 39.000

Lise Enemark: Anal sphincter ruptur

Studiet har til formål at undersøge forekomsten af fysiske og seksuelle gener blandt fødende kvinder med og uden kendt partiel eller total anal sphincter ruptur på Aarhus Universitetshospital, Skejby, samt at undersøge kvindernes selvvurderede behov for rehabilitering.

Tildelt: kr. 10.000

Mette Molin: Gangfunktion efter akut rygmarvslæsion

Effekten af visuel stimulering på rehabilitering af gangfunktion efter akut rygmarvs læsion.

Målet med dette projekt er at forbedre træningen ved at kombinere GT med virtual reality (VR) og teste forskelle mellem GT med og uden VR og om træningen fremmer den neuronale signalering der styre vores gangfunktion og løber fra hjernen til rygmarven (de corticospinale nervebaner).

Tildelt: kr. 45.000

Rikke Beyer: Seneoverbelastningsskader

Effekten af styrketræning og restitution i behandling af seneoverbelastningsskader.

Følgende spørgsmål ønskes besvaret:

 • Hvilken betydning har størrelsen af belastning for den kliniske, strukturelle,biomekaniske og biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?
 • Hvilken betydning har restitutionsperiodens længde for den kliniske, strukturelle biomekaniske og biokemiske senevævsrespons til styrketræning mod patellar tendinopati?

Tildelt: kr. 45.000

Henning Langberg: Styrketræning med D-vitamin

Betydningen af supplerende indtag af D-vitamin på effekten af 12 ugers styrketræning hos henholdsvis D-vitamin sufficiente yngre og ældre personer.

Formålet med nærværende studie er at undersøge betydningen af D-vitamin niveauet for at opnå effekt af styrketræning. Såfremt der kan påvises en effekt af D-vitamin på muskulatur og senevæv, er det vores langsigtede mål at finde ud af hvorfor og hvordan D-vitamin niveauerne har indflydelse på vævets adaptive respons, samt hvor store indtag, der skal til, for at opnå effekt. Dette vil potentielt have stor betydning for folkesundheden. Da en lang række befolkningsgrupper, herunder ældre, er vist at være mere eller mindre D-vitamin insufficiente og samtidig har en lav muskelstyrke, vil det være af afgørende betydning at disse personer tilføres D-vitamin i forbindelse med træning og rehabilitering. Vi ønsker desuden at kortlægge de præcise mekanismer bag D-vitamin’s eventuelle betydning for muskelstyrken.

Tildelt: kr. 14.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

En undersøgelse af apopleksiramtes oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering.

Hensigten med denne undersøgelse er, at undersøge og analysere de apopleksiramtes og deres pårørendes erfaringer af, hvordan de oplever og håndterer følgerne af en apopleksi 5 år efter sygdommens debut.
Resultaterne af større udforskning med afsæt i brugerperspektivet kan give os bud på prioriteringer i planlægningen af rehabiliteringen både i sygehusfasen, men lige så vigtig ny indsigt i forhold til evaluering og effekt af rehabilitering efter sygehusforløbet.
Undersøgelsens resultater kan have stor betydning for, hvordan samfundet fremover optimere rehabiliteringsindsatsen. En analyserende undersøgelse af de problemstillinger, der bl.a. opstår i forskningsprocessen vil også kunne bruges som afsæt til en vurdering af en brugerorienteret evaluering i dokumentation og effektmåling af virkninger af rehabiliteringsindsatsen af mennesker med dels apopleksi og andre årsager til hjerneskade nationalt og internationalt.

Tildelt: kr. 45.000

Nina Beyer: Alzheimers sygdom

Beta-amyloid, hvid substans cytoarkitektur og fysisk aktivitet ved Alzheimers sygdom.

Formål:

 • At undersøge effekten af ophobningen af beta-amyloid i hjernen på mikrostrukturen i hjernens hvide substans hos patienter med Alzheimers sygdom (AS). Forsøget kan være med til at afklare hvorledes beta-amyloid påvirker hjernens hvide substans, og dermed bidrage til en bedre forståelse af de patofysiologiske mekanismer der fører til AS, samt for at følge sygdomsudvikling med billeddiagnostiske metoder.
 • At undersøge om 14 ugers træning, primært konditionstræning 3 x ugl. medfører en signifikant forbedring af kondition og funktion hos ældre patienter med Alzheimers sygdom AS.

Tildelt: kr. 45.000

Maja Schick Sommer: Hofteartroskopi

En vurdering af patient-rapporteret resultat, muskelstyrke, ledbevægelighed og balance efter hofte-artroskopi.

Det overordnede formål er at undersøge hvordan patienter med intra-artikulære hofteskader har det efter de har fået foretaget en hofte-artroskopi.

Tildelt: kr. 45.000

Ulla Due: Bækkenbundstræning

Kan man knibe sit underliv på plads? – et randomiseret kontolleret forsøg om bækkenbundstræning og rådgivning til afhjælpning af nedsynkning af underlivsorganer.

Studiets overordnede formål er:

 • at oversætte og validere subjektive måleredskaber til vurdering af POP,
 • at vurdere effekten af PFMT i kombination med et rådgivningsforløb sammenlignet med et rådgivningsforløb alene,
 • at undersøge om baggrundsdata fra populationen og fund fra objektive måleinstrumenter kan prædiktere effekten af PFMT og
 • at afdække eventuelle gener ved PFMT.

Tildelt: kr. 70.000

Regitze Arnfast: Kronisk impingement syndrom

Formål:
At udarbejde en beslutningsalgoritme om indstiling til operation eller konservativ behandling på baggrund af patientrapporteret smerte, fysisk funktion og livskvalitet.

Tildelt: kr. 14.000

Christian Dall: Styrketræning hos hjertetransplanterede

Effekt af høj intens kredsløbstræning og tung styrketræning på coronar flow reserve, endothel funktion og arbejdskapacitet, samt specifikke vækstfaktorer i skeletmuskulaturen blandt hjertetransplanterede.

Formål I: Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge effekten af moderat kontinuerlig kredsløbstræning versus høj intens interval træning hos hjertetransplanterede.
Formål II: Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge effekten af tung styrketræning og høj intens interval kredsløbstræning versus høj intens interval træning hos hjertetransplanterede.

Tildelt: kr. 45.000

Sara Rosager Mortensen: Knæartrose

Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterende knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau hos patienter med knæartrose.

Formål:
At beskrive sammenhængen mellem knæ OA patientens subjektive oplevelse af knæsmerter og de objektive mål for aktivitetsniveauet i OA patientens hverdag.

Tildelt: kr. 14.000

Nina Høgdal: Hoved-hals cancer

Fysioterapeutisk indsats til patienter med hoved-hals cancer i strålebehandling.

Formål:
At undersøge hvornår trismus indtræder (procentvis fald i kæbebevægelighed) samt undersøge hvor mange der får trismus
At undersøge hvorvidt et tidligt og individuelt tilpasset fysioterapeutisk behandlingstilbud umiddelbart efter påbegyndelse og under strålebehandling kan reducere velbeskrevne fysiske sensymptomer efter strålebehandling for c.cavi oris og c.oropharyngis.

Dette sat i forhold til Rigshospitalets nuværende behandlingstilbud samt undersøgelse af patienter med hoved-hals cancer.

Tildelt: kr. 45.000

Karen Ellegaard: Skulder (impingement)

Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet forudgået af ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blændet observatør.

Hovedformål:
Efter ultralydsvejledt injektionsbehandling testes effekten af øvelsesterapi.

Delformål:
Sammenligning af kliniske impingementtests med ultralydsverificeret impingement (UL=guldstandard).
At undersøge den prædikative værdi af UL-patologi (impingement, fortykket bursa subacromialis, væske i leddet) for effekten af øvelsesterapi.

Tildelt: kr. 45.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese.

