Lasse aflaster og løfter lægen i Hals

Landets praktiserende læger har travlt, for de har ofte alt for mange patienter. I Hals har et samarbejde mellem en fysioterapeut og den lokale praktiserende læge ført til, at lægen har bedre tid til patienterne, og de får et bedre tilbud end før.
Praktiserende læge Mikkel Thusgaard (th.) og fysioterapeut Lasse Lindgren (tv.) har et forbilledligt samarbejde i Lægehuset i Hals.

På Havnegade i den nordjyske by Hals ligger et moderne lægehus, hvor praktiserende læge Mikkel Thusgaard og hans ægtefælle Marianne har deres praksis.

Udover de to læger består lægehuset af en sygeplejerske, en social- og sundheds­assistent, to sekretærer og en fysioterapeut. Fysioterapeut Lasse Lindgren er ansat i lægehuset til at udrede og diagnosticere patienter med muskel- og ledproblemer.

Mikkel Thusgaard og Lasse Lindgren indledte samarbejdet, fordi der var for mange patienter tilknyttet praksissen og Mikkel så et potentiale i at blive aflastet i forhold til de mange konsultationer, der handlede om muskel- og ledproblemer.

Overkommelige barrierer

Da samarbejdet mellem fysioterapeut og læge skulle indledes, rejste der sig spørgsmål om, hvordan arbejdet skulle organiseres og aflønnes. Men selvom der ikke aktuelt eksisterer faste rammer for, hvordan fysioterapeuter kan ansættes hos praktiserende læger, som der fx gør for sygeplejersker, har Mikkel og Lasse fundet en form, som passer dem begge.

Lasse arbejder i klinikken hver mandag, hvor han ser patienter med problemer i muskler og led. Han når at udrede og diagnosticere omkring fire patienter i timen og når dagen er omme bruger fysioterapeut og læge en halv time på at gennemgå fund og konklusioner fra de forskellige konsultationer. I samme ombæring underskriver læge Mikkel Thusgaard eventuelle henvisninger mv.

Som ethvert andet samarbejde har der været en indkøring, men det har været indsatsen værd:

”Vores samarbejde fungerer upåklageligt, men det kræver, at man bruger noget tid på at lære hinanden at kende og på at udvikle rammerne for samarbejdet. Til gengæld får man et samarbejde, hvor man som læge bliver aflastet, hvor patienterne får et bedre tilbud og hvor vi formentlig sparer samfundet penge, fordi nogle patienter fx sparer en tur forbi en reumatolog”, siger praktiserende læge Mikkel Thusgaard.

Flere og flere finder sammen

Flere og flere praktiserende læger og fysioterapeuter finder sammen i lignende konstellationer. I Nordjylland er der allerede ansat fysioterapeuter i lægepraksisser i Dronninglund og i Tårs, og der er flere fysioterapeuter og læger, der er i dialog om at etablere et samarbejde.

”Fysioterapeuter har meget at bidrage med i almen praksis. Derfor gør jeg og andre fra Danske Fysioterapeuters side vores for at plante ideen, når vi kommer rundt i regionen. Jeg er glad for at se, at snebolden nu for alvor er begyndt at rulle”, siger regionsformand Gitte Nørgaard.

Er du læge, der overvejer at ansætte en fysioterapeut i din praksis? Læs vores svar på de hyppigst stillede spørgsmål her

Læs også

Fysioterapeuter kan aflaste de praktiserende læger

Fysioterapeuter giver bedre kvalitet og trivsel i lægehuset

En gevinst for alle parter