TR-årskonference 2022

Ca. 170 tillidsrepræsentanter har været samlet i Odense til den årlige TR-konference. De fik nye redskaber og viden, og mulighed for tæt dialog med Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard.
Danske Fysioterapeuters formand, Jeanette Præstegaard holdt oplæg omkring tillidsrepræsentanternes rolle ind i de fem pejlemærker. Foto: Privat.

Tillidsrepræsentanter er foreningens forlængede arm ude på arbejdspladsen, og er vigtige både for foreningen og for faget.

De sidste to dage har ca. 170 tillidsrepræsentanter været samlet til den årlige TR-konference.

Formanden tænker tillidsrepræsentanterne ind

Jeanette Præstegaard var indbudt til en dialog med tillidsrepræsentanterne om Danske Fysioterapeuters strategiske arbejde. Hun tog udgangspunkt i sine og hovedbestyrelsens fem pejlemærker, som blev præsenteret på repræsentantskabsmødet, hvor de blev godkendt.

De fælles pejlemærker for det kommende fokuserede arbejde er:

  • Fastholdelse og rekruttering af medlemmer
  • Løn og arbejdsvilkår for fysioterapeuterne
  • Højne fysioterapeuternes faglighed
  • Forebyggelse
  • Rehabilitering

Jeanette Præstegaard fremhævede tillidsrepræsentanternes centrale rolle i udfoldelsen af disse pejlemærker, og satte særligt lys på hvordan hver enkelt tillidsrepræsentant kan gøre en synlig forskel. En forskel der styrker foreningens arbejde, men som i særlig grad har betydning direkte for fysioterapeuterne på arbejdspladserne.

”Det er en gave at få lov til at komme i tæt dialog med så mange engagerede og stærke tillidsrepræsentanter, og ligesom jeg håber at have plantet frø og tanker hos tillidsrepræsentanterne, så har de i den grad givet mig en masse input til arbejdet med pejlemærkerne,” siger Jeanette Præstegaard.

Læs nyhed fra repræsentantskabsmødet om de fem pejlemærker

Du skal hjælpe dig selv for at kunne hjælpe andre

Det er et vigtigt formål med TR-årskonferencerne, at de bidrager til at (videre)udvikle tillidsrepræsentanterne, og klæder dem endnu bedre på til at løse deres hverv.

Årets faglige fokus fyldte konferencens første dag.

Her gav psykolog Rikke Høgsted et inspirerende oplæg med modeller, råd og vigtige pointer fra sin bog: ”Grundbog i belastningspsykologi.”

Hun tog tillidsrepræsentanterne med på en rejse gennem menneskers forskellige reaktionsmønstre og hvordan, man navigerer i dem.

Som Rikke Høgsted siger: ”Vi er her for at hjælpe hinanden og dem der er bedst til at hjælpe sig selv, er også gode til at hjælpe andre.”

Fokus var naturligt på TR-rollen, både i sammenspillet med kollegaerne, med ledere og for TR selv.

TR-rådet satte de gode rammer

TR-rådet var som sædvanligt værter ved årets TR-årskonference, og stod for at facilitere konferencen.

I programmet var der også sat tid af til solide input fra TR-rådets store arbejde, f.eks. hvordan der arbejdes med netværk og en status på det fortsatte arbejde med en kompetenceprofil for tillidsrepræsentanternes udvikling gennem TR-uddannelsen, regionale netværk og andre udviklingskanaler.