Lægepraksis med fysioterapeut ansat

Har du som praktiserende læge overvejet at ansætte en fysioterapeut i din lægepraksis? Læs her, hvad du kan bruge en fysioterapeut til, og hvilke gevinster det vil give din klinik.
Flere og flere praktiserende læger ansætter i dag fysioterapeuter som praksispersonale. Det gør de, fordi det betaler sig for patienterne, for samfundet og for den enkelte lægepraksis.

Fysioterapeuter kan udrede og diagnosticere en væsentlig del af dine patienter. Og det giver dig som læge mere tid til at tage dig af de øvrige patienter. Det kan de, fordi de er specialister i de muskel- og ledsygdomme, som udgør op mod hver fjerde konsultation hos de alment praktiserende læger.

Du kan trygt overlade udredning og diagnosticering af dine patienter med funktionelle lidelser til en fysioterapeut. Det kan du fordi fysioterapeuter kender og følger de kliniske retningslinjer ved udredning og diagnose af muskel- og ledsygdomme. De ser de røde flag og ved hvordan man differentialdiagnosticerer.

Med en fysioterapeuts specialistviden tilknyttet en lægepraksis, vil patienterne desuden kunne se frem til hurtigere at få de rette behandlingsforløb, hvilket igen resulterer i færre sygedage og oplevelsen af bedre livskvalitet. Ydermere viser al erfaring, at patienterne er glade og tilfredse med at blive udredt og behandlet af en fysioterapeut.

Det understreges blandt andet af det positive samarbejde mellem praktiserende læge Mikkel Thusgaard og fysioterapeut Lasse Lindgren i Lægehuset i Hals. Mikkel tog initiativ til samarbejdet, fordi der var for mange patienter tilknyttet praksissen, og han så et potentiale i at blive aflastet i forhold til de mange konsultationer, der handlede om muskel- og ledproblemer.

“Med en fysioterapeut ansat, får man et samarbejde, hvor man som læge bliver aflastet, hvor patienterne får et bedre tilbud, og hvor vi formentlig sparer samfundet penge, fordi nogle patienter fx sparer en tur forbi en reumatolog", udtaler Mikkel som i dag fortæller, at samabejdet med fysioterapeuten fungerer upåklageligt.

Du kan læse mere om Mikkel og Lasses samarbejde i linket, som du finder i boksen længere nede på siden.

Fysioterapeuten i din lægepraksis kan

  • Optage anamnese
  • Undersøge, teste og måle patienten

  • Udrede og diagnosticere muskel- og ledsygdomme

  • Vurdere behovet for receptpligtig medicin og udarbejde eventuel recept til din godkendelse

  • Vurdere behovet for henvisning til nærmere undersøgelse eller behandling (røntgen, speciallæge, fysioterapeut m.v.) og udarbejde henvisning til din godkendelse

Andre diagnoser fysioterapeuten kan tage sig af

Fysioterapeuter arbejder ikke kun med muskel- og ledsygdomme. De specialiserer sig også inden for mange områder, som fx pædiatri, gerontologi og urologi. Derfor kan fysioterapeuter byde ind på flere opgaver i din lægepraksis, herunder:

  • Motorisk screening af børn

  • Udredning af og vejledning ved urologiske lidelser

  • Regelmæssige kontroller af patienter med kroniske lidelser, f.eks. diabetes, KOL

Sådan kommer du i gang med at ansætte en fysioterapeut

Du kan ansætte en fysioterapeut, præcis som du har ansat en sygeplejerske eller andet praksispersonale i din praksis i dag. Danske Fysioterapeuter og PLA har ikke en overenskomst på området for fysioterapeuter ansat i lægepraksis endnu. Indtil den er på plads kan du lade dig inspirere af overenskomsten for konsultationssygeplejersker og praksisbioanalytikere. 

Vigtigt at vide

Fysioterapeuter, der arbejder som praksispersonale hos dig, skal ikke behandle patienterne med fysioterapi. Hvis der er indikation for fysioterapi, skal patienten altså – helt som vanligt – have en henvisning til fysioterapeutisk behandling.

Hent folder om at ansætte fysioterapeuter i lægepraksis

Se eksempel på fysioterapeutens ugeskema

Del eller udskriv siden