National klinisk retningslinje for KOL

Sundhedsstyrelsen har udarbejdet en opdateret version af den tidligere udgivne national klinisk retningslinje, der omfatter rehabilitering og behandling af patienter med kronisk obstruktiv lungesygdom (KOL).

Den nationale kliniske retningslinje udgivet i maj 2018 er en opateret version af den tidligere udgivne nationale kliniske retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL fra 2014. Formålet med retningslinjen er at give vidensbaserede nationale anbefalinger til rehabilitering af patienter med KOL.

National klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL (2018)

Pixiudgave af national klinisk retningslinje for rehabilitering af patienter med KOL

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

De nye retningslinjer supplerer og understøtter anbefalingerne for rehabilitering inden for elementerne fysisk træning, ernæringsvejledning og patientuddannelse. Der medtages desuden spørgsmål om patientgruppen for henvisning til et KOL-rehabiliteringsprogram, den optimale varighed af et KOL-rehabiliteringsprogram, samt pårørendeinddragelse.