Målet med projektet er at afprøve effektiviteten og udforske muligheden for at udføre en ny behandlingsmetode, som retter sig mod at øge styrke og koordination omkring ryg og bugmuskler og derved give en mere aktiv og funktionel siddestilling og hovedkontrol hos de børn med cerebral parese (CP), som er kørestolsbrugere. Projektet vil også prøve at afdække den muskelfysiologiske effekt af behandlingen ved indirekte bestemmelser af styrke i ryggens muskulatur.

Tildelt: kr. 70.000

Thomas Bandholm: Total knæprotese

Fysioterapi-interventioner til at reducere quadriceps inhibition hos patienter med nyindsat total knæprotese: isning og el-stimulation.

Projektets består af to delprojekter (1 og 2), hvis formål er:

 • At undersøge den akutte effekt af knæisning på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.
 • At undersøge den akutte effekt af quadriceps el-stimulation på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.

Tildelt: kr. 45.000

Tina Juul-Sørensen: Eksperimentel knæsmerte

Formålet med studiet er at undersøge effekten af eksperimentel knæledssmerte, på effekten af muskelstyrketræning af m. quadriceps hos raske forsøgspersoner.
Studiets hypotese er således, at eksperimentelt påførte knæsmerter reducerer den træningsinducerede styrketilvækst som følge af muskelstyrketræning hos raske forsøgspersoner.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Kroniske nakkesmerter

Formålet med dette studie er at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmerter.

Tildelt: kr. 45.000

Sys Loving: Kroniske underlivssmerter

Prævalens, risikofaktorer og kliniske karakteristika med fokus på muskuloskeletal dysfunktion.

Formål:
At undersøge forekomsten af CPP i DK samt beskrive de demografiske og kliniske karakteristika, der kendetegner tilstanden. Samt at beskrive et typisk og karakteristisk muskulært mønster ved CPP, således at tidlig konservativ behandling kan iværksættes og yderligere kronificering og unødig kirurgi undgås. Dette både til gavn for samfundets sundhedsudgifter og for den enkelte patients livskvalitet.

Tildelt: kr. 22.000

Sigrid Tibæk: Urinvejssymptomer efter apopleksi hos mænd

Effekt af bækkenbundstræning.

Formålet med dette randomiserede, kontrollerede og enkelt-blindet studie er at undersøge om bækkenbundstræning kan mindske nedre urinvejssymptomer og deres gener hos mænd efter apopleksi.

Tildelt: kr. 45.000

Carsten Bogh Juhl: Knæartrose

Ph.d. studiets overordnede formål er at undersøge hvilke træningsinterventioner (dosis, varighed, intensitet) der har størst effekt målt på smerte, fysisk funktion og livskvalitet til patienter med knæartrose.

Tildelt: kr. 45.000

Karen Ellegaard: Skulder (impingement)

Effekten af øvelsesterapi hos patienter med impigement og smerter i skulderleddet forudgået ultralydsvejledt injektionsbehandling: en randomiseret, kontrolleret undersøgelse med blænde observatør.

Formål:
At undersøge om øvelsesterapi kombineret med ultralydsvejledt injektion kan optimere behandlingen af patienter med skulderproblemer. Samt afdække validiteten af kliniske impingement tests og prædikativ validitet af ultralydsverificeret skulderledspatologi for effekten af injektionsbehandling+træning.

Tildelt: kr. 22.000

Michael Skovdal Rathleff: Fasciitis plantaris

Randomiseret multicenter undersøgelse omhandlende effekten af tung styrketræning versus udspænding til patienter med fasciitis plantaris.

Formål:
at undersøge i et randomiseret kontrolleret design om behandling med indlæg og tung styrketræning nedsætter smerter fra hælen bedre end standardbehandling bestående af udspænding og indlæg.

Tildelt: kr. 10.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese.

Formål:
at afprøve effektiviteten og udforske muligheden for at udføre en ny behandlingsmetode, som retter sig mod at øge styrke og koordination omkring ryg og bugmuskler og derved give en mere aktiv og funktionel siddestilling og hovedkontrol hos de børn med cerebral parese (CP), som er kørestolsbrugere. Projektet vil også prøve at afdække den muskelfysiologiske effekt af behandlingen ved indirekte bestemmelser af styrke i ryggens muskulatur.

Tildelt: kr. 45.000

Thomas Bandholm: Total knæprotese

Fysioterapi-interventioner til at reducere quadriceps inhibition hos patienter med nyindsat total knæprotese: isning og el-stimulation.

Formål:

 • At undersøge den akutte effekt af knæisning på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.
 • At undersøge den akutte effekt af quadriceps el-stimulation på knæekstensionsstyrken hos patienter med nyindsat total knæprotese.

Tildelt: kr. 22.000

Sara Rosager Mortensen: Knæartrose

Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterede knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau hos patienter med knæ artrose.

Formål:
At beskrive sammenhængen mellem knæOA patientens subjektive oplevelse af knæsmerter og de objektive mål for aktivitetsniveauet i OA patientens hverdag.

Tildelt: kr. 22.000

Lars Morsø: StarT Back Tool - StarT.dk

Formål:
at oversætte, validere, implementere og evaluere implementeringen af en dansk udgave af STarT.

STarT oversættes og valideres inden brug i praksissektoren. Inden implementering af STarT i primær praksis, gennemføres validering af relevante cut points i denne population.

Tildelt: kr. 22.000

Ulla Karoline Werlauff: Kongenit myopati

Formål:

 • At undersøge hvilke kliniske symptomer, der typisk følger med en bestemt géndiagnose hos personer med kongenit myopati og at afdække de kliniske redskabers anvendelighed til at afdække de fysiske karakteristika.
 • At belyse oplevelse af træthed og helbredsrelateret livskvalitet hos personer med kongenit myopati.

Tildelt: kr. 22.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Det overordnede mål for min Phd-afhandling er, via et professionsteoretisk og etisk filosofisk perspektiv, at beskrive, analysere og vurdere fysioterapeuters perception, holdning og handlinger i forhold til den etiske dimension i klinisk ræsonnering og praksis. Afhandlingen er inddelt i fem individuelle projekter, der alle lever op til det overordnede mål.

Tildelt: kr. 22.000

Tina Juul Sørensen: Eksperimentel knæsmerte

Formål:
at undersøge A) effekten af eksperimentel smerte, induceret i den infrapatellar fedtpude, på muskelstyrketræning, målt ved ændringer i quadriceps muskelstyrke hos raske forsøgspersoner og B) hvorvidt denne effekt er korreleret til effekten ved en funktionel muskelstyrketest.

Tildelt: kr. 22.000

Thomas Maribo: Postural balance hos lænderygpatienter

Formål:
at gennemføre et metodestudie, omhandlende reliabilitet og validitet af redskaber til balancevurdering. At sammenholde balancemålinger med vurderinger af fysisk aktivitet.

Tildelt: kr. 45.000

Lene Nyboe Jacobsen: Ny-diagnosticeret skizofreni

Formål:
at undersøge betydning af forskellige risikofaktorer for forekomst og udvikling af metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.

Tildelt: kr. 22.000

Henning Langberg: Muskel-skelet-funktion (alder og hormonniveau)

Formålet med dette studie at undersøge hvorvidt ikke-trænede ældre som fænotypisk ligger lavt i muskel-sene styrke og masse, er mere vulnerable overfor muskeltab, når de udsættes for en periode med inaktivitet, sammenlignet med alders-matchede utrænede personer som konstitutionelt har en høj muskel-sene styrke og masse, og hvorvidt de har en mindre kapacitet til at restituere efter en sådan inaktivitetsperiode.

Tildelt: kr. 22.000

Camilla Marie Larsen: Nakke- og skuldersmerter

Skapula dyskinese og selektiv aktivering af skapula stabiliserende muskulatur hos individer med nakke-/skuldersmerter sammenlignet med en rask kontrol gruppe.

