Bibeskæftigelse

Der er forskel på hvad der gælder som ansat og som lejer, når det handler om bibeskæftigelse. En væsentlig forskel er, at man som ansat ikke må have konkurrerende bibeskæftigelse, hvilket man gerne må som lejer.

Bibeskæftigelse generelt som ansat

Som medarbejder har du fritid, som din arbejdsgiver ikke kan disponere over. Du har altså ret til at tage bibeskæftigelse ved siden af dit almindelige arbejde, med mindre andet er aftalt.

Du skal dog kunne passe din bibeskæftigelse, uden det er til gene eller ulempe for din arbejdsgiver. Det betyder bl.a., at bibeskæftigelsen ikke må være konkurrerende virksomhed eller skade din arbejdsgivers omdømme.

Hvis din bibeskæftigelse er til ulempe for din arbejdsgiver, f.eks. ved at være konkurrerende virksomhed, kan din arbejdsgiver kræve, at du straks ophører med bibeskæftigelsen og i særligt grove tilfælde bortvise dig fra din stilling.

Som regel vil du altid kunne tage mindre hverv, som har karakter af f.eks. foreningsarbejde eller tillidshverv.

Hvis du er privat ansat

På det private område bør du altid informere din arbejdsgiver, inden du tager bibeskæftigelse, så du undgår uoverensstemmelser.

Det er vigtigt, at du informerer din arbejdsgiver om, at du arbejder i din fritid, og at det, du beskæftiger dig med ved siden af dit normale arbejde, ikke er konkurrerende virksomhed.

Du bør også tjekke din kontrakt for at se, om der er aftalt vilkår, som begrænser dine muligheder for bibeskæftigelse.

Hvis du er offentlig ansat

På det offentlige område har du som regel ikke pligt til at meddele din arbejdsgiver, at du har bibeskæftigelse. Kun hvis du er i tvivl om, hvorvidt bibeskæftigelsen kan være til ulempe, bør du spørge om tilladelse.

En offentlig arbejdsgiver kan generelt ikke afskære dig fra at have bibeskæftigelse uden særlig tilladelse. Kun hvis din arbejdsgiver har en særlig saglig grund til at få oplysninger om din bibeskæftigelse, kan han bede om det.

Hvis du er i tvivl, er du velkommen til at kontakte Danske Fysioterapeuter på ansat@fysio.dk eller på tlf. 33 41 46 20.

Hvis du er lejer

Som lejer må du gerne have bibeskæftigelse. Du er en selvstændig virksomhed, og du må som følge deraf gerne have mange forskellige samarbejdsrelationer. Der er ikke nogen som "ejer" din arbejdskraft. Ligeledes behøver du ikke fortælle klinikejer, hvis du også samarbejder med andre steder. Du skal dog uanset hvad, sørge for, at du overholder det du har skrevet under på i kontrakten. Det vil sige, at hvis du har skrevet under på, at du ikke arbejder andre steder, så må du ikke arbejde andre steder. Vi anbefaler dog at man ikke aftaler dette.

Endvidere må du aldrig bruge den viden og position du har på en klinik, til at fremme dit arbejde på en anden klinik.

Ring på 33 41 46 20 eller kontakt Ditte Aggerholm på da@fysio.dk hvis du er i tvivl.

 

Del eller udskriv artiklen

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620