Netværk for fysioterapeuter

Tjek om der et fagligt netværk for dig som fysioterapeut, eller bliv inspireret til at oprette dit eget.

Netværksoversigten indeholder information om netværk for fysioterapeuter. Her kan medlemmer med fælles faglig interesser finde hinanden eller finde inspiration til at udvikle sit eget netværk. 

Kontaktperson

Fysioterapeut, Katrine Astrup Sørensen
Aarhus Universitetshospital
katrso@rm.dk

Målgruppen for netværket

Fysioterapeuter med deres primære gang på intensivt afsnit, der arbejder med de svært kritisk syge patienter. Et forum hvor vi kan dele viden, erfaringer, artikler, info om kurser/konferencer samt sparring med terapeuter, der arbejder med kritisk syge patienter.

Gruppen gør os klogere på, hvad den nyeste viden er, hvad vi laver rundt omkring på landets intensive afsnit og hvordan vi bedst sikrer en kvalitetsrig behandling til patienterne på intensiv.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebook: Netværksgruppe for fysioterapeuter på intensiv (gruppen er lukket så der skal søges om anmodning for medlemskab)

Er netværket pt. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer. Det er gratis at være medlem på Facebook-gruppen - ansøg blot.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Intet mødested, men vi er repræsenteret med et bestyrelsesmedlem i Dansk selskab for Hjerte- og lungefysioterapi (Mette Brøkner Hansen, Rigshospitalet).

Evt. kriterier for at være at være i netværket

Ingen

Kontaktpersoner

Karin L. Kappel, Udviklingsterapeut (fys)
Træningsafdelingen, Nordfyns Kommune
kka@nordfynskommune.dk

Stine Hasseltoft Hansen, Udviklingsterapeut (ergo)
Træningsafdelingen, Middelfart Kommune
Stine.hasseltoft.hansen@middelfart.dk

Trine Knudsen, Udviklingsterapeut (fys)
Træning og Forebyggelse, Fredericia Kommune
Trine.knudsen@fredericia.dk

Hanne Nielsen, Udviklingsterapeut (fys)
Vital Horsens, Horsens Kommune
hanni@horsens.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- eller fysioterapeut inden for trænings- og rehabiliteringsområdet og med relation til praksis, og ansat som:

  • Udviklingsterapeut
  • Faglig koordinator/leder
  • Forskningsterapeut
  • Eller anden udviklingsstilling tilknyttet praksis

Uddannet fysio- eller ergoterapeut, gerne med eller i gang med en videregående uddannelse: Master-, Kandidat- eller Ph.d. uddannelse

Facebook – eller Linkedin gruppe

Lukket Facebook-gruppe:  Netværk for kommunale udviklingsterapeuter i Vestdanmark (Jylland og Fyn)

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested (fysiske møder, online, geografisk)

Netværket afholder dagsarrangementer 2 gange årligt, oftest i Horsens.

Evt. kriterier for at være at være i netværket

Netværkets primære formål er vidensdeling, faglig sparring og samarbejde på tværs af kommuner mhp. at øge den faglige kvalitet og udvikling i den enkelte kommune samt understøtte fælles kompetenceudvikling.

Alle forpligter sig til at indgå i og bidrage til dette.

Betaling for forplejning går på skift mellem de arbejdspladser, hvor netværkets medlemmer er ansat. Udgifter til transport aftales med egen arbejdsplads.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Lone Katballe
Middelfart psykiatrisk afdeling
9944 8401
lone.katballe@rsyd.dk

Målgruppen for netværket

Ergo- og fysioterapeuter, som har ledende eller faglig koordinerende funktion over for fysioterapeuter ansat i psykiatrisygehuset i RSD.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Der er ingen Facebook – eller Linkedin gruppe.

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for nye medlemmer.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Middelfart psykiatrisk afdeling, 2 gange årligt fra 9-12.

Evt. kriterier for at være at være i netværket 

Der er ingen kriterier.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Peter Rogge
2859 0028
peter@rogge.dk

Målgruppen for netværket

Fysioterapeuter med interesse inden for skulderrehabilitering, vidensdele, annoncere kurser samt skabe et socialt netværk.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Skulderfys - Interessegruppe for skulderrehabilitering

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Vi har ingen begrænsninger i antallet af medlemmer, gruppen er åben.

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Ingen geografisk placering, alt foregår via Facebook.

Vi har ingen faste møder eller officielle events.

Kontaktperson

Fysioterapeut, Lasse Lindgren
2272 1262
ll@benefit-dronninglund.dk

Målgruppen for netværket

Netværksgruppe for fysioterapeuter der arbejder i lægepraksis eller med interesse for området. Formålet er at dele erfaringer og viden samt skabe et netværk for fysioterapeuter med nuværende eller mulig fremtidig ansættelse som praksispersonale.

Facebook – eller Linkedin gruppe

Facebookgruppe: Fysioterapeuter i lægepraksis

Er netværket p.t. lukket eller åbent for nye medlemmer?

Netværket er åbent for optagelse af nye medlemmer

Netværkets geografiske placering/mødested: (Fysiske møder, online, geografisk)

Ingen geografisk placering, alt foregår via Facebook.

Vi har ingen faste møder eller officielle events.

 

Del eller udskriv artiklen