Netværk for fysioterapeuter

Se her, om der et fagligt netværk for dig som fysioterapeut, eller bliv inspireret til at oprette dit eget netværk for fysioterapeuter.

Netværksoversigten indeholder information om netværk for fysioterapeuter. Her kan medlemmer med fælles faglig interesser finde hinanden eller finde inspiration til at udvikle sit eget netværk. 

Oversigt over netværk for fysioterapeuter

Kontaktpersoner

Charlotte Larsen Charlotte.larsen@kk.dk, fysioterapeut og fællestillidsrepræsentant, Københavns kommune Sundheds og omsorgsforvaltningen.
Line Ødum, fysioterapeut og visitator, Høje Tåstrup visitationen.

Målgruppe

Netværket ønsker at erfaringsudveksle, give inspiration til attraktive og gode arbejdspladser i visitationen, samt udvikle netværket og gøre opmærksom på arbejdsområdet blandt fysioterapeuter ( og ergoterapeuter), både under uddannelsen og som færdiguddannede.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Arbejder og har erfaring inden for myndighedsområdet og ønsket om at være med til at videreudvikle gode attraktive arbejdsplaser.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe

Adresse til online-gruppen

Vi sender et mødelink hvis det er online.

Hvor mødes netværket?

Kantinen indgang via Rosenborggade 1 b København K - ved regionskontoret Region H.

Kontaktperson

Pia Mølgaard Povlsen, fysioterapeut, Langelands kommune
pimopo@langelandkommune.dk

Målgruppe

Udveksle erfaring på rygområdet.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Arbejde med rygborgere i kommunen.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Vi skiftes til at være forskellige steder på Fyn.

Kontaktperson

Stine Bøgh Pedersen, regionsformand Region Sjælland, Danske Fysioterapeuter
sp@fysio.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværkets formål er at samle fysioterapeuter, der arbejder på beskæftigelsesområdet i Region Sjælland, til en dialog og sparring om de succeser og udfordringer, der opleves på området. Der arbejdes på at gøre netværket tværfagligt med ergoterapeuterne.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Nej.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun fysiske møder.

Hvor mødes netværket?

Midtsjælland, gerne i Ringsted.

Kontaktperson

Stine Bøgh Pedersen, regionsformand Region Sjælland, Danske Fysioterapeuter
sp@fysio.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværkets formål er at samle fysioterapeuter, der arbejder på ældreområdet i Region Sjælland, til en dialog og sparring om de succeser og udfordringer, der opleves på området. Netværket er et tværfagligt netværk med ergoterapeuterne.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Nej.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun online gruppe.

Kontaktperson

Dorte With, fysioterapeut og projektkonsulent, Videnscenter for knoglesundhed
videnscenter-knoglesundhed@regionsjaelland.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværk for fysioterapeuter med interesse for osteoporose. Vi vil gerne lave webinarer, Q&As drøfte rehabilitering, træning, hjælpemidler, aktive rygbandager etc.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Interesse for eller arbejder med osteoporose.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun online gruppe.

Yderligere information om netværket

Vi mødes i første omgang online via videncenteret for knoglesundhed.

Kontaktperson

Nanna Larsen, fysioterapeut, Klinik Fysikken
nannafys@icloud.com

Formål og målgruppe for netværket

Formålet med netværket er, at sparre og videndele om gyn/obs problemstillinger i fysioterapeutisk praksis.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Man skal have taget 1. modul af gyn/obs uddannelsen gennem DUGOF.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Planen er, at kunne mødes online og/eller fysisk. Lokationen kan være til forhandling, men jeg er selv boende i Næstved, og derfor kan vi fysisk mødes enten i Næstved eller Ringsted.

Kontaktperson

Helle Gerbild, fysioterapeut, ph.d, lektor, University College Lillebælt.
heng@ucl.dk

Formål og målgruppe for netværket

Formålet er gensidig inspiration til at inkludere seksuel sundhed i fysioterapi og herigennem udvikle den fysioterapeutisk profession.

Netværket henvender sig til fysioterapeuter med interesse for seksuel sundhed. 

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

Interesse for seksuel sundhed.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

I første omgang mødes netværket online.

Yderligere information om netværket

Kontakt Helle Gerbild hvis du er interesseret i at deltage.