Formål:
at undersøge sammenhængen mellem en nedsat evne til selektiv muskulær aktivering, kliniske fund på scapula dyskinese og smerteintensitet samt påvirkning af arbejdsevnen.

Tildelt: kr. 10.000

Pia Damgaard Pedersen: Kroniske nakkesmerter

Effekt af fysioterapi på patienter med kroniske nakkesmerter – et systematisk review og en metaanalyse af randomiserede, kontrollerede undersøgelser.

Formål:
At vurdere kvaliteten af evidensen af de fysioterapeutiske metoder, der benyttes i rehabiliteringen af patienter med kroniske nakkesmerter, og dermed danne baggrund for en evidensbaseret praksis.

Tildelt: kr. 22.000

Thomas Linding Jakobsen: Total knæalloplastik

Fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning efter total knæalloplastik: hvor tidligt, hvilke øvelser og hvilken effekt?

Formål:
at undersøge (1) hvilke styrke- og funktionsøvelser der er mest effektive, (2) gennemførligheden af progressiv styrketræning og (3) effekten af fysioterapi inklusiv progressiv styrketræning, iværksat tidligt efter en TKA operation.

Tildelt: kr. 45.000

Christian Couppé: Senevævs struktur, elasticitet og sammensætning

Effekten af aldring og træning på senevævs struktur, elasticitet og sammensætning.

Formål:
At undersøge hvorvidt senevæv er ændret hos raske ældre løbere, der har trænet intenst og hyppigt i mange år, sammenlignet med raske ældre personer med et lavere fysisk aktivitetsniveau. Specielt undersøges betydningen af sukker-krydsbindingen AGE for mulige ændringer.

Tildelt: kr. 22.000

Marius Henriksen: Gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktionen.

Formålet med indeværende undersøgelse er således at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører biomekaniske ændringer i gangmønsteret, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. En sådan viden vil være værdifuld ved smertebehandling af patienter med knæsmerter.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Nakkesmerter, Træning og kortikal plasticitet

Formål:
at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmer.

Tildelt: kr. 45.000

Maja Schick Sommer: Artroskopisk behandling af hoftelidelser

- herunder især Femoroacetablular impingement (FAI): En prospektiv vurdering af præ- og postoperativ muskelstyrke, bevægelighed og Copenhagen Hip And Groin score (COHAG).

Det overordnede formål med indeværende studie er en kohorte undersøgelse på FAI-patienter der gennemgår en hofteartroskopi i Danmark. Det er formålet i et multicenterstudie at undersøge, om denne patientgruppe opnår forbedringer både på kort og lang sigt, vurderet ved patient-rapporteret ”outcome” (COHAG score), ved objektive test af styrke og bevægelighed samt ved billeddiagnostisk monitorering af eventuelle artroseforandringer i hofteleddet.

Tildelt: kr. 10.000

Elisabeth Bandak: Subgruppering af kvinder med kroniske smerter

Subgruppering af kvinder med generaliserede kroniske smerter på baggrund af maksimal isokinetisk muskelstyrke og gangdistance.

Formål:
At subgruppere kvinder GKS på baggrund af isokinetisk muskelstyrke i quadriceps samt gangdistance med mulighed for yderligere karakterisering på baggrund af demografi samt spørgeskemaer.

Tildelt: kr. 10.000

Julie Sandell Jacobsen: Bevægeanalyse ifm. ekstern springhofte

Unik bevægeanalyse af patienter med ekstern springhofte.

Formål:
at udarbejde en 3D-bevægeanalyse af patienter med ekstern springhofte, samt foretage specifikke muskeltest. Der vil blive fokuseret på nedsat muskelstyrke og ændret muskelaktivering over hofteleddet, samt knæ- og fodfejlsstilling.

Tildelt: kr. 10.000

Derek Curtis: Cerebral parese hos børn

Effekten af en ny målrettet, intensiv behandlingsform på den funktionelle siddende stilling og hovedkontrol hos børn med cerebral parese.

Formål: Målet med projektet er at afprøve effektiviteten og udforske muligheden for at udføre en ny behandlingsmetode, som retter sig mod at øge styrke og koordination omkring ryg og bugmuskler og derved give en mere aktiv og funktionel siddestilling og hovedkontrol hos de børn med cerebral parese (CP), som er kørestolsbrugere. Projektet vil også prøve at afdække den muskelfysiologiske effekt af behandlingen ved indirekte bestemmelser af styrke i ryggens muskulatur.

Tildelt: kr. 32.000

Lone Ramer Mikkelsen: Rehabilitering efter hoftealloplastik

Rehabilitering efter indsættelse af kunstigt hofteled.

Formål: At undersøge effekten af 8 ugers intensiv, superviseret styrketræning initieret 2 uger postoperativt efter indsættelse af hofteprotese.

Tildelt: kr. 32.000

Inge Ris Hansen: Whiplash

Fysisk træning og kognitiv vejledt aktivering af whiplashpatienter med kroniske nakkesmerter - et randomiseret kontrolleret studie, med 1 års opfølgning.

Formål:

Undersøge effekten af behandling af whiplashpatienter med kroniske smerter med en multimodal fysioterapeutisk intervention målt på kort sigt og på lang sigt (resp. 3, 6 måneder og 1 år efter).
Undersøge sammenhæng mellem selvrapporteret fysisk funktion og objektive test for fysisk funktion.

Tildelt: kr. 10.000

Karen Ellegaard: Injektionsbehandling og øvelsesterapi (impingement)

Undersøgelse af effekten af ultralydsvejledt injektionsbehandling, øvelsesterapi og en kombination af disse behandlingsformer hos patienter med impingement og smerter i skulderleddet.

Formål: At undersøge om øvelsesterapi kombineret med ultralydsvejledt injektion kan optimere behandlingen af patienter med skulderproblemer.

Tildelt: kr. 45.000

Lise Kronborg Poulsen: Brystcancer

Senfølger efter operation og behandling for brystkræft - "har operationstype, efterbehandling og fysioterapi indflydelse på prævalens og type af senfølger 2 år postoperativt hos kvinder opereret for brystkræft i 2005? - et tværsnitstudie".

Formål: at undersøge prævalens og type af senfølger 2 år postoperativt hos kvinder opereret for brystkræft i 2005 og om operationstype, efterbehandling samt rehabiliteringstiltag har indflydelse herpå.

Tildelt: kr. 32.000

Tina Juul Sørensen: Eksperimentel knæsmerte

Effekten af eksperimentel knæsmerte ved muskelstyrketræning - et RCT- studie.

Formålet med studiet er at undersøge A) effekten af eksperimentel smerte, induceret i den infrapatellar fedtpude, på muskelstyrketræning, målt ved ændringer i quadriceps muskelstyrke hos raske forsøgspersoner og B) hvorvidt denne effekt er korreleret til effekten ved en funktionel muskelstyrketest.

Tildelt: kr. 45.000

Morten Tange Kristensen: Hoftefraktur

Måleredskaber og fysioterapi til patienter med hoftefraktur.

Projektets formål er:
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet.
At undersøge intertester reliabilitet for the Cumulated Ambulation Score, der anvendes til vurdering af basismobilitet i den tidlige postoperative fase.
At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber og antal prøveforsøg for opnåelse af ”bedste” tid.
At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Kjeldgaard Madsen: Muskelstyrke og spændingshovedpine

Muskelstyrke i skulder og nakke/halsmuskler hos voksne patienter med spændingshovedpine, samt effekt af specifik styrketræning.

Projektet er opdelt i to dele: En testdel og en interventions del.

Testdel: Formålet er at undersøge, hvilken sammenhæng der er mellem spændingshovedpine og skulder, nakke/hals muskel styrkekapacitet hos patienter med spændingshovedpine sammenlignet med raske mennesker.

