Tillidsrepræsentant

Som TR er du talsmanden for dine kolleger i dit arbejdsområde og skal sikre, at overenskomsten overholdes på din arbejdsplads. Dette sker i samarbejde med Danske Fysioterapeuter i Region Nordjylland.

Region Nordjyllands netværk mødes 4 gange årligt ved heldagsmøder fra kl. 09.00-15.00. Møderne afholdes om muligt efter en rulleplan (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag).

Nætværket består af samtlige regionale og kommunale tillidsrepræsentanter i Region Nordjylland. Ved fravær kan suppleanten deltage. Formålet med netværksmøderne er at støtte og udveksle erfaringer med andre tillidsrepræsentanter, hvor der er mulighed for at drøfte aktuelle emner/problematikker/temaer. Deltagelse i møderne kan betragtes som en løbende TR-uddannelse, der kvalificerer dig til det daglige TR-arbejde.

I menuen til højre finder du blandt andet mødereferater fra TR-regionsmøder og relevante værktøjer til dig, der skal administrere et TR-møde.

Læs mere om TR-rollen her

Kontaktpersoner for tillidsrepræsentanter

Lone Guldbæk Kristensen, Sygehus Vendsyssel, Hjørring Sygehus - Terapiafdelingen
logk@rn.dk
Tlf.: 97 64 16 83

Andre relevante kontakter

Karen Fischer-Nielsen, Organisationskonsulent Danske Fysioterapeuter
kfn@fysio.dk
Tlf.: 33 41 46 39

Overenskomstspørgsmål
servicelinien@fysio.dk 
Tlf.: 33 41 46 14

 

Del eller udskriv siden