Artikel fra Fysioterapeuten

Tidligere numre

Evidens for en multidimensionel tilgang til personhåndtering

Der er i dag konsensus om, at personhåndtering (forflytning) bør omfatte flere dimensioner, hvor opbakning fra ledelsen og etablering af politik på området er nødvendig. Samtidig skal der undervises og opøves færdigheder i brug af hjælpemidler (store som små) for at kunne udføre forflytninger med lav risiko.
Radiograf Palle Mulle Jørgensen fra Rigshospitalet øver sig i at anvende liften sammen med sin kollega Lone Eckternach Riise. Undervisningen i personhåndtering varetages af ergonomisk konsulent og fysioterapeut Jonas Lichtbach (tv) og er en vigtig del af en flerstrenget indsats til at forbedre arbejdsmiljøet. Foto: Henrik Frydkjær

Resumé

Denne artikel gennemgår den foreliggende forskning vedr. personhåndtering. Der er i dag konsensus om, at personhåndtering (forflytning) bør omfatte flere dimensioner, hvor opbakning fra ledelsen og etablering af politik på området er nødvendig. Samtidig skal der undervises og opøves færdigheder i brug af hjælpemidler (store som små) for at kunne udføre forflytninger med lav risiko. Det kræver, at der er tilstrækkeligt med hjælpemidler, og at de er lette at få fat i. Desuden skal der udvikles en sikkerhedskultur i arbejdsgrupper/afdelinger. Internationalt har der været et paradigmeskift fra ‘forflytningsteknik’ til ‘sikker personhåndtering og bevægelse’, hvilket har ført til større terapeutisk fokus på at inddrage hjælpemidler som en del af træningen af patienten.

Del eller udskriv siden
0 kommentarer
×Skriv en kommentar
Indsend kommentar