Kontaktperson

Kristian Hansen
Fysioterapeut, Vejle Kommune
gerontokristian@gmail.com

Formål og målgruppe for netværket

Formålet er at samle og skabe netværk for fysioterapeuter der har interesse for rehabilitering af den ældre borger. Her kan du spørge andre fysioterapeuter om stort og småt, samt dele viden og erfaringer.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer

Kriterier for at blive medlem af netværket

At være uddannet fysioterapeut eller fysioterapeutstuderende.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Kun online gruppe

Hvad er adressen til online gruppen?

https://www.facebook.com/groups/790844538190070

Kontaktperson

Bo Halle, fysioterapeut Regionspsykiatrien Viborg, Søndersøparken 1, 8800 Viborg.
bohale@rm.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværket henvender sig til fysioterapeuter der arbejder i psykiatrien i Region Midtjylland. Formålet er sparring, vidensdeling og undervisning på tværs i regionen.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket

For at være en del af netværket, skal du være uddannet fysioterapeut og ansat i Psykiatrien i Region Midtjylland.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Hvad er adressen til online gruppen?

Kommunikation foregår via fælles mailliste.

Hvor mødes netværket?

Man skiftes i regionen til at afholde netværksmødet. På hvert møde aftales, hvem der afholder næste møde.

Yderligere information om netværket

Cirka hvert halve år afholdes netværksmøder og hvor der er planlagt undervisning.

Kontaktperson

Connie Wissing Larsen, daglig leder v. GOK - Sundhed i bevægelse
Strandvejen 28
7741 Frøstrup.
Tlf: 97 99 11 81
info@gok-thisted.dk

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter som bor eller arbejder indenfor geografien af Thisted og Morsø kommuner eller ønsker at gøre det.

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Du skal være fysioterapeut eller fys-studerende.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online-gruppe.

Hvad er adressen til online gruppen?

https://www.facebook.com/search/top?q=fys%20thy-mors

Man skal anmode om medlemskab.

Hvor mødes netværket?

På diverse arbejdspladser - max. 1 gang årligt.

Kontaktperson

Jane Østergård Lundbæk, fysioterapeut Sundhedscenter Kolding.
jaol@kolding.dk

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med interesse indenfor vestibulær udredning og rehabilitering.

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Kriterier for at blive medlem af netværket?

Netværket er i sin spæde start, så den foreløbige plan er at der afholdes møde i forbindelse med Danske Fysioterapeuters Fagkongres 2022 fredag d. 18.03.22 kl. 08.00-08.55 med følgende dagsorden:

 1. Registrering af deltagere.
 2. Information om og evt. revidering af netværkets formål og missioner.
 3. Etablering af struktur og dagsorden fremadrettet.
 4. Etablering af styregruppe.
 5. Evt.

Mødes netværket online og/eller fysisk?

Fysiske møder og online gruppe.

Yderligere information om netværket

Formål: Fremme viden* om og brug af vestibulær rehabilitering i fysioterapi samt styrke evidensbaseret praksis i fysioterapeutisk intervention til borgere med vestibulær dysfunktion *Viden rettes mod både borgere/patienter, fysioterapeuter og sundhedsfaglige samarbejdspartnere.

Mission 1: Flere borgere får lettere (og billigere) adgang til udredning og behandling/intervention på højt fagligt niveau

Mission 2: Vestibulær rehabilitering bliver en fast del af grunduddannelsen til fysioterapeut

Mission 3: Skabe mulighed for at blive specialist eller certificeret kliniker indenfor vestibulær rehabilitering.

Ideer til indhold/aktiviteter

 • Erfagrupper/møder med intern viden deling og undervisning.
 • Afholdelse af kurser
 • Webinarer
 • E-læringsplatform.
 • Bindeled til og ”oversættelse” af forskning ”
 • Central” kommunikation med og til samarbejdspartnere (fx sundhed.dk)
 • Overblik over hvor der er adgang til vestibulær rehabilitering.
 • Viden om eller oplæring i brug af ”udstyr” til diagnosticering / måling af effekt.

Kontaktperson

Sune Dombernowsky, fysioterapeut
Hasselager Fysioterapi og Sportsklinik
hasselagerfysioterapi@gmail.com

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter der driver klinik udenom den offentlige sygesikring.

