Henvisningsformidling DNHF

Alle henvisninger ligger online på Den Nationale Henvisningsformidling (DNHF). Læs om hvordan Henvisningsformidlingen fungerer.

Henvisninger ligger online på det, der kaldes Den Nationale Henvisningsformidling, også kaldet DNHF.

Formålet med Henvisningsformidlingen er, at den henvisende læge ikke på forhånd vælger en bestemt fysioterapeut, når lægehenvisningen sendes. På den måde kan man sikre, at patienterne kan have frit valg mellem de aktuelle fysioterapeuter.

DNHF erstatter fra 23. november 2020 det tidligere Henvisningshotel (REFHOST). Du skal således som praktiserende fysioterapeut fra den 23. november 2020 bruge DNHF til at finde elektroniske fysioterapihenvisninger (REF07).

Du kan som praktiserende fysioterapeut få adgang til DNHF uanset om du har ydernummer eller ej.

DNHF har lavet et informationsbrev, som Danske Fysioterapeuter har sendt til fysioterapeuter i praksissektoren.

Registrering i SOR-EDI

Du skal være registreret korrekt i sundhedsvæsenets organisationsregister (SOR-EDI). Hvis din systemleverandør varetager opgaven med at opdatere SOR, skal du ikke foretage dig noget. Hvis du selv er ansvarlig for at opdatere SOR-EDI, kan du læse i informationsbrevet om, hvordan du gør det.

”Vores leverandør CGI og SDS (Sundhedsdatastyrelsen) er blevet overrasket over manglende registreringer i SOR, der resulterer i at fysioterapeuterne ikke kan hente en henvisning. Servicedesken hos CGI arbejder på højtryk, men de kan ikke hjælpe da problemet er manglende registreringer i SOR.
Hovedårsagen er at behandlerne mangler et lokationsnummer i SOR. Det skal den enkelte behandler selv gå ind og registrere. Vi har lagt vejledninger ud på dnhf-info.dk

Efter registrering går der 1-3 dage indtil det er på plads i SOR og DNHF. Men det er ikke muligt for hverken SDS eller CGI at indberette lokationskoden. Det er vi temmelig ærgerlige over, og ved godt at det kan være kritisk for den enkelte behandler.

Der er dog en work around:

  • Behandleren kan bede patienten om at få den praktiserende læge til at sende henvisningen direkte til fysioterapeuten
  • Fysioterapeuten kan printe henvisningen, og oprette den manuelt i eget system.
  • Måske er det muligt i de større klinikker at bede en kollega som er oprettet korrekt, om at hente henvisningen.

Det er selvfølgelig ikke optimalt, men dog en mulighed indtil registreringerne er på plads."

Adgang til DNHF, vejledninger og support

Du kan i informationsbrevet læse om, at du vil få adgang til DNHF, hvis du har ydernummer og har et medarbejdersignatur (NEMID Erhverv). Ligeledes vil fysioterapeuter uden et ydernummer få adgang til DNHF.

Du kan i informationsbrevet også læse om, hvordan du kan teste din adgang på DNHF. Har du problemer med at logge ind på DNHF og fremsøge testhenvisningen, skal du kontakte DNHF support jf. informationsbrevet.

DNHF har konstateret, at flere brugere af DNHF har problemer med at logge på, og har lavet en vejledning til afhjælpning af logon problemer i DNHF.

Find vejledninger via informationsbrevet. Hvis du er i tvivl, om skiftet fra REFHOST til DNHF kommer til at påvirke arbejdsgangen i dit fagsystem, skal du kontakte din IT-leverandør.

Se informationsbrev fra DNHF

Ofte stillede spørgsmål

Hvis du er fysioterapeut med eller uden ydernummer og har et Medarbejdersignatur (NemID Erhverv) med tilknyttet CPR-nummer vil du få adgang til at hente fysioterapihenvisninger på DNHF.

Læs mere om NemID

Læs vejledning til afhjælpning af logon-problemer (pdf)

Du finder vejledninger på www.dnhf-info.dk.

Hvis du har spørgsmål i forhold til at bruge DNHF, skal du kontakte DNHF’s support.

Læs informationsbrev fra DNHF (pdf)

DNHF har givet følgende svar om det:

Al adgang til DNHF bliver logget uanset, hvordan du foretager login på DNHF. Man identificerer medarbejderen via det udstedte medarbejdercertifikat uanset, hvilken form for login, der benyttes.

DNHF har givet følgende svar om det:

Fysioterapeuter og deres ansatte hos en klinikejer (fysioterapeut) der er registreret med et ydernummer i SOR, vil kunne hente henvisninger på det ydernummer, som de er ansat under. Klinikejeren kan vælge:

a.
Den automatiske log in. Dvs. hvis de ansatte har medarbejdercertifikat vil de automatisk blive tilknyttet og dermed registreret på det ydernummer, som klinikejeren har, når de foretager login.

b.
Klinikejer kan vælge, at alle hans/hendes ansatte skal oprettes i SEB (Sundhedsdatastyrelsens Elektroniske Brugerstyring). Administratorerne i SEB vil bemyndige klinikejerens ansatte til det ydernummer, som klinikejeren har fået tildelt, når de foretager login.

DNHF vil anbefale af hensyn til tidspres, at fysioterapeuter med ydernummer skal anvende den automatiske login. Oprettelserne i SEB vil også være en mulighed, men noget klinikejeren kan tage fat i efter idriftsættelsen, hvis klinikejeren synes, at SEB adgangen giver et bedre overblik over hans/hendes ansatte.

Del eller udskriv siden

Kontakt

Jens Peter Vejbæk

Chefkonsulent
3341 4608