Interventionsdel: Formålet er at undersøge effekten af specifik styrketræning til patienter med spændingshovedpine, sammenlignet med matchet kontrol gruppe med spændingshovedpine, som modtager undervisning i ergonomi.

Tildelt: kr. 32.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

Formålet er et ønske om at diskutere de videnskabsteoretiske og -filosofiske udfordringer der ligger i at interviewe egne kollegaer, rumme deres erfaringer på godt og ondt og formidlingen af disse i kollegial respekt.

Tildelt: kr. 45.000

Mette Krintel Petersen: Hjerterehabilitering

Fysisk træning i hjerterehabiliteringen på Århus Universitetshospital.

Formål: At evaluere effekten af det nuværende træningstilbud til patienter med iskæmisk hjertesygdom samt at vurdere effekten af et optimeret træningstilbud. Endvidere, om et proteintilskud kan øge træningseffekten hos patientgruppen.

Tildelt: kr. 10.000

Jan Arnholtz Overgaard: Hoftenære frakturer

Træning af hoftenære frakturer i tværkommunalt regi - et klinisk tandomiseret studie.

Det primære formål er at undersøge om der er forskel hos patienter med hoftenære frakturer, der har gennemgået henholdsvis 6 eller 12 ugers træning. Dette foretages ved at undersøge den generelle funktionelle formåen hos patienten belyst ved låromfang, maksimal isometrisk muskelstyrke test, ganghastighed, TUG, statisk balancetest. Ligeledes vil patientens selvvurderede helbred blive belyst ved SF-36.
Det sekundære formål er på baggrund af undersøgelsen at opstille evidensbaserede kliniske guidelines for genoptræningen af patienter med hoftenære frakturer herunder intrakapsulære uforskudte frakturer samt ekstrakapsulære frakturer.

Tildelt: kr. 10.000

Rasmus Gottschalk Nielsen: Træningskarakteristika vs. overbelastningsskader

Relation mellem træningskarakteristika og overbelastningsskader hos løbere.

Formål: at undersøge om træningskarakteristika adskiller sig for løbere som erhverver sig overbelastningsskader i forhold til raske løbere.

Tildelt: kr. 10.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte og lyske)

Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter hos fysisk aktive.

Formål: At udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af smerte, funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger hos fysisk aktive med hofte- og /eller lyskesmerter. Derudover er det meningen at der skal udvikles en målemetode som kan vurdere styrke af hoftens muskler.

Tildelt: kr. 45.000

Anette Lehmann: Modic-forandringer

Sammenligning af effekten af stabilitetstræning med Redcord og afspænding til patienter med Modic-forandringer type 1.

Formål: Da diagnosen er meget ny ved man endnu ikke hvilken form for behandling der er mest effektiv til disse patienter. Projektet skal være med til at belyse dette.

Tildelt: kr. 10.000

Stine Stensgaard: Bækkenbundskontraktion

Evaluering af evnen til bækkenbundskontraktion hos gravide.

Formålet med projekterne er at vise at det er muligt at anvende halebenstesten til screening og feedback og derved fremme kvalitetssikringen af den mundtlige instruktion der gives ude i praksis.

Tildelt: kr. 45.000

Henning Langberg: Patella sene tendinopati

Behandling af patella sene tendinopati med injektioner af vækstfaktoren Insulin-like growth factor I (IGF-I) - effekt på vævsomsætning.

Dette projekt har til hensigt at undersøge effekten af injektion af IGF-I på opbygningen af kollagenprotein i patella senen hos patienter med kronisk patella tendinopati.

Tildelt: kr. 45.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet.

Formålet med dette studie er at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og neuroplasticitet, hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske nakkesmerter.

Tildelt: kr. 10.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

En undersøgelse af apopleksiramtes oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering.

Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan samfundet fremover kan optimere rehabiliteringsindsatsen og hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.
En analyse af de problemstillinger, der bl.a. opstår i forskningsprocessen vil også kunne bruges som afsæt til en vurdering af brugerorienteret evaluering i dokumentation og effektmåling af rehabiliteringsindsatsen til mennesker med dels apopleksi og andre kroniske sygdomme.

Tildelt: kr. 45.000

Julie Sandell Jacobsen: Bevægeanalyse af ekstern springhofte

Unik bevægeanalyse af patienter med ekstern springhofte.

Formålet er at undersøge om der er forskel i muskelstyrke over hofteleddet, samt sammenligne hyppigheden af fodfejlsstilling hos patienter med ekstern springhofte og en rask matchet kontrolgruppe.

Tildelt: kr. 10.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktionen.

Det er formålet med projektet at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter.

Tildelt: kr. 45.000

Elisabeth Bandak: Kroniske smerter

Subgruppering af kvinder med generaliserede kroniske smerter på baggrund af maksimal isokinetisk muskelstyrke og gangdistance.

Formål: At subgruppere kvinder med GKS på baggrund af maksimal voluntær isokinetisk muskelstyrke i quadriceps samt gangdistance med mulighed for yderligere karakterisering af grupperne på baggrund af demografiske data, smertevarighed samt FIQ og PAS.

Tildelt: kr. 10.000

Sara Rosager Mortensen: Knæsmerter

Beskrivelse af sammenhængen mellem selvrapporterende knæsmerter og det daglige aktivitetsniveau.

Formål:
At beskrive sammenhængen mellem knæOA patientens subjektive oplevelse af knæsmerter og de objektive mål for aktivitetsniveauet i OA patientens hverdag.

Tildelt: kr. 10.000

Anne-Lotte Rechter: Nakketræning

Kan neuromuskulære undersøgelser forudsige resultatet af nakketræning? Effekten af et 8 ugers træningsprogram til kvinder med nakkesmerter.

Formål: At identificere et sæt måleredskaber, som kan forudsige en patients udbytte af et nakketræningsprogram.

Tildelt: kr. 10.000

Eva Jespersen: Idrætsskader hos børn

Betydningen af fysisk aktivitet, overvægt, fedme og hypermobilitet for udviklingen af idræts- og fritidsskader hos børn og unge.

Formål:
Undersøge incidensen af de forskellige typer af idræts- og fritidsskader hos børn og unge, herunder in­cidensen i forhold til aktivitetsniveau (målt i timer i konkurrence/kamp og i træ­ningstimer).
Undersøge typer af sportsskader hos børn og unge og i hvilke idrætsgrene de forskellige ska­desty­per forekommer.
Undersøge om overvægt eller fedme giver øget incidens af skader, og om disse skader er mere alvor­lige end hos normalvægtige børn, herunder antallet af skader med behov for akut hjælp (ska­de­stuebehandling).
Beskrive behandling af skaderne (mulige behandlingsformer) inkl. effekten af behandlingen, samt un­der­søge om overvægtige børn responderer anderledes på behandlingen, herunder om de har længere rehabilitering end normalvægtige børn.
Sammenligne den objektive træningsmængde (accelerometer) med den subjektive trænings­mængde (SMS-track og spørgeskema), undersøge om der er forskel på aktivi­tetsniveau hos nor­malvægtige og overvægtige børn, og om dette har betydning for svær­hedsgraden af de opstå­ede skader.
Undersøge om hypermobilitet giver øget skadesincidens og om det påvirker skadernes svær­heds­grad.

Tildelt: kr. 10.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Kroniske nakkesmerter

Nakkesmerter, træning og kortikal plasticitet.

Formål: at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske nakkesmerter.

Tildelt: kr. 20.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af Knæsmerter på gangfunktionen.

Formålet med projektet er at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. I negativt fald kan kliniske fund af biomekaniske forandringer tilskrives rent strukturelle forhold og ikke en inddragelse af neuromuskulære mekanismer.

