Få styr på TR-rollen

Når du bliver tillidsrepræsentant, skal du samarbejde med både din leder, dine kolleger og Danske Fysioterapeuter. Derfor er det en god idé at få styr på hvilke krav og forventninger, der er til dig.

Vi har lavet en pjece til dig, der er ny tillidsrepræsentant. I den kan du læse omdine opgaver, din rolle på arbejdspladsen og forslag til overvejelser og mål.

Læs pjecen "TR's platform"

Kolleger og ledelse

Som kommende eller nystartet tillidsrepræsentant, er det en god ide at tage en dialog med dine kolleger og din leder om, hvilke krav og forventninger de har til dig. Hvad skal kunne? Hvad du skal vide? Hvordan skal I arbejde sammen? Aftal et møde med hhv. leder og kolleger, hvor du inviterer til at få deres forventninger til dig, og hvor du samtidig har forberedt dig på at fortælle om dine forventninger til dem.

Læs mere om dit samarbejde med lederen

Læs mere om dit samarbejde med kollegerne

Hvad Danske Fysioterapeuter forventer af dig

Danske Fysioterapeuter har en vision og strategi på TR-området. Den hedder Morgendagens TR. Den indeholder Danske Fysioterapeuters forventninger til dig som tillidsrepræsentant. På tillidsrepræsentantkurserne og den årlige TR-konference drøfter vi også disse forventninger.

Pas på dig selv

Som tillidsrepræsentant er du valgt på baggrund af dine kollegers tillid. Det er vigtigt, at du løbende informerer dem om, hvad du er involveret i – hvad du synes er spændende, hvor du har opnået indflydelse, hvad der er vanskeligt for dig, og præcis i hvilken form du gerne vil have deres opbakning.

I perioder går du måske til ekstraordinært mange møder, og her er det særlig vigtigt at fortælle, hvad du laver – dels får du respons på din indsats, dels bliver kollegerne også inddraget og dels bliver du ikke en fremmed fugl på arbejdspladsen.

Kollegernes tillid og opbakning er dit fundament. Nogle gange kan der opstå interessemodsætninger mellem dig og kollegerne, og det er vigtigt for dit værd som tillidsrepræsentant, at du sammen med kollegerne får problemerne belyst og løst. I nogle tilfælde er det ikke muligt at komme til en fælles forståelse, og så kan du overveje, om du vil blive på posten eller gå af i utide – det valg har du altid.

Det er vigtigt, at du passer på dig selv. Udfordringer og belastninger skal over en periode gerne balancere og helst sådan, at du synes det er sjovt, spændende, udviklende og giver indflydelse at være tillidsrepræsentant. Det er en god ide at dele erfaringer fra både sejre og nederlag med andre.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620