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Hvor mødes netværket?

Det planlægges fra gang til gang, men netværket mødes kun fysisk.

Kontaktperson

Camilla Rosendal Lindekilde, præ-ph.d.-studerende, MSc & BPt
Forskningsassistent i Retspsykiatrisk Forskningsenhed i Middelfart
clindekilde@gmail.com

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med interesse i forskning og som har et mål om at skrive en ph.d.

Facebook- eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Netværksgruppe for præ-ph.d.-studerende fysioterapeuter

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Åbent for nye medlemmer.

Hvor mødes netværket?

I første omgang via dialog og drøftelse på Facebook og online møde på digital platform. På sigt er håbet at kunne mødes fysisk eks. en gang årligt.

Yderligere information om netværket

Eksempel på mål/udbytte ved deltagelse i dette netværk:

 • Opnå kompetencer og støtte til at komme i gang med sit ph.d.-projekt.
 • Opnå kendskab til relevante fonde og få succes med fondansøgninger.
 • Opnå indsigt i og viden om forskellige forskningsmetoder kvantitative såvel som kvalitative, samt mixed methods.
 • Øge netværk både mono- og tværfagligt samt opnå kendskab til relevante forskningsnetværk, faglige foreninger og konferencer.
 • Udbrede viden inden for forskning i fysioterapi.

Søg om optagelse gennem linket til Facebookgruppen, og fortæl hvad I kunne tænke jer af rammer, formål og indhold i et netværket, som ligger op til fælles dialog og drøftelser.

Kontaktpersoner

Ruxandra Luciana Platon, Specialeansvarlig fysioterapeut
Slagelse Sygehus
rlma@regionsjaelland.dk

Mette Frank Fenger, Fysioterapeut
Aarhus Universitetshospital
Mette.Frank@auh.rm.dk

Målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med interesse indenfor fysioterapi på skadestue, akutafdeling og akutmodtagelse.

Facebook- eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Netværk for Akutfysioterapi

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for optagelse af nye medlemmer

Netværkets geografiske placering/mødested: (fysiske møder, online, geografisk)

Styregruppen for netværket holder møder 4-5 gange årligt, oftest på OUH. Der arrangeres temadag 1 gang årligt.

Der kommunikeres primært via fælles mailliste. Tilmelding til denne kan ske ved at sende mail til Ruxandra eller Mette.

Kontaktperson

Jan Arnholtz Overgaard, Udviklingsterapeut
Decentral enhed for Rehabilitering, Team Træning, Lolland Kommune
jover@lolland.dk

Nanna Aue Sobol, Udviklingsterapeut (fys)
Ambulant genoptræning og rehabilitering, Frederiksberg Kommune
naso06@frederiksberg.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- eller fysioterapeut ansat i kommunen inden for trænings- og rehabiliteringsområdet med relation til udvikling af praksis. Eks:

 • Udviklingsterapeut/konsulent
 • Faglig koordinator/leder
 • Forskningsterapeut
 • Eller anden udviklingsstilling tilknyttet praksis

Facebook – eller Linkedin gruppe?

Netværksgruppen har en mailliste og kommunikere primært via fælles mail.

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Netværket afholder dagsarrangementer 2 gange årligt.

Arrangementerne planlægges af styregruppen og går på skift mellem de kommuner, hvor netværkets medlemmer er ansat.

Evt. kriterier for deltagelse

Uddannet fysioterapeut eller ergoterapeut, gerne med – eller i gang med en videregående uddannelse: Master-, Kandidat- eller Ph.d. uddannelse

Netværkets primære formål er vidensdeling, faglig sparring og samarbejde på tværs af kommuner mhp. at øge den faglige kvalitet og udvikling i den enkelte kommune samt understøtte fælles kompetenceudvikling.

Kontaktpersoner

Fysioterapeut, Katrine Astrup Sørensen
Aarhus Universitetshospital
katrso@rm.dk

Fysioterapeut, Mette Brøkner Hansen
Rigshospitalet
mette.broekner.hansen@regionh.dk

Formål og målgruppe for netværket

Fysioterapeuter med deres primære gang på intensivt afsnit, der arbejder med de svært kritisk syge patienter. Et forum hvor vi kan dele viden, erfaringer, artikler, info om kurser/konferencer samt sparring med terapeuter, der arbejder med kritisk syge patienter.

