Støtte til forskning i praksissektoren

Fysioterapipraksisfonden har i 2022 uddelt midler for over 3 mio. kr. til forskning i fysioterapi, som har relevans for og involverer fysioterapipraksis.
Et af de studier, som Praksisfonden har støttet i 2022, er udviklingen af en læringsplatform til fysioterapeuter om alvorlig patologi. Foto: iStock.

Fond for forskning, kvalitet og uddannelse, også kaldet Fysioterapipraksisfonden, har i 2022 uddelt midler til fysioterapeuter, som forsker i områder, der har fokus på at inddrage fysioterapipraksis.

E-læring om alvorlig patologi

Et af de studier, som Praksisfonden har støttet i 2022, er udviklingen af en læringsplatform til fysioterapeuter om alvorlig patologi. Cecilie Rud Budtz er projektleder og skriver om projektet:

"Vi har påbegyndt udviklingen af læringsplatformen, der bliver en frit tilgængelig ressource, der blandt andet kommer til at indeholde information om alvorlig patologi og mulighed for at øve sig i at identificere symptomer på alvorlig patologi ved case-baseret e-læring. Platformen udvikles i samarbejde med Dansk Selskab for Fysioterapi og en ekspertgruppe med repræsentanter fra professionsbacheloruddannelsen på UCN og VIA, kandidaten i muskuloskeletal fysioterapi AAU, samt undervisere fra Dansk Selskab for MDT og Dansk Selskab for Muskuloskeletal Fysioterapi. I løbet af udviklingsfasen testes platformen løbende hos praksisfysioterapeuter og studerende på UCN og VIA Holstebro. Platformen forventes klar til brug i 2024."

Projektet er en del af det vedtagne repræsentantskabsforslag fra Danske Fysioterapeuters Repræsentantskab 2022.

Se liste over alle projekter der fik tildelt støtte

Om Fysioterapipraksisfonden

Fysioterapipraksisfonden er nedsat af overenskomstens parter dvs. Regionernes Lønnings- og Takstnævn samt Danske Fysioterapeuter. For at et projekt kan modtage støtte fra Fysioterapipraksisfonden, skal projektet være relevant for fysioterapi i praksissektoren eller den faglige udvikling af denne.

Læs mere om fonden