Tildelt: kr. 45.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte og lyske)

Udvikling af målemetoder til patienter med hofte- og/eller lyskesmerter.

Formål: at udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af smerte, funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger hos fysisk aktive med hofte- og/eller lyskesmerter. Derudover er det meningen at der skal udvikles en målemetode som kan vurdere styrke af hoftens muskler. Hensigten er at disse målemetoder på en nem og billig måde skal kunne anvendes i bpde klinisk og forskningsmæssig sammenhæng og dermed bidrage til prognose og behandling af hofte- og lyskesmerter i fremtiden.

Tildelt: kr. 45.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Validering af ultralyd doppler målinger hos patienter med reumatoid artrit.

Formålet med dette studie er at undersøge concurrent validity af dpoolerultralyd hos patienter med RA. Ydermere skal dopplerultralyds målingernes anvendelighed som målemetode ved longitudinale studier undersøges.

Tildelt: kr. 25.000

Søren Drivsholm: Massage ved depression

Effekten af massage på depression.

Formålet med undersøgelsen er at undersøge effekten af massage til patienter med moderat til svær depression.

Tildelt: kr. 20.000

Sara Rosager Mortensen: Eksperimentel knæsmerte

Effekt af eksperimentel smerte i knæleddet på muskelstyrken over knæet.

Formål: at undersøge effekten af eksperimentel smerte i knæleddet på maksimal isokinetisk muskelstyrkemåling over knæet. Dette for at generere mere viden om knæsmerters indvirkning på muskelfunktionen hos f.eks. knæartrosepatienter.

Tildelt: kr. 45.000

Barbara Christina Brocki: Rehabilitering efter lungecancer

Tværfaglig rehabilitering efter operation for lungekræft.

Formål: Studiet er et randomiseret kontrolleret stratificeret, enkeltblindet forsøg, som undersøger effekten af fysisk træning og dyspnøhåndtering på livskvalitet og fysisk formåen for radikalt opererede lungekræftpatienter.

Tildelt: kr. 25.000

Elisabeth Bandak: Fibromyalgi

Subgruppering af personer med fibromyalgi på baggrund af isokinesisk muskelstyrke og ganghastighed.

Formål: at subgruppere personer med FM på baggrund af isokinetisk muskelstyrke i quadriceps og haser samt ganghastighed med mulighed for yderligere gruppering på baggrund af demografi samt spørgeskemaer.

Tildelt: kr. 45.000

Tina Juul Sørensen: Knæartrose

Balance og koordinationstræning til knæartrosepatienter.

Formålet med dette studie er at undersøge:
Effekten af balance- og koordinationstræning på motorisk kontrol målt som quadriceps force steadiness og hvorhvidt denne effekt er korreleret til effekt i selvrapporteret sygdomssværhedsgrad og funktion.

Tildelt: kr. 25.000

Caroline Verbeek: Erhvervet hjerneskade hos børn

Intensiv styrke- og vægtaflastet gangtræning til børn med erhvervet hjerneskade.

Formål: At kortlægge effekten af intensiv styrke- og vægtaflastet løbebåndstræning for børn med gangbesvær som følge af en erhvervet hjerneskade.

Tildelt: kr. 12.500

Lene Nyboe Jacobsen: Metabolisk syndrom (skizofreni)

Metabolisk syndrom hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni.

Formålet med undersøgelsen hos patienter med ny-diagnosticeret skizofreni at:
Undersøge forekomsten af MetS og udviklingen af MetS i løbet af det 1. År efter inklusion.
Vurdere betydningen af fysisk aktivitetsniveau, kost, rygning, stres og søvn for udvikling af MetS.
Undersøge sammenhængen mellem kropslige forstyrrelser og fysisk inaktivitet.
Undersøge effekten af fysisk aktivitet på Brain Derived Neurotropic Factor (BDNF), MetS og kognitiv funktion.

Tildelt: kr. 12.500

Helle Andersen: Muskelfølsomhed og hårdhed

Ny teknik til undersøgelse af muskelfølsomhed og hårdhed – nødvendig for diagnostisering, behandling og viden om involveret patofysiologi.

Formål: At udvikle samt validere metoden. Betydningen af trykintensitet, variabilitet mellem sessioner, effekt af tid samt probestørrelse blev undersøgt. Muskelfølsomheden for tryk og hårdhed blev endvidere undersøgt i hele musklens længde samt under påvirkning af træningsømhed.

Tildelt: kr. 25.000

Stig Mølsted: Styrketræning hos dialysepatienter

Effekten af styrketræning og proteinindtag hos patienter i dialysebehandling.

Formålet med undersøgelsen er i et randomiseret design at undersøge effekten af styrketræning med og uden proteinindtag på muskelmorfologi, muskelstyrke, fysisk funktion og insulin resistens hos patienter i dialysebehandling.

Tildelt: kr. 45.000

Lone Ramer Mikkelsen: Total hoftealloplastik

Effekt af ”low-cost” muskeltræningsregime efter Total Hofte Alloplastik - et klinisk randomiseret prospektivt studie.

Formål: Undersøges i dette studie effekten på muskelstyrke og funktionsniveau af 12 ugers aggressiv, styrkepræget hjemmetræning til THA patienter umiddelbart postoperativt sammenlignet med traditionel postoperativ træning.

Tildelt: kr. 25.000

Lene Løchte: Fysisk aktivitet og astma

Fysisk aktivitet og Astma udvikling i ALSPAC.

Formål: I longitudinelle data at undersøge om fysisk inaktivitet er en risikofaktor for udvikling af astma. I kliniske data at undersøge, om astma er associeret med fysisk inaktivitet og dårlig kondition.

Tildelt: kr. 20.000

Nina Høgdal: Hoved-hals cancer

Fysioterapeutisk indsats til patienter med Hoved-Hals canser i strålebehandling.

Formålet med projektet er at undersøge om et tidligt fysioterapeutisk behandlingstilbud kan mindske de fysiske gener i forbindelse med strålebehandling for hoved-hals kræft. Samt at undersøge hvor mange patienter der får nedsat kæbebevægelighed og hvornår.

Tildelt: kr. 45.000

Michael Rathleff: Mellemfodens bevægelser

Mellemfodens bevægelser samt on-set af muskler i underbenet hos patienter med MTSS sammenlignet med en rask kontrolgruppe.

Formålet med studiet er at undersøge om aktiveringsmønstret i underbenets muskulatur er ændret hos en gruppe med medial tibial stress syndrom og en matchet kontrolgruppe. Samt undersøge om et træningsprogram med fokus på muskelstyrke og muskeludholdenhed til underbenets muskulatur kan lindre symptomer fra MTSS.

Tildelt: kr. 12.500

Henning Langberg: Senerelateret overbelastning

Betydningen af relative belastningsgrad for responset det adaptive respons i kollagent væv hos mennesker.

Formål: at resultaterne fra denne undersøgelse, vil danne basis for en bedre forebyggelse af senerelaterede overbelastningsproblemer.

Tildelt: kr. 45.000

Laila Ravnkilde Marlet: Evaluering af el-scooter-bevilling

Evaluering af bevilling af el-scootere og el-kørestole samt reliabilitetstestning af redskabet NOMO1.0.

Formål:
Undersøge test-retest reliabiliteten af NOMO 1.0 i en kontekst af tildeling af el-kørestole med anvendelse af en version, hvor mobiliteten mellem hjemmet og det sted, hvor aktiviteten finder sted, indgår.
Evaluere bevillingen af el-kørestole.
Omkostningseffektivitet af tildeling af el-kørestole.
Overensstemmelse mellem brugertilfredshed og mobilitets-relateret deltagelse.
Betydningen af forskellige tildelingsprocesser for effekter af tildeling af el-kørestole.

