National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en national klinisk retningslinje til behandling af børn og unge med angst. Retningslinjen er publiceret i 2016 og er genvurderet i 2019.

Anbefalingerne i den kliniske retningslinje for behandling af angst hos børn og unge er bl.a. at:

  • tilbyde stærke psykoterapeutiske behandlingsprogrammer
  • tilbyde psykoterapi eller antidepressiva
  • opfordre til stor deltagelse fra forældre i behandlingsforløbene

Det fremhæves desuden som god praksis at tilbyde fysisk aktivitet til børn og unge med angst.

På grund af manglende forskning på området har arbejdsgruppen taget udgangspunkt i evidensen for fysisk aktivitet til raske børn og unge, hvor der er fundet gavnlig effekt af fysisk aktivitet.

Hent retningslinje

Se national klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge hos Sundhedsstyrelsen

Del eller udskriv siden