Kliniske retningslinjer inden for hjerte-lungesygdomme

Her finder du en liste over udvalgte kliniske retningslinjer til udredning, behandling eller rehabilitering med fysioterapeutisk relevans inden for hjerte-lungesygdomme.

National klinisk retningslinje for rehabilitering til patienter med atrieflimren, atrieflagren, patienter med endokarditis og patienter behandlet med en Implanterbar Cardioverter Defibrillator (2019)

Klinisk retningslinje for respirationsfysioterapi (2018)

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (2018)

Nationale kliniske retningslinjer for behandling af kronisk ødem i underekstremiteterne (2017)

National klinisk retningslinje for non-farmakologisk behandling af astma hos børn og unge (2015)

Klinisk retningslinje for hjemmebaseret fysisk træning for voksne patienter med kronisk hjertesvigt (2015)

Klinisk retningslinje for opsporing af angst eller depression hos patienter med KOL (2015)

National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering (2013)

Klinisk retningslinje for identificering af pludselig nedsat funktionsevne hos patienter med risiko for luftvejsinfektion (2013)

Klinisk retningslinje for tidlig identificering af palliative problemer hos borgere med livstruende sygdom (2013)

Monofaglig retningslinje for hjerterehabilitering (2011)

Internationale anbefalinger til behandling af KOL