Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

En fysioterapeut i lægehuset

LEDER / Det er en fordel for den praktiserende læge og for patienterne, når der kommer en fysioterapeut i lægehuset, mener formand Tina Lambrecht.

Det er fuldstændig tosset, at ideen ikke har spredt sig i hele landet. Sådan siger fysioterapeut Torben Fihl i dette nummer af Fysioterapeuten. Og jeg er helt enig med ham. Det er nemlig både en fordel for den praktiserende læge og for patienterne, når der kommer en fysioterapeut i lægehuset. Det viser både erfaringer og beregninger.

I Bøvlingbjerg har Torben Fihl i syv år har været tilknyttet lægehuset. Her undersøger og diagnosticerer han hver dag vestjyder, der har problemer med muskler og led. Det er borgerne glade for, og de to praktiserende læger får tid til at tage sig af patienter med andre problemer. Det er med andre ord en fordel for alle parter.

Hvis flere praktiserende læger gjorde det samme, ville det både være en god forretning for dem og være med til at løse problemet med lægemangel. Det viser en ny analyse, som Incentive har foretaget for Danske Fysioterapeuter. En ud af fire af de patienter, der opsøger den praktiserende læge, har artrose, osteoporose eller smerter i lænd eller ryg. Hvis patienterne bliver udredt af en fysioterapeut, kan hver praktiserende læge få plads til 200 patienter mere, viser analysen.

Heldigvis ser det ud til, at også de praktiserende lægers organisation har fået øjnene op for, at der er behov for flere fysioterapeuter i lægehusene. PLO’s formand, Christian Freitag, har tidligere vurderet, at der frem mod 2025 er behov for at ansætte omkring 3.000 sygeplejersker, bioanalytikere, fysioterapeuter og andet hjælpepersonale. Og for få uger siden kom udspillet ”På patientens vegne”, hvor PLO bl.a. foreslår, at det skal være lettere at ansætte andet sundhedsfagligt personale.

Hvis overenskomsterne er for stramme, bør politikerne i Danske Regioner og KL hurtigst muligt gøre reglerne mere smidige. Vi har nemlig en fælles opgave i at sikre, at borgere i hele landet har adgang til en praktiserende læge og kan få den hjælp, de har brug for. Det kan fysioterapeuter tilknyttet lægepraksis i stort omfang bidrage til.

Det er også det budskab, jeg har afleveret til politikerne i Folketinget, Danske Regioner og KL, og til PLO, de praktiserendes lægers arbejdsgiverforening og Falcks Lægehuse. Det er ligeledes et af de forslag, som Danske Fysioterapeuter har sendt til i regeringens udvalg for det nære og sammenhængende sundhedsvæsen, der også har lægemanglen på dagsordenen.

Der sker meget på området, og udsigten til, at flere fysioterapeuter tilknyttes lægepraksis, synes stadig bedre. Men samtidig vil jeg godt opfordre fysioterapeuter over hele landet til at give en hjælpende hånd. Erfaringen fra Bøvlingbjerg og Tårs er, at praktiserende læger har mod på at tilknytte fysioterapeuter, hvis de får en konkret henvendelse. Derfor har vi lavet en vejledning til fysioterapeuter, der ønsker at arbejde i lægepraksis. Den ligger på fysio.dk. Hvis man derudover har brug for råd og bistand, er man selvfølgelig velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter.

Del eller udskriv siden
2 kommentarer
×Skriv en kommentar
 • Tina Lambrecht

  Kære Kristian Birk

  Tak for dit input.

  Jeg er helt enig med dig i, at det er oplagt at indføre direkte adgang til fysioterapi. Det ville være den bedste løsning. Desværre er der ikke politisk opbakning til den løsning på Christiansborg. Vi fastholder dog dagsordenen og fremfører den alle de steder, som vi kan komme afsted med det. Senest har vi her i september været i dialog med Socialdemokraterne om det.

