Snart er det slut med at bruge hjælpepersonale til vederlagsfri fysioterapi

Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening har netop indgået en aftale om at fjerne muligheden for at bruge hjælpepersonale under speciale 62. Aftalen træder i kraft den 1. september 2023. Det sker, fordi tallene for årets første måneder viser klare tegn på, at udgifterne ligger for højt i forhold til den samlede ramme for vederlagsfri fysioterapi i 2023.
Udgifterne til vederlagsfri fysioterapi fra januar-maj 2023 ligger 8,0 procent over den samlede ramme for 2023. Foto: iStock.

Fra den 1. september 2023 må praktiserende fysioterapeuter ikke længere bruge hjælpepersonale til vederlagsfri fysioterapi. Det er resultatet af en ny aftale mellem Danske Fysioterapeuter og Kommunernes Landsforening (KL). Aftalen er indgået som et led i arbejdet med at begrænse udviklingen i udgifterne til vederlagsfri fysioterapi.

Tallene fra januar til maj 2023 viser nemlig, at udgifterne ligger 8,0 procent over den samlede ramme i 2023.

Danske Fysioterapeuter arbejder for, at de praktiserende fysioterapeuter overholder rammen for 2023. Aftalen om ikke længere at kunne bruge hjælpepersonale til ydelser under speciale 62 er derfor et element i den indsats.

Det skyldes, at klinikkers brug af hjælpepersonale gør det muligt at udvide den enkelte kliniks aktiviteter og kapacitet, hvis der ikke er et omsætningsloft.

Læs den nye aftale mellem Danske Fysioterapeuter og KL (pdf)

Ny aftale har ingen betydning for speciale 51

For at dæmpe de høje udgifter har Danske Fysioterapeuter og Regionernes Lønnings- og Takstnævn (RLTN) tidligere indgået en aftale om at begrænse brugen af hjælpepersonale under overenskomsterne til holdtræning og opfølgende træningsterapi på både speciale 51 og speciale 62.

Men med de nuværende høje tal på speciale 62 er det altså nødvendigt helt at fjerne muligheden for at bruge hjælpepersonale på vederlagsfri fysioterapi.

Aftalen har ikke betydning for muligheden for brug af hjælpepersonale på speciale 51 eller ydelser, som udføres uden for praksisoverenskomsterne.

Udsender løbende information

Danske Fysioterapeuter sender løbende information ud til de praktiserende fysioterapeuter om udviklingen i udgifterne i forhold til den samlede ramme.

Først og fremmest skal den enkelte klinik være opmærksom på ikke at stige i udgift til vederlagsfri fysioterapi i 2023 i forhold til 2022. Det indebærer blandt andet, at man skal være opmærksom på at oprette ventetid og ikke at tage for mange nye patienter i behandling.

Foreningen planlægger at afholde faglige webinarer efter sommerferien om nogle af de største patientgrupper i arbejdet med at effektivisere patientforløbene.