Basiskontrakterne er forhandlet på plads

Alle fysioterapeuter i praksissektoren stiger i løn i perioden 2024-2026. Lønnen for fastlønnede ansatte fysioterapeuter i praksissektoren vil stige med samlet 9,5% i perioden 2024-2026. For provisionsansatte indføres et reguleringstillæg, som skal sikre en ensartet lønudvikling for fastlønnede og provisionslønnede. Det er nogle af hovedpunkterne i de nye aftaler om basiskontrakter.
Fra venstre: Flemming Enoch, Kristoffer Davey Dalsgaard, Marianne Schultz, Christina Møller Vestergaard, Thomas Höfelsauer og Tine Hasselbrinck Madsen. Foto: Privat.

Efter lange forhandlinger lykkedes det onsdag de to sektioner for arbejdstagere og arbejdsgivere at blive enige om nye basiskontrakter for praksissektoren. De to kontrakter fastsætter, hvad man mindst skal tilbydes som ansat.

For de fastlønnede fysioterapeuter betyder aftalen, at den sædvanlige praksisoverenskomstregulering fastfryses, og at fastlønnede fysioterapeuter i stedet sikres 4% i lønstigning i2024, fordelt på 2,5% i måneden efter forliget stemmes igennem og 1,5% den 1. oktober 2024. Herefter sker der en lønstigning på 3 % den 1. oktober 2025 og 2,5% i lønstigning den 1. oktober 2026. 

For de provisionslønnede er der aftalt et ikke pensionsgivende tillæg i 2024, 2025 og 2026, hvis praksisoverenskomstreguleringen er lavere end de 9,5%, som er aftalt for de fastlønnede i perioden. Samtidig er det aftalt, at hvis praksisoverenskomstreguleringen er 9,5% eller højere i perioden 2024-2026, reguleres lønnen ikke i negativ retning.  

Reguleringstillægget beregnes for provisionslønnede på baggrund af en årlig omsætning på 900.000 kr. (i en 37 timers stilling), hvor provisionen med en provisionsprocent på 43% udgør 387.000 kroner. De 900.000 kr. reguleres med 1% i henholdsvis 2025 og 2026.

Forbedring af pension under barsel, feriefridage og dagssatsen for provisionslønnede

For både fastlønnede og provisionslønnede stiger pensionen under den lønnede del af barselsorloven til 10% fra de tidligere 4% for provisionslønnede og 5% for fastlønnede. 

Herudover sikres feriefridagene således, at ikke-afholdte feriefridage fremover overføres til næste år, og i tilfælde af opsigelse udbetales værdien af ikke-afholdte feriefridage. Dette gælder for både fastlønnede og provisionslønnede.

Provisionslønnedes dagsløn under feriefridage og barns sygedage reguleres med 4% i 2024, 3% i 2025 og 2,5% i 2026, hvilket betyder, at dagssatsen i perioden stiger med 127 kroner.

Herudover er der aftalt en knækgrænsemodel, som dels sikrer den provisionsansatte et disponeringsbeløb inden for sygesikringen og dels sikrer mod overforbrug inden for sygesikringen. 

Løfter mange fysioterapeuter

Det er første gang, at de to sektioner har genforhandlet basiskontrakterne, og formanden for sektionen for arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte, Morten Graversen, tøver da heller ikke med at udtrykke sin tilfredshed over aftalen: 

”Jeg er meget tilfreds med, at vi har fået aftalen på plads, også henset til rammerne i den nuværende praksisoverenskomst. Det har været lange og hårde forhandlinger, men nødvendige, og det er lykkedes at nå til enighed om aftaler, der giver et fundament for at drive fysioterapeutisk virksomhed og samtidig fortsat sikrer ordnede forhold i praksissektoren. Det er første gang, at der er aftalt lønstigninger, selvom der ikke er vished for honorarstigninger i praksisoverenskomsten. Vi håber, at de kommende praksisoverenskomstforhandlinger i højere grad vil matche lønudviklingen.” 

Hos sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar, er formand Tine Hasselbrinck Madsen også meget tilfreds: 

”Vi har arbejdet videre på det nuværende grundlag, og vi sikrer med denne aftale et markant lønløft og bedre vilkår til alle fysioterapeuter i praksissektoren,” siger Tine Hasselbrinck Madsen.

Stolt af resultatet

Selvom Tine Hasselbrinck Madsen er glad for aftalen, så lægger hun ikke skjul på, at der har været tale om benhårde forhandlinger:

”Det er jo første gang, de her aftaler genforhandles, så der har skullet tages mange diskussioner. Der har været en god dialog, men vi har naturligvis også været meget uenige undervejs. Når det er sagt, så har vi nu et resultat, som jeg er stolt af,” siger hun og fortsætter:

”Jeg er overbevist om, at vi har nået det bedst mulige resultat. Men i sidste ende er det jo op til medlemmerne, om resultatet er godt nok. ”

Aftalerne skal nu til afstemning blandt medlemmerne af de to sektioner.

Afstemningen vil foregå i juni måned. Hvis begge sektioners medlemmer godkender aftalerne, så vil de træde i kraft i den første måned efter afstemningen i de to sektioner.

Op til afstemningen vil de to sektioner informere mere om detaljerne i aftalerne, og der lægges en længere gennemgang af aftalerne her, så snart de er skrevet igennem.

Tidsplan

  • Uge 24: Afstemning begynder
  • Uge 26: Afstemning slutter og afstemningsresultatet offentliggøres

Ikrafttrædelse

Hvis de nye kontrakter stemmes hjem af medlemmerne af de to sektioner, vil de træde i kraft i den første måned efter afstemningen.

Kontrakterne vil være gældende for alle nuværende ansatte og alle fremtidige ansættelser fra den første måned efter afstemningen og frem.