  Heldigvis er der – stort set – lige så mange fordele forbundet med at ansætte fysioterapeuter i lægepraksis. For de praktiserende fysioterapeuter, for de praktiserende læger og – ikke mindst – for patienterne.
  Samtidig er potentialet for nye jobs stort. Ifølge PLO bør de praktiserende læger ansætte op mod 3.000 flere medarbejdere i de kommende år. En stor del af dem bør være fysioterapeuter.

  Da de færreste praktiserende læger vil kunne tilbyde ansættelse på fuldtid, vil det typisk være praktiserende fysioterapeuter, som indgår samarbejde med den praktiserende læge – og dermed får større omsætning og adgang til nye og interessante opgaver.
  De praktiserende læger vil få bedre tid til deres patienter og patienterne får lettere adgang til bedre udredning og diagnosticering med efterfølgende behandling hos en praktiserende fysioterapeut eller måske en henvisning til en speciallæge.

  Hvis vi ikke byder ind med fysioterapeutiske kompetencer, så er der stor risiko for, at jobbene i stedet vil gå til andre faggrupper – og for at patienterne dermed ikke vil få udbytte af det fysioterapeuter kan tilbyde i en lægepraksis-sammenhæng.

  Venlig hilsen
  Tina Lambrecht, formand.
 • Kristian Nøhr Birk

  Interessant læsning og altid dejligt når Danske Fysioterapeuter gør en aktiv indsats for at skabe flere jobs.
  Jeg synes dog ikke at dette er den rette strategi!
  Ganske vist er der lægemangel i mange områder af Danmark, men grundlæggende mener jeg ikke, at det er Danske Fysioterapeuters opgave at løse det problem. Det er naturligvis oplagt at Danske Fysioterapeuter tager et samfundsmæssigt ansvar og bidrager med at løse den problemstilling, at der er rigtig mange patienter som desværre ikke rettidigt får den nødvendige behandling - bl.a. hos en fysioterapeut. Specielt hvis man samtidig får skabt flere fysioterapeutiske stillinger!
  Jeg mener, at en mere oplagt løsning vil være, at man benytter sig af det store netværk af fysioterapiklinikker som i dag er repræsenteret i stort set alle dele af landet. Også i yderområderne hvor det tilsyneladende ikke er særligt attraktivt, at slå sig ned som pratiserende læge.
  Som det er beskrevet i artiklen "En gevinst for alle parter" sker der allerede når patienterne henvender sig til lægehuset, en præ-visitering af patienterne i forhold til, om de skal til lægen eller fysioterapeuten. Jeg synes det vil være oplagt, at de patienter som bliver visiteret til fysioterapeuten i stedet for, at skulle møde op i et lægehus skal kunne henvende sig direkte til områdets lokale praktiserende fysioterapeut. Fysioterapeuten bør uanset om denne sidder i et lægehus eller i en fysioterapiklinik kunne lave den samme undersøgelse og herefter, i samarbejde med lægen, afgøre om det er en problemstilling som skal behandles af en fysioterapeut, og der dermed skal laves en henvisning til yderlig fysioterapi, eller om patienten skal visiteres til yderlig undersøgelse.
  Jeg synes der er en lang række af oplaget fordele ved denne model. Både for patienten og for fysioterapeuterne. Bl.a. vil man sikre en stor geografisk spredning, patienten er allerede udredt hos fysioterapeuten og det vil kunne spares tid/ressourcer hvis patienten skal fortsætte i et behandlingsforløb. Ud fra et økonomisk perspektiv synes jeg, det er oplagt, at den økonomiske gevinst, der i artiklen bliver beskrevet der er for lægen, lige så vel kan tilfalde fysioterapeuterne. Ja, jeg kan egentlig slet ikke forstå at lægernes økonomiske gevinst kan være et argument for Danske Fysioterapeuter.
  Jeg håber at Danske Fysioterapeuter vil fortsætte deres gode arbejde med at skabe flere jobs til fysioterapeuter, men jeg vil håbe, at man i fremtiden vil se i et større perspektiv, så det ikke kun er jobs der er fokus på men fysioterapi sektoren som helhed.
  Kristian Birk
  Medlem af Regions Bestyrelsen og Samarbejdsudvalget for praktiserende i Region Syd
Indsend kommentar