Tildelt: kr. 8.000

Christian Dall: Kredsløbstræning af hjertetransplanterede

Effekt af kredsløbstræning hos hjertetransplanterede på arbejdskapacitet og endothelfunktion samt kvantitative mål for depression og angst.

Denne videnskabelige undersøgelse har til formål at kortlægge i hvilken grad hård fysisk kredsløbstræning (>70% af VO2 max) hos hjertetransplanterede (>12 måneder) påvirker følgende parametre:
Flow medieret dilation af a-brachialis, VO2 max, puls (max- og hvilepuls), blodtryk, ejection fraction, lipidstatus, hæmatologisk blodprofil samt kvantitative mål for angst og depression.

Tildelt: kr. 25.000

Sara Rosager Mortensen: Eksperimentel smerte i knæleddet

Formål: at undersøge effekten af eksperminentel smerte i knæleddet på maksimal isokinetisk muskelstyrkemåling over knæet. Dette for at generere mere viden om knæsmerters indvirkning på muskelfunktionen hos f.eks. knæartrosepatienter.

Tildelt: kr. 22.000

Marius Henriksen: Effekten af knæsmerter på gangfunktion

Formål: at afdække om smerter fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter.

Tildelt: kr. 60.000

Lars Morsø: Lumbago ischias

Formål: at undersøge om der er sammenhæng mellem patienters selvrapporterede oplevelse af smerter og deres prognose. Desuden om der er sammenhæng mellem den selvrapporterede smerteoplevelse og fund på MR scanning, og endelig om der er sammenhæng mellem den selvrapporterede smerteoplevelse og selvvurderet helbred.

Tildelt: kr. 43.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

Formål: Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan samfundet fremover kan optimere rehabiliteringsindsatsen og hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.

Tildelt: kr. 22.000

Marijke Svendsen: Lændediskusprotese

Formål: Undersøgelsens resultater kan give viden om, hvordan samfundet fremover kan optimere rehabiliteringsindsatsen og hvordan der prioriteres i mødet mellem professionelle og apopleksiramte, når konkrete initiativer skal effektueres.

Tildelt: kr. 22.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hypermobilitet

Formål: at undersøge om børn og unge voksne med Generaliseret Hypermobilitet (GH) har en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskelbelastende bevægelsesmønster end børn og unge voksne uden GH.

Tildelt: kr. 22.000

Hanne Birke: Livsstil og muskuloskeletale gener

Formål: at undersøge om følgende livsstilsfaktorer, usunde kostvaner, rygning, et overforbrug af alkohol og nedsat eller manglende fysisk aktivitet er associeret til forøget risiko for muskuloskeletale gener, samt om en eventuel effekt af ens livsstil på muskuloskeletale gener, kan udvikle sig over tid. Vi vil desuden undersøge hvorvidt de ovennævnte risikofaktorer har forskellige dosisresponseffekt på muskuloskeletale gener. 

Tildelt: kr. 22.000

Sigrid Fangel Pedersen: Muskulær aktivitet i underekstremiteter (apopleksi)

Formål: at undersøge den muskulære aktivering i underekstremiteten hos tidlig subakutte apopleksipatienter. Den muskulære aktivitet måles under forflytninger fra et sæde til et andet og udføres under vejledning af en fysioterapeut. Det undersøges om der er forskelle i den muskulære aktivitet afhængig af forflytningen.

Formålet er yderligere at undersøge patienternes egenoplevelse ved to forskellige slags forflytninger.

Tildelt: kr. 11.500

Stine Stensgaard: Bækkenbundskontraktion

Formål: at teste, hvor mange af de gravide der kniber ”forkert” der kan lære at knibe korrekt på baggrund af en lille nem og billig intervention som ”halebenstesten”.

Tildelt: kr. 43.000

David Christiansen: Lænderygsmerter

Formål: at undersøge om klassifikationen af smerterespons ved indledende fysioterapeutisk undersøgelse er en prognostisk markør for helbredsopfattelse og sandsynligheden for at være blevet opereret ved 12 mdr´s opfølgning.

Tildelt: kr. 22.000

Martin Josefsen: Langvarig cervicogen hovedpine

Formål: at beskrive en manuel/muskuloskeletal undersøgelse, klassifikation og behandling af en hovedpinepatient med mulig CHP ud fra MT-fagområdet.

Tildelt: kr. 10.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Det overordnede mål for denne ph.d. afhandling er, via et professionsteoretisk og etisk filosofisk perspektiv, at beskrive, analysere og vurdere fysioterapeuters perception, holdning og handlinger i forhold til den etiske dimension i klinisk ræsonnering og praksis.

Tildelt: kr. 17.000

Theresa Bieler: Hofteatrose

Formål: Dette randomiserede kontrollerede projekt har til formål at undersøge effekten af 1) styrketræning, 2) udholdenhedstræning og 3) et individuelt tilrettelagt selvtræningsprogram på smerteniveau, funktionsevne, muskelmasse- og styrke, udholdenhed, helbredsrelateret livskvalitet samt sygdomsaktivitet, inflamation og brusk degradation.

Tildelt: kr. 22.000

Lise Kronborg: Brystcancer

Formål: at undersøge om prævalensen af skulder funktions og instabilitetsproblemer hos kvinder opereret for brystkræft i 2005 og om operationstype, efterbehandling samt fysioterapi har indflydelse herpå.

Tildelt: kr. 43.000

Caroline Verbeek: Erhvervet hjerneskade hos børn

Formål: At medvirke til at skabe varige motoriske funktionsforbedringer som forflytninger og gangfunktion, og hermed ændre børnenes kompetencer, samt optimere barnets muligheder for at deltage så selvstændigt og aktivt som muligt i det daglige liv.

Tildelt: kr. 10.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte og lyske)

Formål: at udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af smerte, funktionsnedsættelse og aktivitetsbegrænsninger hos fysisk aktive med hofte- og/eller lyskesmerter. Derudover er det meningen at der skal udvikles en målemetode som kan vurdere styrke af hoftens muskler.

Tildelt: kr. 43.000

Ole Andersen: Akupunktur (impingement)

Formål: at vurdere effekten af akupunktur som smertebehandling ved impingement i skulderen. Hvis det bliver givet som supplement til den traditionelle behandling, vil man så opnå en hurtigere smertelindring – og derved en bedre funktion end hvis man behandler traditionelt?

Tildelt: kr. 43.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Formålet med dette studie er at belyse effekten af motorisk træning på den kortikomotoriske excitabilitet og plasticitet hos henholdsvis raske personer og patienter med kroniske non-specifikke nakkesmerter.

Tildelt: kr. 22.000

Birgit Skoffer: Rehabilitering efter total knæalloplastik

Formål:
at sammenligne effekten af to forskellige rehabiliteringsprogrammer på funktionsevne hos patienter, der har fået foretaget total knæalloplastik.
at undersøge reliabilitet, validitet og responsiveness af spørgeskemaet Oxford Knee Score.
at validere et redskab til patientens selvevaluering af knæbevægelighed i forhold til måling med goniometer foretaget af fysioterapeut.

Tildelt: kr. 54.050

Morten Tange Kristensen: Måleredskaber og fysioterapi til patienter med hoftefraktur

Formål:
At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber og antal prøveture før test.
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet.
At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for.
At undersøge muligheden for at gennemføre og effekt af styrketræning i et randomiseret klinisk kontrolleret studie, opstartet i den helt tidlige postoperative fase blandt hoftefrakturpatienter, under indlæggelsen i den akutte ortopædkirurgiske afdeling.

Tildelt: kr. 43.000

Nina Høgdal: Hoved-Hals cancer

Formål: at undersøge om et tidligt fysioterapeutisk behandlingstilbud kan mindske de fysiske gener i forbindelse med strålebehandling for hoved-hals kræft. Samt at undersøge hvor mange patiener der får nedsat kæbebevægelighed.

