Tillidsrepræsentant

Som TR er du talsmanden for dine kolleger i dit arbejdsområde og skal sikre, at overenskomsten overholdes på din arbejdsplads. Dette sker i samarbejde med Danske Fysioterapeuter i Region Nordjylland.

Region Nordjyllands netværk mødes 4 gange årligt ved heldagsmøder fra kl. 09.00-15.00. Møderne afholdes om muligt efter en rulleplan (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).

Netværket består af samtlige regionale, kommunale, statslige og private tillidsrepræsentanter i Region Nordjylland. Ved fravær kan suppleanten deltage. Formålet med netværksmøderne er at støtte og udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for at drøfte aktuelle emner/problematikker/temaer. Deltagelse i møderne kan betragtes som en løbende TR-uddannelse, der kvalificerer dig til det daglige TR-arbejde.

I menuen til højre finder du relevante værktøjer til dig, der skal administrere et TR-møde.

Læs mere om TR-rollen her

Kontaktpersoner for tillidsrepræsentanter

Marianne Trudslev, Hjørring Kommune
marianne.trudslev@hjoerring.dk
Tlf.: 41 22 58 76

Andre relevante kontakter

Sannie Jørgensen, Organisationskonsulent Danske Fysioterapeuter
sj@fysio.dk
Tlf.: 33 41 46 57

Overenskomstspørgsmål
servicelinien@fysio.dk 
Tlf.: 33 41 46 20 - tryk 2