AMR-uddannelse

Som arbejdsmiljørepræsentant skal du tage en lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse. Ud over den, kan du med fordel også deltage i supplerende kurser og temadage.

Lovpligtig arbejdsmiljøuddannelse

Som nyvalgt AMR har du ifølge arbejdsmiljøloven ret og pligt til at deltage i den obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse indenfor 3 måneder efter, at du er blevet valgt. Det er arbejdsgiverens ansvar, at du bliver tilmeldt en godkendt arbejdsmiljøuddannelse. Uddannelsen varer 3 dage (22 timer).

Læs mere om den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse

På uddannelsen lærer du om de grundlæggende regler på arbejdsmiljøområdet og om metoder til at varetage de sundheds- og sikkerhedsmæssige opgaver på arbejdspladsen.

Desuden bliver du klædt på til at sikre, at arbejdsmiljø bliver integreret i arbejdspladsens strategiske ledelse og daglige drift.

Hvem skal betale arbejdsmiljøuddannelsen?

Arbejdsgiveren skal afholde de udgifter, der er forbundet med deltagelsen i arbejdsmiljøuddannelsen. Du skal selv huske at søge din arbejdsgiver om tjenestefri med løn.

Danske Fysioterapeuters kurser for arbejdsmiljørepræsentanter

Danske Fysioterapeuter tilbyder jævnligt kurser og temadage for arbejdsmiljørepræsentanter. Kurserne og temadagene skal ses som supplement til den lovpligtige arbejdsmiljøuddannelse. Det er gratis for dig at deltage i anske Fysioterapeuters AMR-kurser. Danske Fysioterapeuter betaler ophold, undervisning, kursusmateriale og transport.

Se aktuelle kurser i kursuskalenderen - vælg "Kurser for TR og AMR"

Del eller udskriv siden

Kontakt

Rådgivning for ansatte og lejere
3341 4620