National klinisk retningslinje for ADHD hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en klinisk retningslinje for ADHD hos børn og unge. Retningslinjen er blevet opdateret i 2021.

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge (2021)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen udgav i 2014 den første version af en NKR for udredning og behandling af ADHD hos børn og unge. Retningslinjen er sidenhen opdateret i flere omgange, senest 2021.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for udvalgte kliniske problemstillinger og kan ikke stå alene, men skal ses i sammenhæng med øvrige retningslinjer, vejledninger, forløbsbeskrivelser mv. på området.

Retningslinjen indeholder anbefalinger for følgende udvalgte emner:

 • Brug af rating scales (2014)
 • Direkte observation i udredningen (2014)
 • Tilskud af flerumættede fedtsyrer (opdateret 2018)
 • Diæter uden farvestoffer (2014)
 • Diæter uden sukker (2014)
 • Computerbaseret kognitiv træning (opdateret 2018)
 • Social færdighedstræning (opdateret 2018)
 • Forældretræning (opdateret 2021)
 • Sanseintegrationsbehandling (2020)
 • Kugledyner/kædedyner (2020)
 • Kognitiv adfærdsterapi (2020)
 • Methylphenidat (opdateret 2018)
 • Atomoxetin (opdateret 2018)
 • Lisdexamfetamine/dexamfetamine (opdateret 2018)
 • Methylphenidat versus atomoxetin (opdateret 2018)
 • Atomoxetine versus lisdexamfetamine/dexamfetamine (opdateret 2018)
 • Guanfacin vs. Atomoxetin (2020)
 • Melatonin (2020)
 • Centralstimulerende vs. Ikke-centralstimulerende farmakologisk behandling til børn og unge med ADHD og misbrug (2020)
 • Medicinpauser (2014)
 • Medicinsk behandling kombineret med ikke-medicinsk behandling (2014)

Dansk Selskab for Fysioterapi har indgivet høringssvar på retningslinjen.

Læs høringssvaret

Del eller udskriv siden