Tildelt: kr. 60.000

Anne Mortensen: Osteoartrose i knæled

Formål: At undersøge passive fysiologiske bevægelsers effekt på smerte hos patienter med osteoartrose i knæled. Det undersøges også om hastigheden hvormed de passive fysiologiske bevægelser udføres har indflydelse på smerten.

Tildelt: kr. 20.000

Helle Østergaard: ICF-CY som dokumentation og monitoreringsredskab

Formål:
At udvikle en ICF-CY Core Set manual til anvendelse for børn med CP.
At udvikle et tværfagligt dokumentationsredskab til beskrivelse af barnets samlede funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og helbredstilstand. Herunder rettes ligeledes fokus på barnets ressourcer.
At udvikle dokumentationsredskabet til monitorering af rehabiliteringsindsats, dvs. til sammenlignelige målinger før og efter en intervention.
At vurdere anvendeligheden i praksis af det udarbejdede dokumentations og monitoreringsredskab.
At medinddrage forældre i afdækning af barnets funktionsevne, samt i deres barns rehabiliteringsplan.
At beskrive faggruppernes perspektiv ved anvendelse af ICF-CY Core Set.

Tildelt: kr. 20.000

Søren-Peder Aarvig: DVD-støttet hjemmetræning vs. holdtræning (korsbånd)

Studiets formål er at udvikle og afprøve Dvd’en som medie i forbindelse med rehabilitering af opererede korsbåndspatienter og studiet skal være med til at danne grundlag for beslutningstageres og lederes prioritering af, hvilken type træning, der skal tilbydes korsbåndspatienter de første tre måneder efter operationen. Dette skal ses ud fra to økonomiske perspektiver, det samfundsmæssige perspektiv og det sundhedssektorielle perspektiv og ud fra, hvad der er mest effektivt, idet kommunerne skal overtage genoptræningsforpligtelsen fra den 1. januar 2007.

Tildelt: kr. 8.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artritis

Formålet med dette studie er at undersøge concurrent validity af farve-dopplerultralyd hos patienter med RA. Ydermere skal farve-dopplerultralyds målingernes anvendelighed som målemetode ved longitudinale studier undersøges.

Tildelt: kr. 35.000

Stine Stensgaard: Bækkenbund og ostetriske parametre

Formål: At gennemføre hypotesegenererende statistik sammenligning af spørgsmål angående træning af bækkenbunden i graviditeten og parametre som længde af presseperiode samt prævalens/grad af bristninger under fødslen.

Tildelt: kr. 35.000

Sara Rosager Mortensen: Eksperimentel smerte i knæled

Formål: at undersøge effekten af eksperimentel smerte i knæleddet på maksimal isokinetisk muskelstyrkemåling over knæet. Dette for at generere mere viden om knæsmerters indvirkning på muskelfunktionen hos f.eks. knæartrose patienter.

Tildelt: kr. 54.000

Lene Løchte: Fysisk aktivitet og astmaudvikling

Formål:
Data fra Dansk Tvillingeregister analyseres for genetisk betydning af fysisk aktivitet for astmaudvikling og for influerende af miljøfaktorer.
Data undersøges for, om fysisk aktivitet prædikterer astmaudvikling.
Data undersøges for, om fysisk aktivitetsniveau og kondition (VO2max og kondital) er associeret med astmasygdom.

Tildelt: kr. 10.000

Tina Juul Sørensen: Balance og koordinationstræning til knæartrosepatienter

Formålet med dette studie er at undersøge A) effekten af balance- og koordinationstræning på motorisk kontrol målt som quadriceps force steadiness og B) hvorvidt denne effekt er korreleret til effekt i selvrapporteret sygdomssværhedsgrad og funktion.

Tildelt: kr. 54.000

Christian Thorborg: Målemetoder (hofte- og lyskesmerter)

Formål: At udvikle et patient administreret spørgeskema, der kan vurdere graden af funktionsnedsættelse hos fysisk aktive hofte- eller lyskesmerter. Derudover skal der udvikles en målemetode som kan vurdere styrken af hoftens muskler. Hensigten er at disse målemetoder på en nem og billig måde skal kunne anvendes i både klinisk og forskningsmæssig sammenhæng og dermed bidrage til behandlingen af hofte- og lyskesmerter i fremtiden.

Tildelt: kr. 35.000

Thomas Bandholm: Botulinum toksin type A og fysioterapi (gangfunktion)

Projektet består af tre delundersøgelser, hvis formål er:
at validere en ny metode til bestemmelse af volumen af humane lægmuskler baseret på en ultralydsscanning.
at bestemme i hvor høj grad børn med cerebral parese har: reduceret muskelstyrke, er spastiske og har nedsat motorisk kontrol af anklens muskler sammenlignet med aldersmatchede raske børn når dette bestemmes med objektive målemetoder.

Endvidere er det formålet at undersøge reproducerbarheden af de anvendte målemetoder.
At undersøge effekten af styrketræning i den fysioterapeutiske rehabilitering der gives til børn med cerebral parese efter fokal antispastisk behandling af lægmuskulaturen med BTX-A. Herunder om effekten af den fysioterapeutiske rehabilitering i de to grupper er afhængig af den gennemsnitlige intramuskulære koncentration af BTX-A i de injicerede muskler (gastrocnemius og soleus).

Tildelt: kr. 35.000

Nina Høgdal: Hoved-hals cancer

Formål:
At undersøge hvorvidt et tidligt og individuelt tilpasset fysioterapeutisk behandlingstilbud umiddelbart efter påbegyndelse og under strålebehandling kan reducere velbeskrevne fysiske sensymptomer efter strålebehandling for c.cavi oris og c.oropharyngis.
At undersøge hvorvidt et tidligt og individuelt tilpasset fysioterapeutisk behandlingstilbud umiddelbart efter påbegyndelse og under strålebehandling kan reducere velbeskrevne fysiske sensymptomer efter strålebehandling for c.cavi oris og c.oropharyngis.
At undersøge hvornår trismus indtræder (procentvis fald i kæbebevægelighed) samt undersøge hvor mange der får trismus.

Dette sat i forhold til Rigshospitalets nuværende behandlingstilbud samt undersøgelse af patienter med hoved-hals cancer.

Tildelt: kr. 54.000

Morten Tange Kristensen: Hoftefraktur

Formål: At udarbejde normative data og undersøge hvilke faktorer der har indflydelse på Timed ”Up & Go” testtider blandt patienter med hoftefraktur, herunder særskilt at se på betydningen af forskellige gangredskaber.
At undersøge prædiktionsegenskaber og intertester reliabilitet for the New Mobility Score, der anvendes til at vurdere funktionsniveau forud for hoftebruddet. At undersøge det relative bidrag fra postoperativt ødem, balance målt på kraftplatform og quadricepsstyrke for præstationen i funktionelle test ved udskrivning for om muligt at bestemme hvilken type træning den enkelte hoftefrakturpatient har mest brug for. Herunder angst for at falde efter udskrivning, vurderet ved Falls Efficacy Scale-I.

Tildelt: kr. 54.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Det er formålet med projektet at afdække om smerte fra strukturer i og omkring knæleddet medfører ændringer i gangfunktionen, tilsvarende de ændringer der observeres hos knæpatienter. I negativt fald kan kliniske fund af biomekaniske forandringer tilskrives rent strukturelle forhold og ikke en inddragelse af neuromuskulære mekanismer.

Tildelt: kr. 54.000

Nanna Hauberg: Neurodynamisk behandling anvendt på hemiplegi

Hensigten er at undersøge den umiddelbare effekt af neurodynamik behandling til hemiplegiramte Forsøget udarbejdes i samarbejde med Brønderslev Neurorehabiliteringcenter, og deltagerne er indlagte patienter. Forsøget er klinisk kontrolleret randomiseret forsøg.

