Fondsuddeling: Fysioterapeuter støttet med i alt 1,5 mio. kr.

Danske Fysioterapeuters forskningsfond har uddelt midler til fysioterapeuter, der skal forske i bl.a. forbedring af behandlingen af patienter med kroniske muskuloskeletale smerter.
Foto: iStock.

Danske Fysioterapeuters fond for forskning, uddannelse og praksisudvikling har uddelt 1,5 millioner kroner til 14 fysioterapeuter.

To fysioterapeuter har modtaget et uddannelsesstipendium på henholdsvis 400.000 kroner og 450.000 kr til et ph.d. og et post. doc.-projekt.

Birk Mygind Grønfeldt modtog et stipendium til arbejdet med sit ph.d.-projekt: “Virker rehabilitering efter knæalloplastik?”. Der var indkommet 24 ansøgninger om støtte til ph.d.-projekter.

Jesper Bie Larsen modtog et stipendium til arbejdet med sit post doc projekt om forbedring af behandlingen af patienter med kroniske muskuloskeletale smerter. Der var indkommet syv ansøgninger om støtte til post. doc.-projekter.

Inden for hovedområdet forskning var der indkommet 34 ansøgninger. Fonden uddeler 500.000 kroner fordelt på seks projekter.

Eksempelvis modtager Peter Schmidt-Andersen 100.000 kroner til at undersøge virkninger af integreret neuromuskulær træning hos børn og unge med kræft, mens Camilla Rosendal Lindekilde modtager 40.000 kroner til projektet: ”Fysioterapi til retspsykiatriske patienter med misbrugs problematik”.

Til hovedområdet praksisudvikling var der indkommet otte ansøgninger. Der blev uddelt i alt 150.00 kroner fordelt på tre projekter.

Her uddeles bl.a. 79.673 kroner til Michael Skovdal Rathleffs praksisudviklingsprojekt, der vil undersøge hvilke 10 forskningsprioriteter, der er vigtigst vedrørende kroniske muskuloskeletale smerter i Danmark.

Indstillingerne fra fondsbestyrelsen om at støtte de 14 projekter blev godkendt på Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelses seneste møde i december 2020.

Se oversigt over alle de projekter, der opnåede bevilling

 

 

Del eller udskriv siden
0 kommentarer