Fysioterapeuter i akutfunktioner – hvordan ser en national kompetenceprofil ud?

DEBAT // Hvad kan fysioterapeuter bidrage med i akutmodtagelsen? Dette og to andre spørgsmål vil være udgangspunkt for debatten om fysioterapi i akutfunktioner.
  • Hvad kan fysioterapeuter bidrage med i akutmodtagelsen?
  • Hvilke kompetencer er der behov for, at fysioterapeuter besidder for at kunne arbejde i akutfunktioner?
  • Hvordan kan vi sammen opnå at få flere fysioterapeuter ind på de akutte sengeafsnit og i skadestuen?

Et netværk af fysioterapeuter med stor interesse for det fysioterapeutiske arbejde i akutmodtagelserne byder alle interesserede velkommen til en debat om fysioterapi i akutfunktioner med udgangspunkt i ovenstående tre spørgsmål. Debatten bliver indledt af tre korte oplæg:

  1. Præsentation af kompetenceprofil for ergoterapeuter og fysioterapeuter der arbejder indenfor det akutte område i Region Midtjylland v. Mette Frank Fenger.
  2. Det daglige arbejde i skadestuen på Slagelse Sygehus, hvor fysioterapeuter selvstændigt diagnosticerer og udreder patienter v. Rasmus Gormsen Hansen.
  3. Kort film om det nye speciale i Akutmedicin. Sådan definerer akutlægen selv deres funktion.

Oplægsholdere

  • Mette Frank Fenger, fysioterapeut, Aarhus Universitetshospital
  • Rasmus Gormsen Hansen, overfysioterapeut på Ringsted og Slagelse Sygehus

Baggrund for debatten

I forbindelse med de store forandringer i den offentlige sundhedssektor tilbage i 2007, blev den akutte indsats styrket, og akutmodtagelserne blev oprettet. 10 år senere har Sundhedsstyrelsen godkendt et nyt lægespeciale i Akutmedicin og en sygeplejespecialisering som behandlersygeplejerske til skadestuen.

Fysioterapeuterne er langsomt rykket ind på akutmodtagelserne, herunder også i skadestuerne. Behovet og potentialet for flere fysioterapeuter i de akutte funktioner er imidlertid stort. En national kompetenceprofil for fysioterapeuter i akutfunktioner skal afgrænse den fysioterapeutiske indsats og vægte tungt i argumentationen for at få flere fysioterapeuter i akutmodtagelsen.

Vi ved, at fysioterapeuter har en stor viden på bl.a. det ortopædkirurgiske område, og at erfarne fysioterapeuter kan varetage førstekontakten ved en lang række patienter i skadestuen. Det er desuden vigtigt, at patienternes funktionsevne bliver vurderet af en fysioterapeut tidligt i indlæggelsesforløbet, så den bedste sammenhængende behandling over sektorer kan igangsættes, når patienterne ”vendes i døren”.

Moderator: Rasmus Gormsen Hansen

Hent præsentationen fra fagkongressen (Mette Frank Fenger)

Hent præsentationen fra fagkongressen (Rasmus Gormsen Hansen)