Klinisk retningslinje for vurdering af smerteintensitet hos børn

Den kliniske retningslinje er udarbejdet af Center for Kliniske Retningslinjer i 2016.

Klinisk retningslinje for vurdering af smerteintensitet ved akutte smerter hos børn fra 28 dage til 18 år (2016)

Læs mere om retningslinjen hos Center for Kliniske Retningslinjer

Center for Kliniske Retningslinjer har publiceret anbefalinger vedrørende vurdering af smerteintensitet hos børn fra 28 dage til 18 år.

Der kan ikke anbefales et specifikt redskab, der kan bruges til at vurdere akutte smerter hos hele børnegruppen. Der bør, hvor det er muligt, foretrækkes redskaber, der bygger på selvrapportering. Disse kan suppleres med observationelle redskaber til børn melle 3 og 5 år.

Del eller udskriv siden