Samarbejdet med din leder

En forudsætning for, at du kan udføre dine TR-opgaver bedst muligt, er, at du og din leder har et godt samarbejde, og at I er gode til at informere hinanden.

Du og din leder bør samarbejde for at sikre gode og rolige arbejdsforhold for de ansatte, også selvom I i nogle tilfælde har modstridende interesser.

I dit samarbejde med ledelsen kan du få viden, som de øvrige ansatte først skal informeres om senere, eller som skal bevares fortroligt. Det betyder, at du og din leder bør udveksle oplysninger både formelt og uformelt.

Lederens opgave at informere

Hvis du og din leder har drøftet ændringer af arbejdsforholdene, så skal du være opmærksom på, at det er lederens opgave at informere medarbejderne om beslutningerne. Selvom lederen beder dig om at orientere medarbejderne, bør du som hovedregel ikke gøre det.

Det skyldes, at det er vigtigt at fastholde, at det er lederen, der har ledelsesretten og derfor også må tage ansvaret for spørgsmål eller kritik af beslutningerne.

Tavshedspligt

Hvis lederen vil fortælle dig noget og på forhånd siger, at oplysningerne er fortrolige, har du tavshedspligt. I personsager har du altid tavshedspligt.

Hvis lederen af forskellige grunde får talt over sig og først bagefter vil sikre sig din fortrolighed, har du ikke pligt til at overholde tavshedspligten. Hvis du ikke ønsker at sidde inde med den viden, du har fået, uden at informere kollegerne, skal du oplyse lederen om det.

Du bør dog give lederen en passende tid til selv at informere de ansatte.

Repræsenterer du din leder?

Nej, som tillidsrepræsentant repræsenterer du ikke ledere. Opstår der sager eller problemer mellem den ledende fysioterapeut og dennes medarbejdere, er det din opgave at varetage dine kollegers interesser.

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620