Udmøntning af vintermilliarden hastes igennem

Coronavinterpakken, der udgør et engangsbeløb på en milliard kroner til sygehusvæsenet, skal udmøntes i de fem regioner. Og regionerne plan er, at det skal ske allerede inden jul. Danske Fysioterapeuter er bekymret for om pengene i al hastværket bruges fornuftigt, samt om de kommer alle de relevante faggrupper til gode.
”Fysioterapeuterne er - og har også været - en del af frontpersonalet under de kritiske perioder med corona. Det er helt afgørende, at alle relevante faggrupper anerkendes for deres indsats, ikke kun de få,” udtaler Brian Errebo-Jensen. Foto: iStock.

Den milliard, der med finansloven er afsat til sygehusvæsenet, skal fordeles af de fem regioner gennem en aftale med alle de relevante organisationer. Det blev fremhævet, at anvendelsen af midlerne kan tilgodese alle personalegrupper i sygehusvæsenet - altså også fysioterapeuter. Der er penge til sygehusene, men ingen til kommuner eller stat. Og det store spørgsmål er, hvordan pengene udmøntes.

I aftalen anføres det, at pengene skal anvendes til ”midlertidige indsatser i sygehusvæsenet, der kan bidrage til fremadrettet at styrke og understøtte aktiviteten, fastholde sundhedspersonale og få sygehusvæsenet gennem en ekstraordinært svær vintersæson.” Lige som det er aftalt, at eventuelle tillæg ikke må påvirke den gældende reguleringsordning.

Behov for langsigtet perspektiv

Danske Fysioterapeuter er gået til regionerne med en opfordring til, at de prioriterer de langsigtede fremadrettede løsninger og ikke kun fokuserer på tillæg til udvalgte personalegrupper i et trængt hospitalsvæsen.

”Danske Fysioterapeuter lægger vægt på at, der lokalt udvikles og investeres i løsninger, der kan gøre, at sygehusene også står stærkere, når vi kommer hen på den anden side af vintermilliarden,” siger Brian Errebo-Jensen.

Og her byder Danske Fysioterapeuter gerne ind på nye funktioner og med forslag til nye og smartere måder at gøre tingene på. ”Ude omkring på hospitalerne har vi dygtige og innovative ledere siddende, der er klar til at bidrage med nye løsninger på de langsigtede udfordringer,” fortsætter Brian Errebo-Jensen.

Hastværk om tillæg

Trods Danske Fysioterapeuter opfordring til at investere i og eksperimentere med fremadrettede løsninger, ser regionerne umiddelbart ud til at prioritere hastighed før de langsigtede løsninger. I disse dage pågår der intense drøftelser om, hvordan regionerne kan understøtte udvalgte personalegrupper og afdelinger gennem ekstraordinære engangstillæg.

Danske Fysioterapeuter presser på for at sikre, at regionerne følger aftalepartiernes budskab om, at vintermilliarden åbnes for at alle faggrupper kan tilgodeses med den nye aftale.

”Fysioterapeuterne er - og har også været - en del af frontpersonalet under de kritiske perioder med corona. Det er helt afgørende, at alle relevante faggrupper anerkendes for deres indsats, ikke kun de få,” udtaler Brian Errebo-Jensen.

Det gør Danske Fysioterapeuter

Danske Fysioterapeuter har siden offentliggørelse af finanslovsaftalen haft fuld fokus på processen. Vi har været i dialog med embedsværket og det politiske niveau. Alligevel er stadig uklart, hvordan de enkelte regioner griber udmøntningen an hos sig.

Derfor følger Danske Fysioterapeuters fem regionsformænd processen for den konkrete udmøntning i deres respektive regioner tæt. De holder kontakt til det politiske niveau, og fremfører her vores centrale budskaber vedrørende udmøntningen.

Derudover har Danske Fysioterapeuter indbudt vores regionale interessenter til et virtuelt dialogmøde tirsdag den 14. december, hvor der vil blive udvekslet erfaringer og delt forslag til løsninger af sygehusenes udfordringer. Ambitionen er at få samlet erfaringer og forslag i et fælles idekatalog, som kan bruges lokalt både i eventuelle konkrete forhandlinger med om vintermilliarden og på sigt.

Sidst men ikke mindst holdes de regionale tillidsrepræsentanter orienteret om processen og modtager vejledning ift. forhandlingerne om eventuelle tillæg, lige så snart vi ved mere om processen i de fem regioner.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer