Danske Fysioterapeuters tilbud til AMR

Som arbejdsmiljørepræsentant har du brug for både netværk, erfaringsudveksling og rådgivning. Danske Fysioterapeuter har en række tilbud som understøtter disse behov.

Rådgivning og sparring

Som AMR har du mulighed for at få rådgivning og sparring fra Danske Fysioterapeuters konsulenter om arbejdsmiljøsager samt dine rettigheder og vilkår som AMR.

Du kan kontakte Danske Fysioterapeuter mandag til torsdag kl. 9.00-15.00 og fredag kl. 9.00-14.00 på tlf.nr. 33 41 46 20 eller pr. mail på ansat@fysio.dk.

Rådgivning ved arbejdsskader

Har du spørgsmål omkring arbejdsskader, kan du kontakte socialrådgiver Annette Kappel på tlf. 33 41 46 20 - onsdag kl. 11-15 eller via mail ak@fysio.dk.

Regionale netværk

Danske Fysioterapeuter afholder årligt to regionale netværksmøder for AMR i samarbejde med Ergoterapeutforeningen. De regionale netværksmøder giver dig mulighed for at møde og udveksle erfaringer med andre AMR.

Møderne rummer både faktuel viden om aktuelle emner samt redskaber til, hvordan du kan arbejde med emnerne på din arbejdsplads.

Du modtager en mail i forbindelse med annoncering på hjemmesiden.

Konference for arbejdsmiljøgrupper

Danske Fysioterapeuter afholder hvert andet år en konference for AMR og ledere, der indgår i arbejdsmiljøgrupper. Konferencen arrangeres og afholdes sammen med Ergoterapeutforeningen.

På konferencen vil du møde eksterne oplægsholdere med stor viden indenfor arbejdsmiljøområdet, og du har mulighed for at drøfte aktuelle arbejdsmiljøtemaer med AMR og ledelsesrepræsentanter fra hele landet.

Du modtager en mail i forbindelse med annoncering på hjemmesiden.

Kurser

Danske Fysioterapeuter tilbyder løbende kurser for dig, der er AMR. Blandt andet:

  • Den gode arbejdsplads - sæt det psykiske arbejdsmiljø på dagsordenen
  • Arbejdsmiljø i praksis
  • Få dit budskab hørt

Du modtager en mail i forbindelse med annoncering på hjemmesiden.

Arbejdsmiljørepræsentantrådet

I Danske Fysioterapeuter er der valgt et Arbejdsmiljørepræsentantråd, hvis hovedopgave er at være rådgivende overfor hovedbestyrelsen og sekretariatet om udviklingen af en effektiv arbejdsmiljøorganisation.

Arbejdsmiljørepræsentantrådet arbejder med:

  • planlægning af arbejdsmiljøuddannelse
  • planlægning af den årlige arbejdsmiljøkonference
  • udarbejdelse af materiale til arbejdsmiljørepræsentanter
  • at skabe netværk for arbejdsmiljørepræsentanter
  • at få valgt arbejdsmiljørepræsentanter, hvor der endnu ikke er valgt arbejdsmiljørepræsentanter
  • at drøfte arbejdsmiljøtemaer, der har betydning for de offentlige ansatte fysioterapeuter
  • handlingsforslag og budgetforslag til hovedbestyrelsen, der fremmer arbejdsmiljøorganisationen
Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620