Farce sætter akupunktur på thorax på pause

2 dage før overgangsperiode stopper, er lovpligtige kurser ikke klar. ”Det glade vanvid,” mener Danske Fysioterapeuter.

”Du skal tage et kursus for at fortsætte med at behandle. Men kurset findes ikke endnu.” Det er beskeden fra Styrelsen for Patientsikkerhed til fysioterapeuter, der behandler med akupunktur på thorax.

Det betyder, at du, medmindre du arbejder på et sygehus, ikke må anvende akupunktur på brystkassen fra d. 1. juli.

Miseren skyldes, at Sundheds- og Ældreministeriet ikke har formået at løse den opgave, det fik i forbindelse med en lovændring i 2019. Her vedtog Folketinget et lovpligtigt kursus for fysioterapeuter, som anvender akupunktur på brystkassen. Ministeriet og Styrelsen for Patientsikkerhed har haft to år til at få sagerne bragt i orden. Men de har ikke formået, at få bekendtgørelsen klar så kurserne kunne oprettes - og fysioterapeuter kunne gennemføre dem.

Forløbet får formand for Danske Fysioterapeuter, Tina Lambrecht op i det røde felt.

”Det er simpelthen en vanvittig måde at opføre sig på for en sundhedsmyndighed. Man har haft lang tid til det her – og alligevel ender behandlere og patienter nu i en helt urimelig situation,” siger hun.

Afviser forlængelse

I takt med at det har stået stadig mere klart, at det ikke ville blive muligt at få fysioterapeuter, der benytter sig af akupunktur på thorax igennem et kursus, har Danske Fysioterapeuter har gennem foråret 2021 intensiveret indsatsen overfor såvel styrelse som ministerium. Og mens det ikke har været muligt, at få svar fra ministeriet, har svaret fra styrelsens svar været, at der blev arbejdet på en ordning og et løfte om, at ingen terapeuter ville komme i klemme. Først nu har ministeriet reageret på vores henvendelser og tilbagemeldingen er nu, at ministeriet afviser at forlænge overgangsperioden.

Argumentet er, at udløbsdatoen for overgangsordningen er skrevet direkte ind i loven. Det vil derfor kræve en folketingsbeslutning at forlænge den. Og folketinget holder ferie frem til første tirsdag i oktober.

”Det er dybt urimeligt, at man ikke fra ministeriets side har sørget for at få styr på det her. Når de ikke kan nå at løse opgaven med at etablere det nødvendige kursusudbud til tiden, så må de jo sørge for en forlængelse,” siger Tina Lambrecht.

Hun peger på, at Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi igen og igen har rykket Styrelsen for Patientsikkerhed og Sundhedsministeriet for svar på, hvornår kurserne ville blive udbudt og på behovet for en forlængelse af overgangsordningen. Og corona er ingen undskyldning.

”Der var allerede dømt nøl, før corona overhovedet var blevet problem. Det er helt uforståeligt og under al kritik, at det her er gået så langsomt og at man end ikke har gidet svare på vores henvendelse,” siger Tina Lambrecht.

Først 1. august

Det bliver først muligt at tage det lovpligtige kursus fra den 1. august 2021. Og der bliver rift om pladserne. First8, som har vundet udbuddet på et lave kurserne, har pt. kun planlagt 6 kursusdage frem til november. Danske Fysioterapeuter arbejder hårdt i kulissen på at sikre en markant udvidelse af antallet af kurser.

”Opgaven nu er at få løst det her så hurtigt som overhovedet muligt. Jeg forventer, at styrelsen nu begynder at passe sit arbejde, så patienterne kan blive behandlet. Det har vi også gjort helt tydeligt i vores kommunikation med dem,” siger Tina Lambrecht.

Sag undervejs i mange år

På baggrund af skader på patienter i 2017 foreslog regeringen i 2018, at akupunktur skulle forbeholdes læger og lægers medhjælpere. Men lovforslaget mødte massiv modstand, blandt andet fra Danske Fysioterapeuter.

Sundheds- og Ældreministeriet fremsatte derfor i starten af 2019 et revideret lovforslag med krav om sikkerhedskursus til den behandler, der udfører behandling med nåleakupunktur på brystkassen. Kurset skal sikre, at behandleren har det nødvendige kendskab til at forebygge, erkende og håndtere eventuelle skader på lungerne efter nåleakupunktur. Der er altså tale om et kursus, som ene og alene fokuserer at forbygge skader på brystkassen og på behandlernes forudsætninger for at handle, når skaden er sket. Det er ikke en erstatning for kurser eller uddannelse i akupunktur.

Kravet om gennemførelse af sikkerhedskurset omfatter ikke læger, kiropraktorer og personer, der udfører akupunktur på brystkassen som led i offentlig sygehusbehandling. Ministeriet har nemlig vurderet, at kiropraktorer og læger har den fornødne kompetence til at forebygge, erkende og håndtere skader på lungerne. Sygehuspersonaler er undtaget fordi sygehusledelsen har ansvar og pligt til at sikre personalets kompetencer. Det er derfor sygehusledelsens ansvar at sikre, at de fysioterapeuter, der anvender akupunktur på sygehusene er tilstrækkeligt kompetente til at udføre patientsikker akupunktur på brystkassen.

Målrettet uddannelse og superviseret praksis 

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi har hele tiden slået på, at kun uddannelse og sikre indstiksmetoder kan sikre patienterne.

Vi meldte sammen ud, at det er positivt, at regeringen vil gøre det sikrere for patienterne at modtage akupunktur. Men trods de gode intentioner, så risikerer de nye regler om et et-dages kursus at gøre det modsatte. Det helt centrale er nemlig, at man skal være tilstrækkeligt uddannet og kompetent til at udføre patientsikker akupunkturbehandling på brystkassen.

Danske Fysioterapeuter og Dansk Selskab for Akupunktur opfordrede derfor i januar 2019 i et høringssvar Folketingets Sundhedsudvalg til, at alle personer, som behandler med akupunkturnåle, skal gennemgå en passende læringsproces, så de sikkerhedsmæssige og praktiske færdigheder på troværdig vis kan integreres og styrke. 

Så derfor har foreningen gennem hele forløbet anbefalet, at alle fysioterapeuter, der vil behandle med akupunktur på brystkassen uddanner sig jævnfør internationale retningslinjer for patientsikker behandling med akupunktur og retningslinjerne i Dansk Selskab for Akupunktur i Fysioterapi.

Del eller udskriv siden
12 kommentarer