FAQ om fysioterapeuter ansat i lægepraksis

Hvis du er læge, og overvejer at ansætte en fysioterapeut i din praksis, så har du sikkert en masse spørgsmål. Her på siden har vi samlet svarene på de hyppigst stillede spørgsmål om emnet. Vil du vide mere, så kontakt venligst vores faglige konsulent for individuel rådgivning.

Du kan ansætte en fysioterapeut på præcis samme måde, som du har andet praksispersonale ansat i din klinik.

Det vil kræve en aftale om ansættelsesvilkår, løn mv.

Du finder ansættelseskontrakt her

Danske Fysioterapeuter og PLA har ikke en overenskomst på området for fysioterapeuter ansat i lægepraksis, men du kan lade dig inspirere af overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere her.

Ja, vi anbefaler altid, at du og fysioterapeuten udarbejder en kontrakt, og hvis du ansætter er det lovpligtigt at udarbejde en ansættelseskontrakt, hvis ansættelsesforholdet varer mere end en måned, og er på mere end 8 timer om ugen i gennemsnit.

I kontrakten bør der være en udførlig beskrivelse af hvilke opgaver, du overdrager til fysioterapeuten samt øvrige aftaler, der dokumenterer, at fysioterapeutens arbejde i forhold til patienterne sker med din godkendelse.

Nej, så længe der er tale om almindelig opgaveoverdragelse, kræver opgaven ikke supervision fra din side. 

Supervision er dog påkrævet hvis fysioterapeuten skal udføre lægeforbeholdt virksomhed (vaccination, injektion el.lign.) for dig. Ved disse opgaver har du ansvaret for, at fysioterapeuten er instrueret og oplært i opgaverne, ligesom du har ansvaret for at føre relevant tilsyn med fysioterapeuten om udførelsen af opgaverne.

Hvis fysioterapeuten skal varetage lægeforbeholdt virksomhed for dig, anbefaler vi, at du og fysioterapeuten udførligt aftaler og beskriver, hvordan fysioterapeuten vil modtage instruktion og supervision i forhold til opgaveløsningen.

Læs om lovreglerne om delegeret lægeforbeholdt virksomhed i bekendtgørelse

Læs om vejledning om benyttelse af medhjælp

Du vil kunne opleve en væsentlig aflastning i dit arbejde på klinikken.

Ved at tilknytte en fysioterapeut, som kan udrede og diagnosticere de mange patienter, som kommer i klinikken med smerter i muskler og led, kan du blive fritaget for en væsentlig andel af dine konsultationer.

Du vil derfor få bedre mulighed for at tilrettelægge dit arbejde på klinikken, og få bedre tid til de mere komplicerede patienter, hvor udredning og diagnose kan være en sværere opgave.

Det vil måske også være muligt for dig at tilknytte flere patienter til din praksis.

Læs mere om erfaringerne, hvor praktiserende læge Thomas Aru fortæller om, at fysioterapeuterne på hans klinik er med til at udvikle kompetencer og faglighed hos både fysioterapeuten og lægen - en ordning, som alle parter - også patienterne - er rigtig glade for.

Læs om andre faglige og økonomiske gevinster ved at ansætte en fysioterapeut som praksispersonale:

Lægepraksis med fysioterapeut ansat

En gevinst for alle parter

Fysioterapeuter er et fleksibelt folkefærd. De er er typisk ansat i et afgrænset antal timer. De fleste er ansat i gennemsnitligt 15 timer pr. uge.

Samtidig er fysioterapeuterne ofte på lægeklinikkerne i ydertimerne. Nogle læger har f.eks. ansat fysioterapeuter til at varetage åben konsultation fra morgenstunden, i det tidsrum, hvor lægen har telefonkonsultationer.

For at udnytte pladsen på din klinik kan du ansætte fysioterapeuten til at være på klinikken, mens du har telefonkonsultationer eller du er på hjemmebesøg.

Det er effektiv udnyttelse af pladsen på din klinik.

Fysioterapeuten kan:

 • Optage anamnese, udføre relevante undersøgelser, test og mål
 • Udrede og diagnostisere muskel og ledsygdomme
 • Vurdere behov for receptpligtig medicin og udarbejde recept til din godkendelse
 • Vurdere behov for henvisning til nærmere undersøgelse eller behandling (røntgen, speciallæge, fysioterapeut m.v.) og udarbejde henvisning til din godkendelse
 • Informere og vejlede patienten med henblik egenomsorg og egenaktivitet, afhælpning af smerter og/eller funktionsevnenedsættelse
 • Give intervention i form af typisk 1- 2 aktiviteter mhp egenomsorg og egenaktivitet
 • Udføre kontrol og opfølgning på tidligere iværksat behandlingsintervention
 • Dokumentere udredning, diagnostik og behandling

Ja, fysioterapeuten kan undersøge barnet og vejlede forældre om barnets trivsel, udvikling og eventuel sygelighed.

Konsultationen hos fysioterapeuten kan indeholde:

 • Motorisk screening
 • Forebyggende helbredsundersøgelser af børn
 • Undersøgelse og screening af barnet
 • Samtale med forældrene
 • Dokumentation af undersøgelse og behandling

Hvis du delegerer til fysioterapeuten, at han/hun skal varetage vaccinationer, kan fysioterapeuten også give vaccinationer.

Ja, fysioterapeuten kan:
 • Udføre relevante undersøgelser, test og målinger
 • Vurdere behov for udskrivning af receptpligtig medicin og udarbejde recept til din godkendelse
 • Vurdere behov for henvisning til nærmere undersøgelse eller behandling (røntgen, speciallæge, fysioterapeut m.v.) og udarbejde henvisning til din godkendelse
 • Informere og vejlede patienten i egenomsorg og egenaktivitet, afhælpning af smerter og/eller funktionsevnenedsættelse
 • Rådgive i aktiviteter mhp egenomsorg og egenaktivitet
 • Kontrollere effekt af intervention
 • Motivere til livstilsændringer og egenomsorg, herunder fysisk aktivitet
 • Dokumentere undersøgelse og behandling
Nej.

Hvis patienten har behov for fysioterapi vil det kræve en henvisning til fysioterapeut og den fysioterapeutiske behandling skal fortsat foregå hos praktiserende fysioterapeuter i deres respektive klinikker.

Eventuelle henvisninger til fysioterapi skal således foregå på helt almindelig vis, hvor patienten får en henvisning til fysioterapi, som vedkommende kan bruge til frit at vælge mellem fysioterapeuter, som er tilmeldt eller ikke tilmeldt fysioterapioverenskomsterne.

Fysioterapeuten, som arbejder som praksispersonale hos dig, har derfor heller ikke lov til at henvise patienten direkte til sin egen klinik.

For at undgå misforståelser blandt lokale praktiserende fysioterapeuter, anbefaler Danske Fysioterapeuter, at fysioterapeuter, der arbejder som praksispersonale hos en praktiserende læge, går i dialog med de lokale fysioterapiklinikker.

Fysioterapeuten kan i den sammenhæng fortælle om hvilke opgaver han/hun skal udføre for dig og hvilke opgaver han/hun ikke skal udføre.

 

Læs mere om at ansætte fysioterapeut i din lægepraksis

Del eller udskriv siden

Kontakt

Gurli Petersen

Chefkonsulent
3341 4656