Gruppen gør os klogere på, hvad den nyeste viden er, hvad vi laver rundt omkring på landets intensive afsnit og hvordan vi bedst sikrer en kvalitetsrig undersøgelse og behandling til patienterne på intensiv.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Lukket Facebook-gruppe: Netværksgruppe for fysioterapeuter på intensiv 
(gruppen er lukket så der skal søges om anmodning for medlemskab)

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer. Det er gratis at være medlem på Facebook-gruppen - ansøg blot.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Intet mødested, men vi er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i Dansk selskab for Hjerte- og lungefysioterapi (Mette Brøkner Hansen, Rigshospitalet).

Evt. kriterier for at være at være i netværket

Ingen

Kontaktpersoner

Randip Parmar-Sielemann, Udviklingsterapeut (fys)
Genoptræning Nord, Odense Kommune
rkp@odense.dk

Trine Knudsen, Udviklingsterapeut (fys)
Træning og Forebyggelse, Fredericia Kommune
Trine.knudsen@fredericia.dk

Hanne Nielsen, Udviklingsterapeut (fys)
Vital Horsens, Horsens Kommune
hanni@horsens.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- eller fysioterapeut inden for trænings- og rehabiliteringsområdet og med relation til praksis, og ansat som:

 • Udviklingsterapeut
 • Faglig koordinator/leder
 • Forskningsterapeut
 • Eller anden udviklingsstilling tilknyttet praksis

Uddannet fysio- eller ergoterapeut, gerne med eller i gang med en videregående uddannelse: Master-, Kandidat- eller Ph.d. uddannelse

Facebook – eller Linkedin gruppe

Lukket Facebook-gruppe:  Netværk for kommunale udviklingsterapeuter i Vestdanmark (Jylland og Fyn)

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested (fysiske møder, online, geografisk)

Netværket afholder dagsarrangementer 2 gange årligt, oftest i Horsens.

Evt. kriterier for at være at være i netværket

Netværkets primære formål er vidensdeling, faglig sparring og samarbejde på tværs af kommuner mhp. at øge den faglige kvalitet og udvikling i den enkelte kommune samt understøtte fælles kompetenceudvikling.

Alle forpligter sig til at indgå i og bidrage til dette.

Betaling for forplejning går på skift mellem de arbejdspladser, hvor netværkets medlemmer er ansat. Udgifter til transport aftales med egen arbejdsplads.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Lone Katballe
Middelfart psykiatrisk afdeling
9944 8401
lone.katballe@rsyd.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- og fysioterapeuter, som har ledende eller faglig koordinerende funktion over for fysioterapeuter ansat i psykiatrisygehuset i RSD.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Der er ingen Facebook – eller Linkedin gruppe.

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Middelfart psykiatrisk afdeling, 2 gange årligt fra 9-12.

Evt. kriterier for at være at være i netværket 

Der er ingen kriterier.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Peter Rogge
2859 0028
peter@rogge.dk

Målgruppen for netværket

Fysioterapeuter med interesse inden for skulderrehabilitering, vidensdele, annoncere kurser samt skabe et socialt netværk.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Skulderfys - Interessegruppe for skulderrehabilitering

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Vi har ingen begrænsninger i antallet af medlemmer, gruppen er åben.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Ingen geografisk placering, alt foregår via Facebook.

Vi har ingen faste møder eller officielle events.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Lasse Lindgren
2272 1262
ll@benefit-dronninglund.dk

Formål og målgruppe for netværket

Netværksgruppe for fysioterapeuter der arbejder i lægepraksis eller med interesse for området. Formålet er at dele erfaringer og viden samt skabe et netværk for fysioterapeuter med nuværende eller mulig fremtidig ansættelse som praksispersonale.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Fysioterapeuter i lægepraksis

Er netværket lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for optagelse af nye medlemmer

Hvor mødes netværket

Ingen geografisk placering, alt foregår via Facebook.

Vi har ingen faste møder eller officielle events.

 

Del eller udskriv siden

Kontakt

Ida Jacobsen

Netværkskonsulent
3073 6614

Lene Lebech

Netværkskonsulent
3073 5616