Honorarer for politisk valgte

For funktioner, som må forventes at indebære et særligt ansvar og en betydelig volumen af opgaver ydes der et fast honorar. Det gælder fx for formand, regionsformænd, medlemmer af hovedbestyrelsen og sektionsformænd. Se honorarer.

De faste honorar besluttes af Danske Fysioterapeuters repræsentantskab. Hvis en regionsbestyrelse konstituerer sig med en honoreret næstformand, skal dette honorar dog ikke besluttes i repræsentantskabet.

Der ydes aktuelt faste honorarer for følgende funktioner:

Danske Fysioterapeuter

 

Honorar pr. januar 2024

Formand

1.084.053 kr. årligt + pension [1]

 

Næstformand

109.108 kr. årligt [2] - svarende til 2x hovedbestyrelseshonorar

Regionsformand

589.053 kr. årligt + pension [1]

Medlem af hovedbestyrelsen

54.554 årligt

 

Observatør i hovedbestyrelsen

27.277 kr. årligt - svarende til ½ hovedbestyrelseshonorar

 

Formand for sektionsbestyrelserne

54.554 kr. årligt

 

SU-medlemmer

12.822 kr. årligt til koordinerende og 6.346 kr. årligt til øvrige

 

Kontaktperson, ridefysioterapi

3.000 kr. årligt

 

Dansk Selskab for Fysioterapi

 

 

Formand

294.527 kr. årligt + pension [1] - svarende til ½ regionsformandshonorar

 

Bestyrelsesmedlemmer

27.277 kr. årligt - svarende til ½ hovedbestyrelseshonorar

 

[1] Honorar og pension reguleres i henhold til de generelle reguleringer for fysioterapeuter ansat i regionerne.

[2] Hvis næstformanden også er regionsformand, honoreres næstformanden med 52.895 kr. udover regionsformandshonoraret.