Valgoplæg fra Lau Rosborg

Lau Rosborg genopstiller som kandidat til hovedbestyrelsen.
Lau Rosborg er klinikejer, medlem af regionsbestyrelsen i Region Syddanmark og hovedbestyrelsen og kontaktperson for alle klinikker i Odense. Frivillig mentor for nydanskere i Odense. Genopstiller til hovedbestyrelsen.

Om mig

Jeg hedder Lau Rosborg og har arbejdet 29 år med egen klinik i Odense alleens-fysioterapi.dk, de sidste 15 år med en kompagnon og 7 fantastiske kollegaer.

Jeg startede faktisk i psykiatrien og på somatisk på OUH og har senere, ved siden af mit klinikarbejde, været med til at starte Idrætsmedicinsk, OUH op. Fagpolitisk har jeg været aktiv i 2 omgange fra 1987-92 og fra 2008 til nu.

Jeg har været kontaktperson for Sammenslutningen af alle klinikker i Odense i 10 år (både indenfor og udenfor OK). Primært i forhold til samarbejdet med Odense kommune.

Jeg har siddet i SU og i regionsbestyrelsen i Region Syddanmark i 6 år.

De sidste 4 år har jeg siddet i HB, hvor jeg har siddet i praksisudvalget (UP) og i styregruppen for ”Enhed for kvalitet”.

Jeg er frivillig mentor i ”Nydansker i Odense”, aktuelt for en fysioterapeut fra Nigeria.

Valgoplæg

Danske Fysioterapeuters kerneopgave er at sikre vores medlemmer gode løn- og ansættelsesforhold, uanset hvilken sektor man arbejder i, det skal vi fastholde og udbygge. Vi skal støtte medlemmerne i at skabe det gode liv med et godt arbejde. Vi skal sikre os, at vores nyuddannede kollegaer føler sig velkommen i foreningen og støttet ind i deres nye arbejde.

Vi skal understøtte den løbende kvalitetsudviklingen i vores fag.

Vi skal sørge for, at alle som kontakter foreningen, føler sig set, hørt og hjulpet.

Én forening

Vi skal gøre alt, hvad der står i vores magt for at forblive én forening. Vi har et fantastisk fag, som binder os sammen og som vi skal udvikle sammen.

En samlet forening vil give os størst indflydelse og stiller os langt stærkere i det politiske og fagpolitiske landskab.

Ledelse

Ledelse skal i højere grad være en del af fysioterapeuters DNA. God ledelse er med til at skabe gode arbejdsforhold og arbejdsglæde. Vi skal fortsætte og udbygge den gode udvikling, der er skabt gennem de sidste år.

Uddannelse og akademisering

Forskning og uddannelse fylder rigtig meget hos fysioterapeuter. Vi er kendt som en faggruppe, som prioriterer efter- og videreuddannelse højt. Rigtig mange bruger de faglige selskaber til efteruddannelse.

Jeg er stor tilhænger af ”afbalanceret” akademisering. Vi skal arbejde på at udbygge antallet af kandidatpladser, uden nødvendigvis at kræve hele uddannelsen ind på universiteterne med det samme.

Et godt bud på næste område kunne være at placere et kandidatspor i idræt på KU.

Det er vigtigt, at foreningen i samarbejde med p.hd.er og forskere får skabt gode og tætte samarbejdsrelationer.

Innovation

Jeg har mødt mange fysioterapeuter, som arbejder med innovation. Fysioterapeuter som finder nye veje og ikke bare laver mere af det samme, men tænker rigtig meget ud af boksen. Vi skal have øje for og rum til disse.

Synlighed

Som fysioterapeuter skal vi ikke bare være synlige for enhver pris, fysioterapi skal ikke være svaret på alt. Jeg mener vi skal være ”elegant” synlige

Synlige for et godt håndværk, en nærværende relation, en god sparring. Synlige for en god, skarp og meningsfuld sundhedsdagsorden. Synlige som troværdig samarbejdspartner og modpart.

Synlige fordi vi handler.

Rigtig godt repræsentantskabsmøde til alle.