Lønundersøgelse: Status på overholdelse af basiskontrakter

Fem procent af de klinikansatte respondenter bryder med mindst et af basiskontraktens løn- og pensionskrav. Det fremgår af lønundersøgelsen for 2021, der onsdag aften blev behandlet af Danske Fysioterapeuters hovedbestyrelse.
Lønundersøgelsen er gennemført blandt medlemmerne af Danske Fysioterapeuter i oktober 2021. Foto: iStock.

Lønundersøgelsen gennemføres årligt for at kunne følge lønudviklingen, rådgive medlemmer og opdatere Lønberegneren, hvor medlemmer kan se, hvad andre fysioterapeuter med samme anciennitet og arbejdsområde tjener. Undersøgelsen af løn- og ansættelsesvilkår blandt ansatte fysioterapeuter er udarbejdet af Lønberegner APS for Danske Fysioterapeuter.

I spørgeskemaundersøgelsen angav 41 procent af de klinikansatte lønninger eller pensionsindbetalinger, der er mindre end det aftalte niveau i basiskontrakterne. Disse ansatte er efterfølgende kontaktet direkte for at verificere oplysningerne og tage hånd om de konkrete medlemmer. Det er samme fremgangsmåde som i de foregående år. Fem procent af de klinikansatte respondenter bekræfter herefter manglende opfyldelse af løn- og pensionskrav.

Desuden er efterlevelse af otte øvrige rettigheder fra basiskontrakterne opgjort. Det fremgår blandt andet, at otte ud af ti ikke modtager tillæg ved ændringer i planlagt arbejdstid, og at to ud af tre ikke får tillæg ved merarbejde. For fem af de otte krav er efterlevelsen ringere end sidste år, mens der er sket fremskridt hvad angår de øvrige tre krav.

Lønundersøgelsen, der er gennemført blandt medlemmerne i oktober 2021, viser, at lønspredningen blandt de privatansatte er blevet mindre, og at pensionsprocenten blandt privatansatte på individuel kontrakt er steget.

Evaluering af arbejdsmarkedsmodel

Danske Fysioterapeuters arbejdsmarkedsmodel med en sektion for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte og en sektion for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar skal efter planen evalueres i foråret 2022.

De seneste lønundersøgelser indgår efter planen som et centralt element i evalueringen. Evalueringen forventes at danne grundlag for en drøftelse af arbejdsmarkedsmodellen på Danske Fysioterapeuters repræsentantskabsmøde i efteråret.

Tjek din løn i Danske Fysioterapeuters lønberegner

Se lønundersøgelsen

Danske Fysioterapeuters lønundersøgelse 2021 – efterlevelse basiskontrakter

Notat om lønundersøgelsen 2021

Notat om ansættelsesvilkår for privatansatte