Digital indberetning af udgifter (Acubiz)

Du kan få refunderet dine udgifter til kørsel eller transport via app’en Acubiz One eller ved at udfylde blanketten på siden.

Du kan få refunderet dine udgifter til kørsel eller transportudgifter via app’en Acubiz One eller ved at udfylde blanketten nedenfor og sende den sammen med indscannede bilag, f.eks. togbilletter, til fysio@fysio.dk


Brug Acubiz

Råd og udvalg:

Vejledning Acubiz - Sådan kommer du i gang

Vejledning Acubiz - Indsend befordring, udlæg og tabt arbejdsfortjeneste

Læs mere om reglerne her.

 

Kursusdeltagelse for tillidsvalgte:

Vejledning Acubiz - Sådan kommer du i gang

Vejledning Acubiz - Indsend befordring og udlæg

Bemærk, at hvis du skal have refunderet udgifter i forbindelse med et kursus, så kan du - tidligst når kurset afholdes - logge på app’en.
Du skal have registreret dine udgifter i app'en senest en måned efter kursets afholdelse.

Læs mere om reglerne her.

 

Brug blanket

Blanket til afregning af udgifter