Samarbejde mellem TR og AMR

Hvad er mine opgaver og udfordringer, og hvem skal jeg samarbejde med? Disse typiske spørgsmål får du svar på i denne sektion.
TR AMR
 • Skal fremme rolige og gode arbejdsforhold
 • Valgt af medlemmerne (ofte for egen faggruppe)
 • Kan væltes
 • Regler fremgår af overenskomstaftale
 • Skal samarbejde med ledelsen
 • Har typisk en suppleant
 • Skal arbejde for at arbejdet kan udføres sundhedsmæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt
 • Valgt af medarbejderne (ofte for mange faggrupper)
 • Kan ikke afsættes, valgt indtil periode udløber
 • Regler fastsat i arbejdsmiljølovgivningen
 • Ledelsen er ansvarlig
 • Har ingen suppleant

Samarbejde mellem tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten

Du er ikke alene, heller ikke når du skal udføre dine opgaver som enten tillidsrepræsentant eller arbejdsmiljørepræsentant.

Et godt samarbejde mellem tillidsrepræsentanten (TR) og arbejdsmiljørepræsentanten (AMR) er givende for begge parter og ikke mindst for arbejdspladsen, da I ofte har forskellige indgangsvinkler, viden og færdigheder.

Typisk vil fordelingen desuden afhænge af:

 • Interesser (AMR/TR/ledelsesrepræsentanter)
 • De lokale forhold
 • Sagens karakter

Pjece om sammenhæng mellem TR og AMR's arbejde