Praktiserende

Er du praktiserende og har spørgsmål til f.eks. overenskomsten, kan du rette henvendelse til et af regionens SU-medlemmer her.

Samarbejdsudvalget

Preben Weller
Preben er klinikejer i Hobro
Tlf: 98 52 26 22
E-mail: pw@benefit-hobro.dk

Birthe Schelde Nielsen
Birthe er klinikejer i Aalborg Øst
Tlf: 22 12 36 00
E-mail: birthebn@stofanet.dk

Marianne Bøgelund
Marianne er indlejer i Ålestrup
Tlf: 25 32 00 85
E-mail: marianneboegelund@hotmail.com

Helle Thøgersen
Helle er klinikejer i Nykøbing Mors
Tlf: 97 72 05 20
E-mail: feldborg13@hotmail.com

Praksiskonsulent

Helene Povlsen
E-mail: h.povlsen@rn.dk

Børnebehandlere

Liste over børnebehandlere i Region Nordjylland

Inkontinens-behandlere

Liste over inkontinens-behandlere i Region Nordjylland

Patientsikkerhed i Praksis

I regi af ”Hvad er vigtigt for dig?” har Nord-KAP gennemført et kvalitativt projekt om, hvad der er vigtigt for patienter i almen praksis og i fysioterapipraksis. I projektet er der foretaget fire fokusgruppeinterviews, to i almen praksis og to i fysioterapipraksis, med patienter med kronisk sygdom og muskuloskeletale lidelser.
Projektet er gennemført af praksiskonsulent og koordination for patientsikkerhed på specialyderområdet, Marianne Kongsgaard og udviklingskonsulent , Anne Sofie Mørk Puggaard.

Hvad er vigtigt for patienter i almen praksis og fysioterapipraksis?

ULRUS-terapeuter

Liste over deltagende klinikker, ULRUS

UTH og patientsikkerhed i praksissektoren

Læringsartikler fra Fysioterapi - UTH artikelsamling

Guide til rapportering af UTH

Pjece om håndtering af patientsikkerhed

Læringshæfte 2 om utilsigtede hændelser i praksissektoren

Fysioterapeut i lægepraksis

I Region Nordjylland er ”Fysioterapeut i Lægepraksis” en  måde hvor fysioterapeuter byder ind på at afhjælpe lægemanglen.

På Nordisk Kongres for Almen Praksis (NCGP) i Aalborg i juni måned fik Marianne Kongsgaard som praksiskonsulent mulighed for at sætte ”Fysioterapeut i Praksis” på dagsordenen via denne lille Youtube video (se den i Chrome, så er der lyd på).