Repræsentantskabsmøde i august

Det er afgørende at kunne mødes fysisk. Derfor bliver det ekstraordinære repræsentantskabsmøde først holdt i august.
Repræsentantskabsmøde i november 2018. Foto: Jens Wognsen

For at være så sikre som muligt på at kunne mødes fysisk, har en enig hovedbestyrelse valgt at skyde det ekstraordinære repræsentantskabsmøde til 27. og 28 august. Mødet vil blive holdt på Hotel Storebælt i Nyborg.

Det var det ordinære repræsentantskabsmøde den 6. januar, der gav hovedbestyrelsen bemyndigelse til at skyde mødet til det er muligt at mødes fysisk – dog senest august.

Store beslutninger

På det ekstraordinære repræsentantskabsmøde skal der blandt andet behandles forslag om, hvad Danske Fysioterapeuter skal arbejde for i forhold til praksissektoren og om foreningens struktur.

Det er beslutninger, der vil få betydning mange år frem – og derfor er det ekstra vigtigt at mødes fysisk, mener hovedbestyrelsen.

”Vi har tradition for at vægte dialogen meget højt i vores fælles forening. Det bliver særligt vigtigt, når vi står overfor vidtrækkende beslutninger. Det kræver grundig debat, hvor vi kan lytte og mærke hinanden,” siger formand Tina Lambrecht.

Vaccine og restriktioner

Samtidig har hovedbestyrelsen i sin beslutning for det første lagt vægt på, at myndighederne har meldt ud, at alle danskere, der ønsker det, først formodes at være vaccineret mod covid-19 den 27. juni. For det andet er det uklart i hvilken takt restriktionerne bliver ophævet.

Den nye mødedato betyder også, at fristen for at indstille forslag til det ekstraordinære repræsentantskab, nu bliver 10. maj.

Du kan finde alt om det kommende møde – herunder indkomne forslag her. [LINK til rep-side]

Mandat forlænget

Da repræsentantskabet har besluttet at forlænge den siddende hovedbestyrelses mandat frem til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde, så betyder det også, at den nuværende hovedbestyrelse bliver siddende frem til mødet i august.

Hovedbestyrelsen forpligtede sig samtidig til at sørge for, at det ekstraordinære møde kommer til at ligne et normalt repræsentantskabsmøde så meget som muligt – herunder især, at man vil kunne stille forslag.

”Så dagsordenen ikke bare bestemmes af hovedbestyrelsen, men af jer repræsentanter og det, I synes, skal diskuteres,” som formand Tina Lambrecht udtrykte det.

Læs mere om det ekstraordinære repræsentantskabsmøde

Del eller udskriv siden
6 kommentarer