Kliniske retningslinjer inden for pædiatri

Her finder du en liste over udvalgte kliniske retningslinjer til udredning, behandling eller rehabilitering med fysioterapeutisk relevans inden for børne- og ungeområdet.

National klinisk retningslinje for behandling af autismespektrumforstyrrelser hos børn og unge (2021)

National klinisk retningslinje for behandling af angst hos børn og unge (2016)

Klinisk retningslinje for vurdering af smerteintensitet hos børn fra 28 dage til 18 år (2016)

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (2015)

National klinisk retningslinje for ADHD hos børn og unge (2014)

National klinisk retningslinje for cerebral parese (2014)