Tildelt: kr. 19.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hybermobilitet

Formål at undersøge om børn og unge voksne med Generaliseret Hybermobilitet (GH) har en reduceret motorisk funktion og et mere led- og muskel-belastende bevægelsesmønster end børn og unge voksne uden GH.

Tildelt: kr. 20.000

Lise Kronborg: Brystcancer

Formål: at undersøge prævalensen af skulder funktions og instabilitetsproblemer hos kvinder opereret for brystkræft i 2005 og om operationstype, efterbehandling samt fysioterapi har indflydelse herpå.

Anvendelse: Projektet vil skabe ny viden som baggrund for opstilling af mere målrettede og tidssvarende fysioterapeutiske behandlingstiltag, hvor effekten af disse vil kunne kortlægges.

Tildelt: kr. 35.000

Karen Prip: Falangatortur

Falangatortur – funktionsnedsættelse, smertemekanismer og adfærdsmæssige konsekvenser.

Tildelt: kr. 23.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktion.

Tildelt: kr. 55.000

Bjarne Rittig-Rasmussen: Nakkesmerter

Nakkesmerter, motorik og kortikal plasticitet.

Tildelt: kr. 55.000

Morten Tange Kristensen: Måleredskaber og hoftefraktur

Tildelt: kr. 39.000

Jette Christensen: Standardisering af PEDI

Standardisering af den danske version af Pediatric Evaluation of Disability Inventory.

Tildelt: kr. 23.000

Rasmus Gottschalk Nielsen: Kvantificering af fodens bevægelser

Kvantificering af fodens bevægelser hos patienter med medial tibial stress syndrome, fasciitis plantaris og patello-femoral pain syndrome.

Tildelt: kr. 23.000

Kristian Thorborg: Målemetoder (hofte- og lyskesmerte)

Udvikling af målemetoder til vurdering af prognose, forebyggelse og behandling af kroniske hofte- og lyskesmerter hos fysisk aktive.

Tildelt: kr. 23.000

Mette Nørgaard: Juvenil idiopati hos børn og unge

Motionsvaner hos børn og unge med juvenil idiopatisk arthritis.

Tildelt: kr. 10.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hypermobilitet

Har børn og unge voksne med generel hypermobilitet et mere led- og muskelbelastende bevægemønster end andre?

Tildellt: kr. 55.000

Thomas Bandholm: Botulinum toksin type A og cerebral parese

Effekten af Botulinum toksin type A og fysioterapi på gang og muskelfunktion hos børn med cerebral parese.

Tildelt: kr. 39.000

Maijke Svendsen: Postoperativ træning ifm. lændediskusprotese

Effekt af postoperativ træning af patienter opereret med indsættelse af lændediskusprotese.

Tildelt: kr. 55.000

Michael Brandt: Træningsmetoder til ældre med vestibulær dysfunktion

Fysioterapeutiske træningsmetoder til ældre med vestibulær dysfunktion.

Tildelt: kr. 23.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

Tildelt: kr. 39.000

Thomas Linding Jakobsen: Måling af knæbevægelighed ved knæprotese

Måling af knæbevægelighed med goniometer og omfangsmål af knæet hos patienter med total knæprotese – intra- og intertester reliabilitet.

Tildelt: kr. 23.000

Christian Couppé: Short-term immobilization on tendon

The effect of short-term immobilization on tendon properties in old and young men.

Tildelt: kr. 55.000

Hanne Pallesen: Apopleksi

En undersøgelse af apopleksiramtes oplevelser af livet efter skaden med særlig fokus på funktionsevne, identitet og rehabilitering.

Tildelt: kr. 55.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Undersøgelse af virkningen af isometrisk styrketræning på den synoviale blodgennemstrømning i håndleddet hos patienter med reumatoid artrit.

Tildelt: kr. 39.000

Nina Høgdal: Hoved-halv cancer

Fysioterapeutisk Indsats til Patienter med Hoved-Hals Cancer i Strålebehandling.

Tildelt: kr. 60.000

Helle Andersen: Muskelfølsomhed og -hårdhed (nakke/skulder)

Muskelfølsomhed, muskelhårdhed samt blodgennemstrømning hos personer med nakke/skuldersmerter.

Tildelt: kr. 10.000

Jane Andreasen: Antipronerende træning ved fodsmerter

Effekten af antipronerende træning og indlægssåler i behandling af fodsmerter pga. hyperpronation – et randomiseret kontrolleret studie.

Tildelt: kr. 40.000

Thomas Bandholm: Botulinum toksin type A og cerebral parese

Effekten af Botulinum toksin type A og fysioterapi på gang og muskelfunktion hos børn med cerebral parese.

Tildelt: kr. 40.000

Morten Tange Kristensen: Quadriceps og hoftefraktur

Undersøgelse af det relative bidrag fra quadriceps styrke og postural kontrol i forhold til timed ”Up & Go” test resultat for hoftefraktur patienter ved udskrivning fra en ortopædkirurgisk afdeling.

Tildelt: kr. 40.000

Charlotte Ibsen: Varmtvandsbassin og collateral ligamentrekonstruktion i knæet

Effekt af fysioterapeutisk træning i varmtvandsbassin versus landbaseret træning til patienter, der gennemgår collateral ligament rekonstruktion i knæet.

Tildelt: kr. 20.000

Marius Henriksen: Knæsmerter og gangfunktion

Effekter af knæsmerter på gangfunktionen.

Tildelt: kr. 40.000

Stine Stensgaard: Bækkenbundskontraktion

Projekt udarbejdes selvstændigt, men er samtidig det femte i en projektrække.

Tildelt: kr. 30.000

Karen Ellegaard: Reumatoid artrit

Undersøgelse af virkningen af isometrisk styrketræning på den synoviale blodgennemstrømning i håndleddet hos patienter med reumatoid artrit.

Tildelt: kr. 40.000

Henning Langberg: Immobilisering og rehabilitering på omsætning af senevæv

Effekt af immobilisering og efterfølgende rehabilitering på omsætningen af senevæv hos mennesker.

Tildelt: kr. 60.000

Mette Krintel Petersen: Biomekanisk ganganalyse efter hoftealloplastik

Biomekanisk ganganalyse som metode til evaluering af gangfunktion efter primær total hoftealloplastik.

Tildelt: kr. 60.000

Maria Koning Svendsen: Postoperativ træning ifm. lændediskusprotese

Effekt af postoperativ træning af patienter opereret med indsættelse af lændediskusprotese.

At se, om der er forskel mellem 2 grupper af lændediskusprotese patienter, der modtager enten instruktion + aktiv fysioterapeut-ledet træning eller instruktion + egen-arrangeret træning ("do as you can") med hensyn til smerte og funktion.

Tildelt: kr. 15.000

Birgit Juul-Kristensen: Generel hypermobilitet

Kan generel hypermobilitet som barn øge risikoen for bevægeapparatsbesvær som voksen – en prospektiv klinisk epidemiologisk undersøgelse..

Tildelt: kr. 60.000

Thomas Maribo: Kronisk lænderygbesvær og balance

Postural balance hos patienter med kronisk lænderygbesvær.

Projektets hovedformål er dels at vurdere om mål for postural balance er klinisk relevant til beskrivelse af den enkelte rygpatients funktionsniveau dels at vurdere effekten af specifik balancetræning.

Tildelt: kr. 60.000

Jeanette Præstegaard: Etik i klinisk ræsonnering og praksis

Den etiske dimension i fysioterapeuters kliniske ræsonnering og praksis.

Tildelt: kr. 40.000

Peter Dirch Jørgensen: Lændemusklers størrelse og low back pain

Udarbejdelse af forskningsprotokol til undersøgelse af: Sammenhængen mellem lændemusklers størrelse og low back pain – og Sammenhængen mellem lændemusklers fedtindhold og low back pain.

Tildelt: kr. 10.000