Fysioterapeuter giver bedre kvalitet og trivsel i lægehuset

I Hellerup Sundhedscenter er det fysioterapeuter, som undersøger patienter med ondt i bevægeapparatet, når klinikken har åben konsultation. De ekstra hænder aflaster lægerne, men tværfagligheden betyder ofte også bedre udredning af patienterne.
Praktiserende læge i Hellerup Sundhedscenter, Thomas Aru, oplever stor værdi i ansættelsen af en fysioterapeut til at undersøge patienter med smerter og problemer i bevægeapparatet. En ordning som er med til at udvikle kompetencer og faglighed hos både fysioterapeuten og lægen, og som alle parter - også patienterne - er rigtig glade for.

Tværfaglighed og samarbejde har altid været en naturlig del af opgaveløsningen i Hellerup Sundhedscenter, der har praktiserende læger og fysioterapeuter under samme tag.

Til at begynde med bestod det tværfaglige i fællesmøder hver anden fredag mellem lægeklinikken i Hellerup Sundhedscenter og fysioterapeuterne i Fysio Danmark Hellerup, som boede i samme bygning. Her blev der undervist og holdt oplæg om specialer og diskuteret fag og samarbejde.

Men med tiden ønskede lægerne endnu mere tværfaglig ping pong med fysioterapeuterne. Og da behovet for aflastning af de praktiserende læger voksede, førte det til et forsøg med fysioterapeuter i den åbne konsultation to gange om ugen til at vurdere patienter med ondt i bevægeapparatet.

”Vi ved fra data, at 10-15 procent af de patienter, som henvender sig i lægepraksis, har problemer med bevægeapparatet. Derfor var det oplagt, at få en fysioterapeut til at vurdere nogen af dem,” fortæller Thomas Aru, der er praktiserende læge og stifter af Hellerup Sundhedscenter.

I forvejen uddelegerer lægerne i Hellerup Sundhedscenter opgaver til andre faggrupper og har både sygeplejersker og jordmødre ansat til at tage sig af særlige patientgrupper.

”Vi vurderede, at det var et naturligt skridt at få fysioterapeuter med ind i det tværfaglige samarbejde,” siger Thomas Aru.

Meget hurtigt blev ordningen udvidet fra to gange om ugen, så der nu alle ugens dage er en fysioterapeut i den åbne konsultation en time hver morgen. Her tager fysioterapeuterne sig af alt det, som har med bevægeapparatet at gøre.

”Fysioterapeuterne laver kun undersøgelser, screeninger og vurderinger i den åbne konsultation. De behandler ikke, fordi fokus er på udredning – men kan selvfølgelig give gode råd, ligesom vi andre gør,” siger den praktiserende læge tilfreds med ordningen og beskriver fysioterapeuten som sin ’forlængede arm’ i udredningen af patienterne.

Kvalitet og trivsel

”Vi tror på, at det tværfaglige samarbejde er gavnligt for alle,” siger Thomas Aru.

Fysioterapeuterne aflaster nemlig ikke kun lægerne, når patienterne dukker op til åben konsultation med ondt i ryg, nakke eller andre steder i bevægeapparatet. Ordningen betyder også, at lægerne har fået mulighed for bedre kontakt og tid til at koncentrere sig om de mere komplicerede patienter, hvor udredning og diagnosen kan være en sværere opgave.

”Det at have mange fag under samme tag giver mig som praktiserende læge en frihed til at kunne uddelegere nogle af de opgaver, som er mere rutineprægede og nemmere at gå til, mens jeg får mere tid til de mere komplekse patienter, som kræver min akademiske tilgang og lægefaglige viden, uden at jeg bliver presset. Og jeg har mulighed for at give de patienter, som har brug for det, den bedste behandling,” siger Thomas Aru.

Han oplever, at ordningen med en fysioterapeut tilknyttet lægehuset, øger lægernes trivsel, fordi de bedre kan organisere arbejdet. Men det er ikke bare en ’brandslukningsøvelse’ som skal lette tilgængeligheden, så patienterne kommer hurtigere til. Det handler mere om et samlet løft i kvaliteten, fordi fysioterapeuterne er dygtige til at undersøge og vurdere bevægeapparatet grundigt. Her spiller tværfagligheden ifølge Thomas Aru også ind.

”Vi ved fra andre steder med tværfaglig tilgang i sundhedsvæsenet, at når der er flere fagpersoner, der ser på patienten, så bliver kvaliteten af udredningen og behandlingen endnu bedre. Det at være flere faggrupper om en kompliceret patient giver større sikkerhed om kvaliteten af behandlingen,” konkluderer han og understreger, at diagnosticering og ansvar stadig er lægens.

Det sikres ved en fast overlevering efter den åbne konsultation hver morgen, hvor fysioterapeuten informerer lægen om, hvad patienterne er blevet undersøgt for, samt vurderinger og konklusioner og eventuelle henvisninger videre i systemet, som lægen står for. Er fysioterapeuten usikker, bliver patienten sendt ind til lægen.

”Jeg oplever, at det er et kvalitetsløft for patienterne og er sikker på, at fysioterapeutens udredning er fuldt på højde med, hvordan en læge ville gøre det – og på nogle punkter endda også mere omfattende, specifik og grundig. Fysioterapeuter er gode til at undersøge bevægeapparatet, gå metodisk frem og den pædagogiske tilgang i forhold til at forklare patienten sammenhængen mellem det, de finder og hvad der skal gøres. Så jeg føler mit tryg. Og patientsikkerhedsmæssigt kan vi se her efter to år, at det overhovedet ikke har givet problemer med patienter, der blev fejlvisiteret eller skulle have haft en anden behandling,” konstaterer Thomas Aru.

Læs hvordan fysioterapeuten oplever samarbejdet med læge Thomas Aru

I videon herunder fortæller praktiserende læge, Thomas Aru, om sine erfaringer med at have en fysioterapeut ansat, samt de fordele både han og patienterne oplever ved samarbejdet mellem de to faggrupper.

Fysioterapeuter er dygtige til at undersøge, udrede og vejlede patienter med smerter og lidelser i bevægeapparatet. Og det er en væsentlig årsag til, at flere og flere praktiserende læger ansætter fysioterapeuter som praksispersonale i deres lægepraksis. Det gør de dels fordi op mod hver fjerde konsultation hos alment praktiserende læger i dag skyldes muskel- og ledsygdomme - et område fysioterapeuter er specialister i - men også fordi fysioterapeuters faglige kompetencer kan aflaste lægen og mindske ventetiden blandt patienterne.

I denne video fortæller praktiserende læge Thomas Aru og fysioterapeut Thomas Laursen om deres tværfaglige samarbejde i Hellerup Sundhedscenter og de fordele, som det giver både dem og patienterne i det daglige.