Klinisk retningslinje for respirationsfysioterapi

Fysioterapeuter fra Region Hovedstadens hospitaler har udarbejdet en retningslinje for respirationsfysioterapi til KOL, pneumoni og bronkiektasier.

Klinisk retningslinje for respirationsfysioterapi til KOL, pneumoni og bronkiektasier (2018).

Retningslinje for respirationsfysioterapi sætter fokus på sekremobilisering hos patienter med KOL, pneumoni og bronkiektasier. Anbefalingerne lyder: Patienter indlagt med KOL i exacerbation eller pneumoni skal kun efter nøje overvejelse tilbydes sekretmobiliserende teknikker, da disse ikke ser ud til at have effekt på sekretopbringning, lungefunktion og symptomer mv.

Til gengæld kan man overveje at instruere patienter med stabil KOL og bronkietasier i sekretmobiliserende teknikker.