National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for hjerterehabilitering fra 2013 blev opdateret i 2015 med et nyt afsnit om den fysiske træning.

National klinisk retningslinje for hjerterehabilitering (2013)

Læs mere om retningslinjen og find Quickguide hos Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsens kliniske retningslinje for hjerterehabilitering fra 2013/2015 kommer med anbefalinger om rehabiliteringsindsatser som fx fysisk træning, kost, patientuddannelse, psykosocial støtte og rygestop. Retningslinjen fokuserer på den ambulante hjerterehabilitering i sygehus- og kommunalt regi.

Retningslinjen fra 2013 blev opdateret den 20. februar 2015, idet et enkelt afsnit vedrørende fysisk træning er revideret. Der er ikke foretaget ændringer i retningslinjens anbefalinger.

Nogle af de centrale budskaber er, at patienter med iskæmisk hjertesygdom (AMI, angina pectoris, CABG og PCI) systematisk henvises til hjerterehabilitering og at patienter med iskæmisk hjertesygdom (AMI, CABG og PCI) og hjertesvigt tilbydes fysisk træning.

Den kliniske retningslinje indeholder retningslinjer for de involverede sundhedsprofessionelle på tværs af sektorerne og giver konkret vejledning til de sundhedsprofessionelle i de situationer, hvor der skal træffes beslutninger undervejs i rehabiliteringsforløbene.