Fysioterapeuten undersøger lægens patienter

Når patienter kommer til åben konsultation hos deres praktiserende læge i Hellerup Sundhedscenter med ondt i skuldre, nakke eller ryg, så bliver de ofte undersøgt af en fysioterapeut i stedet for af lægen.
Fysioterapeut Thomas Laursen er ansat i lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter, hvor han foruden at aflaste lægerne også oplever stor værdi i det tværfaglige samarbejde.

To gange om ugen arbejder fysioterapeut Thomas Laursen i lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter. Her undersøger han patienter med smerter og problemer i bevægeapparatet.

Som fysioterapeut i lægeklinikkens åbne konsultation er det ikke hans opgave at behandle patienterne, men at undersøge og vurdere, om de bør sendes videre til yderligere udredning eller behandling hos en fysioterapeut.  Den ordning er både han selv, lægen og patienterne glade for.

”Fordelen ved at have en fysioterapeut til at foretage undersøgelse i lægeklinikken er, at patienten kan få en bedre vurdering af, om det er relevant med en henvisning til behandling hos en fysioterapeut. Derudover vil den henvisning, der bliver lavet af en fysioterapeut højst sandsynligt være mere brugbar, fordi vi taler samme sprog og dermed hurtigere kan spore os ind på, hvilken behandling, der kan være relevant,” forklarer Thomas Laursen.

Til daglig arbejder han som fysioterapeut hos Fysio Danmark Hellerup, som hører til i samme bygning som lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter – et hus hvor tværfagligheden har stor værdi.

”En af de største værdier ved at arbejde tværfagligt, som vi gør her, er at vi i langt højere grad har mulighed for at sparre om patienterne,” forklarer Thomas Laursen, som finder samarbejdet med lægerne meget givende, fordi deres sundhedsfaglige vinkel på patienterne sætter nye refleksioner i gang omkring hans egne undersøgelser og vurderinger.

Han er helt tryg ved ordningen, fordi han har lægen i lokalet lige ved siden af og altid kan banke på døren og spørge i stedet for at skulle skrive epikriser eller elektroniske korrespondancebreve.

”Finder jeg noget, som ligger uden for mine kompetencer, eller er jeg i tvivl, kan jeg med det samme sende patienten ind til lægen for at blive vurderet og få clearet, om der skulle være en grund til at sende patienten videre i udredning,” siger han og understreger:

”Det kommer selvfølgelig patienten til gode, fordi det her fungerer som en pakkeløsning og i højere grad sikrer, at man får stillet den rigtige diagnose og dermed den rigtige intervention.”

Læs, hvordan lægen oplever samarbejdet med fysioterapeut Thomas Laursen

Se videoen med fysioterapeut Thomas Laursen, hvor han fortæller om sine erfaringer med at være ansat i en lægepraksis.

Del eller udskriv siden