Aftale om nye praksisoverenskomster er på plads

Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) har indgået aftale om fornyelse af overenskomsterne på praksisområdet.
Forhandlingsparterne set fra venstre Søren Qvist, medlem af Danske Fysioterapeuters Udvalg for Praksis, klinikejer, Frederikssund Fysioterapi, Michael Fenger næstformand i KL’s Sundheds- og Ældreudvalg, Jeanette Præstegaard, formand for Danske Fysioterapeuter og Bo Libergren, næstformand for RLTN. Foto: Danske Regioner.

Danske Fysioterapeuter og RLTN er nået til enighed om en aftale om fornyelse af overenskomsterne om almen fysioterapi (speciale 51), vederlagsfri fysioterapi (speciale 62) og ridefysioterapi (speciale 57 og 65).

Aftalen er mandag blevet politisk godkendt i hovedbestyrelsen og bliver nu sendt til afstemning blandt de praktiserende fysioterapeuter. Hvis der bliver stemt ja til aftalen, træder den i kraft den 1. januar 2024.

”Jeg er meget tilfreds med, at det er lykkedes at lande en aftale med RLTN efter forhandlinger gennem en lang periode. Vi har brug for nye redskaber til at løse de udfordringer, området står med, og jeg forventer, at vi med den nye aftale i hånden får løst nogle af problemerne”, siger Jeanette Præstegaard, der som formand for Danske Fysioterapeuter har ledet forhandlingerne på medlemmernes vegne.

Ny styringsmodel

Et af de store problemer på praksisområdet er udfordringerne med at styre udgiftsudviklingen inden for de samlede midler, som af det offentlige afsættes til vederlagsfri fysioterapi i praksissektoren.

Hvis udgifterne går ud over rammen, kan fysioterapeuterne risikere at få nedsat deres honorarer, hvilket betyder, at de som gruppe skal tilbagebetale honorarer for en betydelig del af den udførte behandling, ligesom det giver uhensigtsmæssige forløb for patienterne. Der er med den nuværende styringsmodel kun udsigt til at udviklingen fortsætter, da der bliver henvist langt flere patienter til vederlagsfri fysioterapi, end der er penge til. Derfor har det været afgørende at finde en ny model for kapacitet og styring, og det er der opnået enighed om i aftalen.

Dermed forbedres styringen, så de enkelte klinikker kender deres samlede kapacitet for specialet og kan planlægge efter den. Det betyder også, at de patienter, der tages i behandling med tilskud, kan behandles hele året.
Kapacitet vil således fremover blive defineret som et beløb pr. speciale pr. klinik, som klinikken kan disponere frit inden for.

”Det har været afgørende for os at finde en ny styringsmodel, så vi minimerer risikoen for, at en overskridelse får konsekvenser for samtlige fysioterapeuters honorar. Samtidig giver modellen et større incitament til at styre udgifterne hen over året. Jeg er meget glad for, at vi er nået i mål på dette område,” siger Jeanette Præstegaard.

Aftalen indeholder også en realvækst i rammen for vederlagsfri fysioterapi på 0,75 procent om året samt nye ydelser og forløbsbeskrivelser, der kan understøtte en forsat udvikling mod fagligt effektive patientforløb.

”Det er positivt, at der bliver plads til at tilbyde vederlagsfri fysioterapi til flere patienter i praksissektoren. Men vi må samtidig desværre sige, at vi ikke forventer, at der med aftalen bliver plads til at modtage alle nye patienter uden ventetid,” siger Jeanette Præstegaard.

Stop for yderligere koncentration af ejerskab

Aftalen betyder, at aftalt realvækst i den overordnede økonomiske ramme på speciale 62 afsættes til decentral udmøntning af nynedsættelser, der – som hidtil – kan søges af fysioterapeuter, som ikke har status som ejer under overenskomsten i forvejen.

Desuden er der afsat tilsvarende midler til nynedsættelser på speciale 51, så en nynedsættelse vil være en kombination af kapacitet på hvert af de to specialer. Det er parternes forventning, at der i løbet af perioden vil blive opslået ca. 86 nynedsættelser til nye ejere.

Da aftalt realvækst i den overordnede ramme medfører kapacitet til nye ejere, vil der ikke ske yderligere koncentration af ejerskabet vedr. omsætningen under overenskomsten. Samtidig er der indført en grænse for, hvor mange klinikker en enkelt fysioterapeut kan eje.

”Repræsentantskabet har tydeligt tilkendegivet, at der skal sættes en stopper for yderligere koncentration af ejerskabet i sektoren. Jeg er derfor meget tilfreds med, at det har været muligt at lande en aftale, som lever op til Danske Fysioterapeuters praksisprincipper”, siger Jeanette Præstegaard.

Nye ydelser og forløb

Den endelige aftale indeholder en modernisering af ydelsesbeskrivelsen samt indførelse af en række nye ydelser, som giver fysioterapeuterne flere muligheder i behandlingen. Desuden indføres en række nye ydelsesforløb, såkaldte strukturerede forløb, på både speciale 51 og speciale 62.

Samtidig er parterne blevet enige om en ny kvalitetsmodel for fysioterapipraksis med inspiration fra flere andre praksisområder. Det betyder, at der opstartes dataindsamling i fysioterapipraksis, som fremadrettet skal danne baggrund for det videre kvalitetsarbejde, hvor Enhed for Kvalitet og Modernisering skal nedsætte ca. 40 kvalitetsnetværk, hvor fysioterapeuterne mødes om datadrevne faglige drøftelser, som kan være med til at fastholde fokus på løbende kvalitetssikring og -udvikling i sektoren.

Til afstemning

Med en underskrevet aftale indleder parterne nu hver især deres godkendelsesproces. I Danske Fysioterapeuter er aftalen godkendt af foreningens hovedbestyrelse og bliver nu sendt til afstemning blandt foreningens medlemmer, der arbejder under overenskomsterne. Det vil sige ejere, lejere, ansatte, mobile, vikarer og ridefysioterapeuter.

Danske Fysioterapeuter vil i forbindelse med, at aftalen sendes til afstemning, afholde en række webinarer med præsentation af aftalen, som alle stemmeberettigede kan tilmelde sig.

Hvis begge parter godkender aftalen, vil de nye overenskomster træde i kraft den 1. januar 2024.

Har du ikke modtaget mail med link til at stemme?

Den 5. september udsendes mail med link til afstemning til alle stemmeberettigede. Alle medlemmer beskæftiget under praksisoverenskomsten er stemmeberettigede. Hvis du ikke har modtaget en mail med link til afstemningen, beder vi dig kontakte os på valg@fysio.dk.

Hent aftalen mellem RLTN og Danske Fysiopterapeuter

Hent notat om gennemgang af aftalen – speciale 51 og 62

Hent notat om gennemgang af aftalen – ridefysioterapi