Vi skal forholde os til vores professionsidentitet

Danske Fysioterapeuters Etiske Råd har professionsidentitet som fokusområde. Et emne som professionen har en etisk forpligtigelse til at løfte. Etisk Råd opfordrer til en åben og nuanceret diskussion af, hvad vi forstår ved vores professionsidentitet.
”Den fysioterapeutiske profession skal forholde sig til sin rolle og sit ansvar i sundhedsvæsenet,” mener Danske Fysioterapeuters Etiske Råd. Foto: iStock.

Fysioterapeuter har brug for at reflektere over professionens identitet, og det vil Danske Fysioterapeuters Etiske Råd gerne hjælpe fysioterapeuterne med. Alle medlemmer af Danske Fysioterapeuter inviteres til at deltage og bidrage med deres perspektiver på den fysioterapeutiske professionsidentitet.

Danske Fysioterapeuters Etiske Råd er aktuelt optaget af de store forandringer, der sker i sundhedsvæsenet omkring os, og fysioterapeuternes rolle heri. Manglen på hænder i dele af sundhedssektoren er med til at forandre den fysioterapeutiske hverdag mange steder. Ifølge rådet må vi som profession ikke sidde den aktuelle krise i sundhedsvæsenet overhørig, og derfor er det vigtigt, at vi forholder os til vores egen moralske forpligtigelse og ansvar i krisen.

For Etisk Råd er det vigtigt, at fysioterapeuter som profession reflekterer over og tager stilling til fysioterapeuters rolle og ansvar i sundhedsvæsenet. Formanden for Danske Fysioterapeuters Etiske Råd, Brian Errebo-Jensen uddyber denne holdning:

”Som profession har vi mennesker i centrum for vores virke, og det forpligtiger os moralsk på netop at have de menneskelige omkostninger for øje i et sundhedsvæsen, der mangler hænder. Som fysioterapeuter har vi et ansvar for at byde os til, hvor det er meningsfuldt, forsvarligt og givende for både borgere og kollegaer. Derfor må vi som fysioterapeuter huske at spørge os selv: Hvad kan vi gøre i den aktuelle situation, hvor kan vi hjælpe på en meningsfuld måde, hvor er vi kompetente til at hjælpe, og hvordan undgår vi, at mennesker kommer i klemme i et presset sundhedsvæsen.”

Vil skabe et rum for åben og anerkendende dialog

Danske Fysioterapeuters Etiske Råd efterlyser en åben og anerkendende dialog om den fysioterapeutiske professionsidentitet og dens aktuelle udvikling. Rådet ønsker sammen med medlemmerne at nuancere forståelserne af den fysioterapeutiske professionsidentitet, herunder det ansvar og den pligt, som fysioterapeuter har i relation til den aktuelle krise i sundhedsvæsenet.

Brian Errebo-Jensen forklarer:

”Jo mere bevidste vi bliver om vores egne muligheder og begrænsninger, jo stærkere står vi som profession i forhold til at byde os til og løfte vores ansvar som en del af sundhedsvæsenet. Det er vigtigt, at vi yder assistance i forhold til vores pressede kollegaer i sundhedsvæsnet på en meningsfuld og ansvarlig måde. Af samme grund håber vi, at mange medlemmer vil deltage i dialogen om professionsidentitet, så vi kan nuancere vores fællesforståelse af professionen anno 2022.”

I 2022 kan du møde Etisk Råd på Fagkongressen den 18. marts 2022. Derudover inviterer Etisk Råd til et webinar med Peter La Cour, som vil stille skarpt på professionens sundheds- og sygdomsforståelse, herunder den biopsykosociale model. Arrangementet er gratis for medlemmer og afholdes i foråret 2022.

Som medlem af Danske Fysioterapeuter er du altid velkommen til at skrive til Danske Fysioterapeuters Etiske Råd, hvis du har spørgsmål til rådet, eller hvis du har emner og dilemmaer, som du ønsker, at rådet tager op.

Du kan kontakte rådet ved at skrive til rådets sekretær, Sofie Tolstrup, på sto@fysio.dk.

Læs mere om Etisk Råd

Del eller udskriv siden
13 kommentarer